Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agendas a Chofnodion / Agendas and Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
Clerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA
Rhif ffon 01745870744. Mob 07876266339. e-bost. > Click to email <
CYNHELIR CYFARFOD BLYNYDDOL Y CYNGOR YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES AR NOS FERCHER 15 fed MAI, 2024 am 7.30yh
THE COMMUNITY COUNCIL’S ANNUAL MEETING WILL BE HELD AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES ON WEDNESDAY 15th MAY 2024 at 7.30pm
AGENDA
1. Ymddiheuriadau / Apologies.
2. Cyfle i ddangos diddordeb ar unrhyw fater isod / Declaration of interest on any item listed.
3. Penodi Cadeirydd ar gyfer 2024 - 2025 / Appointment of Chairman for 2024 - 2025.
Penodi Is-Gadeirydd ar gyfer 2024 -2025 / Appointment of Vice-Chair for 2024 - 2025
4. Penodi Cynghorwyr i is-pwyllgorau’r Cyngor Cymuned am 2024 - 2025. Appointment of Councillors to Community Council’s sub-committees for 2024 - 2025.
(i) Un Llais Cymru / One Voice Wales.
(ii) Mynwentydd Y Plwyf / Parish Cemeteries.
(iii) Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Llansannan Sports Association.
(iv) Llwybrau Cyhoeddus Y Plwyf / Parish Public Footpaths.
(v) Llywodraethwyr Ysgol Bro Aled Governors.
(vi) Taflen Gwybodaeth Y Plwyf / Parish Information Leaflet.
(vii) Rheolaeth Canolfan Addysg Bro Aled Education Centre Management Committee.
(viii) Cyllid / Finance.
(ix) Swper Blynyddol Pensiynwyr / Annual Pensioners Dinner.
(x) Cyfethol aelodau o’r Cyhoedd i bwyllgorau o fewn Y Plwyf.
(xi) Cyfethol aelodau o’r Cyhoedd ar bwyllgorau yn y gymuned / Co-Option of members of the public onto committees in the community.
5. Archwiliad Mewnol: Dyddiad y cyfarfod i gymeradwyo datganiadau cyfrifo ac i gyflwyno’r ffurflen flynyddol i’r corff llai cyn yr archwiliad. / Date of meeting to approve Annual Return statements by Council before presenting to External Auditor
Penodi Archwiliwr mewnol ar gyfer archwiliad Cyllid Y Cyngor am 2024 -2025.
Appointment of Internal Auditor for 2024 -2025 Council Accounts.
6. Cadarnhau Cofnodion Pwyllgor Blynyddol blaenorol Y Cyngor gynhaliwyd ar 11/05/2022#### / Approval of the Council’s previous Annual Meeting which was held on the 11/05/2022.
7. Materion yn codi o’r Cofnodion/Matters arising from the Minutes.
8. Cyllid / Finance: Balans Banc / Statements of Bank Accounts, 31/03/2024. Cyfrif Y Dreth / Community Account £ 5,712.13 Cyfrif H G Owen Account £ 14,158.00 Cyfanswm / Total £ 19,870.13
Taliadau / Payments.
Cymeradwyo taliadau canlynol / To approve following payments.
8.1 Penderfynu Taliad Blynyddol i Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau, To resolve Annual Contribution. £2,500.00
8.2 Yswiriant / Insurance “Zurich Municipal” Insurance Premium £1,042.39
8.3 Debyd Uniongyrchol / Direct Debit, British Gas Business,
8.4 Debyd Uniongyrchol / Direct Debit, ICO. (Information Commissioner’s Office) £35.00
8.5 Archeb Reolaidd / Standing Order, T T & B Williams. Rhent Swyddfa Post Office rent: £238.33

COFNODION CYFARFOD BLYNYDDOL MIS MAI 2024 MAY ANNUAL GENERAL MEETING
website link

COFNODION MIS MAI 2024 MAY MINUTES
website link

CCOFNODION MIS EBRILL 2024 APRIL MINUTES
website link

AGENDA MIS EBRILL 2024 APRIL AGENDA
website link

COFNODION MIS MAWRTH 2024 MARCH MINUTES
website link

AGENDA MIS MAWRTH 2024 MARCH AGENDA
website link

COFNODION MIS CHWEFROR 2024 FEBRUARY MINUTES
website link

AGENDA MIS CHWEFROR 2024 FEBRUARY AGENDA
website link

COFNODION MIS IONAWR 2024 JANUARY MINUTES
website link

AGENDA MIS IONAWR 2024 JANUARY AGENDA
website link

COFNODION MIS RHAGFYR 2023 DECEMBER MINUTES
website link

AGENDA MIS RHAGFYR 2023 DECEMBER AGENDA
website link

COFNODION MIS TACHWEDD 2023 NOVEMBER MINUTES
website link

AGENDA MIS TACHWEDD 2023 NOVEMBER AGENDA
website link

COFNODION MIS HYDREF 2023 OCTOBER MIN UTES
website link

AGENDA MIS HYDREF 2023 OCTOBER AGENDA
website link

COFNODION MIS MEDI 2023 SEPTEMBER MINUTES
website link

AGENDA MIS MEDI 2023 SEPTEMBER AGENDA
website link

COFNODION MIS GORFFENNAF 2023 JULY MINUTES
website link

COFNODION MIS MEHEFIN 2023 JUNE MINUTES
website link

Agenda Mis Gorffennaf 2023 July Agenda
website link

Agenda Mis Mehefin 2023 June Agenda
website link

Cofnodion Mis Mai 2023 May Minutes
website link

Agenda Cyfarfod Blynyddol 2023 Annual General Meeting Agenda
website link

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2022 Annual General Meeting Minutes
website link

AGENDA MIS EBRILL 2023 APRIL AGENDAwebsite link

COFNODION MIS MAWRTH 2023 MARCH MINUTES
website link

AGENDA MIS MAWRTH 2023 MARCH AGENDA
website link

COFNODION MIS CHWEFROR 2023 FEBRUARY MINUTES
website link

AGENDA MIS CHWEFROR 2023 FEBRUARY AGENDA
website link

COFNODION MIS IONAWR 2023 JANUARY MINUTES
website link

Agenda Nis Ionawr 2023 January Agenda
website link MIS

COFNODION MIS RHAGFYR 2022 DECEMBER MINUTES
website link

RHAGFYR 2022 DECEMBER AGENDA
website link

COFNODION MIS TACHWEDD 2022 NOVEMBER MINUTES
website link

AGENDA MIS TACHWEDD 2022 NOVEMBER AGENDA
website link

COFNODION MIS HYDREF 2022 OCTOBER MINUTES
website link

AGENDA MIS HYDREF 2022 OCTOBER AGENDA
website link

COFNODION MIS MEDI 2022 SEPTEMBER MINUTES
website link

Agenda Mis Medi 2022 September Agenda
website link

Agenda Mis Gorffennaf 2022 July Agenda
website link

Cofnodion Mis Mehefin 2022 June Minutes
website link

Agenda Mis Mehefin 2022 June Agenda
website link

Cofnodion Mis Mai 2022 May Minutes
website link

AGENDA MIS MAI 2022 MAY AGENDA
website link

AGENDA CYFARFID BLYNYDDOL 2022 ANNUAL GENERAL MEETING
website link

COFNODION CYFARFOD BLYNYDDOL CYFFREDINOL 2021 ANNUAL GENERAL MEETING MINUTES
website link

AGENDA MIS EBRILL 3032 APRIL AGENDA
website link

Agenda Mis Mawrth 2022 March Agenda
website link

Cofnodion Mis Chwefror 2022 February Minutes
website link

Agenda Mis Chwefror 2022 February Agenda
website link

Cofnodion Mis Ionawr 2022 January Minutes
website link

Agenda Mis Ionawr 2022 January Agenda
website link

Cofnodion Mis Rhagfyr 2021 December Minutes
website link

Agenda Mis Rhagfyr 2021 December Agenda
website link

Cofnodion Mis Tachwedd 2021 November Minutes
website link

Agenda Mis Tachweddd 2021 November Agenda
website link

Cofnodion Mis Hydref 2021 October Minutes
website link

Agenda Mis Hydref 2021 October Agenda
website link

Agenda Mis Medi 2021 September Agenda
website link

Cofnodion Mis Gorffennaf 2021 july Minutes
website link

Agenda Mis Gorffennaf 2021 July Agenda
website link

Cofnodion Mis Mehefin 2021 June Minutes
website link

Agenda Mis Mehefin 2921 June Agenda
website link

Cofnodion Mis Mai 2021 May Minutes
website link

Agenda Mis Mai 2021 May Agenda
website link

Cofnodion mis Ebrill 2021 April Minutes
website link

Cofnodion Mis Mawrth 2021 March Minutes
website link

Agenda Mis Ebrill 2021 April Agenda
website link

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2019 Minutes of Annual General Meeting. website link

Agenda Cyfarfod Blynyddol 2021 Annual General Meeting Agenda
website link

Cofnodion Mis Mawrth 2021 March Minutes
website link

Agenda Mis Mawrth 2021 March Agenda
website link

Cofnodion Mis Chwefror 2021 February minutes
website link

Agenda Mis Chwefror 2021 February Agenda
website link

Cofnodion Mis Medi 2020 September Minutes
website link

Agenda Mis medi 2020 September Agenda
website link

Cofnodion Mis Awst 2020 / August 2020 minutes
website link

Agenda Mis Awst 020 August Agenda
website link

Cofnodion Mis Mawrth 2020 March Minutes
website link

Agenda Mis Mawrth 2020 March Agenda
website link

Cofnodion Mis Chwefror 2020 February Minutes
website link

Agenda Mis Chwefror 20 February Agenda
website link

Cofnodion Mis Ionawr 2020 January Minutes
website link

Agenda Mis Ionawr 2020 January Agenda
website link

Cofnodion Mis Rhagfyr 2019 December Minutes
website link

Agenda Mis Rhagfyr 2019 December Agenda
website link

Cofnodion Mis Tachwedd 2019 November Minutes
website link

Agenda Mis Tachwedd 2019 November Agenda
website link

Cofnodion Mis Hydref 2019 October Minutes
website link

Agenda Mis Hydref 2019 October Agenda
website link

Cofnodion Mis Medi 2019 September Minutes
website link

Agenda Mis Medi 2029 September Agenda
website link

Cofnodion Mis Gorffennaf 2019 July Minutes
website link

Agenda Mis Gorffennaf 2019 July Agenda
website link

Cofnodion Mis Mehefin 2019 June Minutes
website link

Agenda Mis Mehefin 2019 June Agenda
website link

Cofnodion Mis Mai 2019 May Minutes
website link

Agenda Mis Mai 2019 May Agenda
website link

Cofnodion Mis Ebrill 2019 April Minutes
website link

Agenda Cyfarfod Blynyddol 2019 Annual General Meeting Agenda
website link

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2018 (Mis Mai) 2018 Annual General Meeting (May)
website link

Agenda Mis Ebrill 2019 April Agenda
website link

Cofnodion Mis Mawrth 2019 March Minutes
website link

Agenda Mis Mawrth 2019 March Agenda
website link

Cofnodion Mis Chwefror 2019 February Minutes
website link

Agenda Mis Chwefror February Agenda
website link

Cofnodion Mis Ionawr 2019 January Minutes
website link

Agenda Mis Ionawr 2019 January Agenda
website link

Cofnodion Mis Rhagfyr 2018 December Minutes
website link

Agenda Mis Rhagfyr 2018 December Agenda
website link

Cofnodion Mis Tachwedd 2018 November Minutes
website link

Agenda MisTachwedd 2018 November Agenda
website link

Cofnodion Mis Hydref 2018 October Minutes
website link

Agenda Mis Hydref 2018 October Agenda
website link

Cofnodion Mis Medi 2018 September Minutes
website link

Agenda Mis Medi 2018 September Agenda
website link

Cofnodion Mis Gorffennaf 2018 July Minutes
website link

Agenda mis Gorffennaf 2018 July Agenda
website link

Cofnodion Mis Mehefin 2018 June Minutess
website link

Agenda Mis Mehefin 2018 June Agenda
website link

Cofnodion Mis Mai 2018 May Minutes
website link

Agenda Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol 2018 Annual General Meeting Agenda
website link

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol Cyfredinol 2017 Annual General Meeting Minutes
website link

Agenda Mis Mai 2018 May Agenda
website link

Cofnodion Mis Ebrill 2018 April Minutes
website link

Cofnodion Mis Mawrth 2018 March Minutes
website link

Cofnodion Mis Chwefror 2018 February Minutes
website link

Cofnodion \mis Ionawr 2018 January Minutes
website link

Cofnodion Mis Tachwedd 2017 November Minutes
website link

Cofnodion Mis Hydref 2017 October Minutes
website link

Cofnodion Mis Medi 2017 September Minutes
website link

Cofnodion Mis Awst 2017 August Minutes
website link

Cofnodion Mis Gorffennaf 2017 July Minutes
ttp://www.llansannan.org/item/cofnodion_mis_gorffennaf_2017_july_minutes.html

Cofnodion Mis Mehefin 2017 June Minutes
website link

Cofnodion Mis Mai 2017 May Minutes
website link

Cofnodion Mis Ebrill 2017 April Minutes
website link

Cofnodion Mis Mawrth 2017 March Minutes
website link

Cofnodion Mis Chwefror 2017 February Minutes
website link

Cofnodion Mis Ionawr 2017 January Minutes
website link

Cofnodion Mis Rhagfyr 2016 December Minutes
website link

Cofnodion Mis Tachwedd 2016 November Minutes
website link

Cofnodion Mis Hydref 2016 October Minutes
website link

Cofnodion Mis Medi 2016 September Minutes
website link

Cofnodion Mis Gorffennaf 2016 July Minutes
website link

Cofnodion Mis Mehefin 2016 June Minutes
website link

Cofnodion Mis Mai 2016
website link

Cofnodion Mis Ebrill 2016 April Minutes
website link

Agendas a Chofnodion / Agendas and Minutes Statistics: 0 click throughs, 743 views since start of 2024

Agendas a Chofnodion / Agendas and Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47638 views since start of 2024