Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

/image/upload/eifion/Chwarae_cardiau.JPG

Chwarae cardiau / Playing Whist.

Eisteddfod Bro Aled
Dydd Sadwrn 25ain o Fehefin 2016
Canolfan Addysg Bro Aled Llansannan
!2.00 a 18.00

Gwyl Hwyl Haf / Summer Fun Day
Dydd Sadwrn 2il o Orffennaf 2016 / Saturday 2nd July 2016
Cae Chwarae Maes Gogor Sports Field
12.00yp / pm
B-B-Q, Rasus Hwyaid. / Duck Races, Chwaraeon, / Sporting activities, Castell Gwynt / Bouncy Castle, Stondinau / Stalls a llawer mwy / and much more.

Digwyddiadau Bywyd Gwyllt 2016 Wildlife Events
website link

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area Statistics: 0 click throughs, 1278 views since start of 2016

Llan-Clychau'r gog.jpgBe sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 6 click throughs, 18995 views since start of 2016