Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Digwyddiadau / Future Events

Eglwys Sant Thomas Bylchau / St Thomas' Church Bylchau
Gwasanaeth Nadolig / Christmas Service
Noswyl Nadolig / Christmas Eve
7.00yh/pm
efo / with Y Parchedig / The Rev. Jonathan Smith

Gyrfa Chwist / Whist Drive
Nos Sadwrn 3ydd o Ionawr / Saturday 3rd January
Canolfan Addysg Bro Aled / Bro Aled Education Centre 7.30 yh/pm
Elw tuag at Nyrsus Macmillan / Proceeds to Macmillan Nurses

Digwyddiadau / Future Events Statistics: 0 click throughs, 1630 views since start of 2014

Llan-Clychau'r gog.jpgDigwyddiadau / Future Events

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 17 click throughs, 15988 views since start of 2014