Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

/image/upload/eifion/Tim_2.JPG

Canolbwyntio ar ateb y cwestynau nos Fercher y 27ain o Orffennaf / Concentrating on answering the questions on Wednesday evening the 27th July

/image/upload/eifion/Caffi_Conwy.jpg

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR

AR NOS FERCHER 8 fed CHWEFROR 2017 am 7-30 yh.

YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.

THE NEXT COMMUNITY COUNCIL MEETING

WILL BE HELD ON WEDNESDAY 8th FEBRUARY 2017 at 7-30 pm.

AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.


GWAHODDIR AELODAU O’R CYHOEDD A’R WASG I’R CYFARFOD
MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS ARE INVITED TO ATTEND

Clerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych.
Rhif Ffon 01745870744,
e-bost, Click to email

WELSH to ENGLISH TRANSLATION WILL BE AVAILABLE

Digwyddiadau Bywyd Gwyllt 2016 Wildlife Events
website link

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area Statistics: 0 click throughs, 2803 views since start of 2017

Llan-Clychau'r gog.jpgBe sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 19 click throughs, 49766 views since start of 2017