Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Digwyddiadau / Future Events

/image/upload/eifion/Llannefydd.jpg

Eglwys St Sannan Church
Ffair Haf / Summer Fayre

Yn yr eglwys / in the church
Dydd Sadwrn 4ydd o Orffennaf 2015 / Saturday 4th July 2015
Lluniaeth / Refreshments
Stondiniau / Stalls
Cacennau / Cakes
Raffl / raffl Tombola & Bric a Brac
Mefus a Hufen / Strawberry Teas

GYRFA CHWIST / WHIST DRIVE
Canolfan Addysg Bro Aled Education Centre
Nos Sadwrn 4 ydd o Orffennaf 2015 / Saturday4th July 2015 7.30yh / pm
Yr elw tuag at Y Ddarllenfa
Proceeds to Y Ddarllenfa

Diwrnod yr amgylchedd yn Llannefydd
Environment day in Llannefydd

TRWBZ
a Jacob Elwy
Nos Wener 10fed o Orffennaf 2015 7.3.0yh
Canolfan Addysg Bro Aled Llansannan
Mynediad, wrth y drws: Oedolion £6.00
Plant Ysgol uwchradd £3.00
Plant Ysgol Gynradd £1.00
Yr elw tuag at y Ganolfan

LOCAL BAND-TRWBZ
supported by Jacob Elwy
Friday 10th July 2015 7.30pm
at the Bro Aled Community Centre
Entrance fee (paid at the door)
Adults £6.00
Secondary School pupils £3.00
Junior school pupils £1.00
Proceeds to the Community Centre.

Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled
Gwyl Bêl Droed Bro Aled
(£1 y Chwaraewr)
(mewn partneriaeth gyda Ffit Conwy – Bl 2 - 6)
B-B-Q
a
Rasus Hwyaid
Diwrnod o hwyl i’r holl deulu
Dydd Sadwrn 25ain o Orffennaf 2015
10.00
Cae chwarae Maes Gogor, Llansannan
Castell gwynt, stondiniau a llawer mwy
Raffl~Tombola

Gwyl Bêl Droed Bro Aled £1 y Chwaraewr
(mewn partneriaeth gyda Ffit Conwy – Bl 2 - 6)
Blwch TestunB-B-Q
a
Rasus Hwyaid

Diwrnod o hwyl i’r holl deulu

Dydd Sadwrn 25ain o Orffennaf 2015
Delwedd
10.00

Cae chwarae Maes Gogor, Llansannan
Castell gwynt, stondiniau a llawer mwy

Raffl~Tombola

Elw tuag at Gymdeithas Chwaraeon Bro Aled

Bro Aled Football Festival
£1 per player
(In Partnership with Ffit Conwy Bl 2 - 6)
B-B-Q & Duck Races
Adayof fun for the whole fam
Saturday 25th July2015
10.00
Maes Gogor playing field, Llansannan
Bouncy castle, football, putting, stalls and much more.

Raffle~Tombola

Proceeds to Bro Aled Sports AssociationDigwyddiadau Bywyd Gwyllt Conwy 2015

Mae rhaglen newydd Digwyddiadau Bywyd Gwyllt 2015 bellach ar gael ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac mae digwyddiadau ar gael i’w harchebu.

Ewch i:
website link i gael gwybod mwy a darganfod ochr wyllt Conwy! Gallech ymuno â ni wrth i ni ddilyn trywydd bywyd gwyllt yn y goedwig, edrych ar adar y mÔr ar glogwyni’r Gogarth neu sganio'r mÔr am arwyddion o lamhidyddion a dolffiniaid. Fel arall, beth am fynd â’ch plant i drochi pwll neu i edrych am ystlumod wrth iddi nosi?

Conwy Wildlife Events 2015

The new 2015 Wildlife Event programme is now available on Conwy County Borough Council’s website and events are open for booking.
Please go to:
website link to find out more and explore the wild side of Conwy! You could join us whilst we track wildlife in the woods, spot sea birds clinging to the cliffs of the Great Orme or scan the sea for signs of porpoises and dolphins. Alternatively, why not take your children pond-dipping or detect bats as dusk falls?

Digwyddiadau / Future Events Statistics: 0 click throughs, 1108 views since start of 2015

Llan-Clychau'r gog.jpgDigwyddiadau / Future Events

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 6 click throughs, 11794 views since start of 2015