Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

/image/upload/eifion/Poster_Bore_Coffi_Macmillan.pub

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.
Clerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych.
Symudol/mobile 07876266339 e-bost, Click to email
website link / website link


CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR
YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES
AR NOS FERCHER 8 fed O FEDI 2021 am 7.30yh

THE COMMUNITY COUNCIL’S NEXT MEETING WILL BE HELD AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU GROES ON WEDNESDAY 8th OF SEPTEMBER 2021 at 7-30pm.


GWAHODDIR AELODAU O’R CYHOEDD A’R WASG I’R CYFARFOD
MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS ARE INVITED TO ATTEND

MERCHED Y WAWR

BORE COFI
29-09-2021 10-11.30 YB / AM

SGWAR CANOL Y LLAN LLANSANNAN SQUARE

ELW I MACMILLAN / PRROCEEDS TO MACMILLAN

CROESO I BAWB / EVERYONE WELCOME

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area Statistics: 0 click throughs, 10085 views since start of 2021

Llan-Clychau'r gog.jpgBe sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 54 click throughs, 183145 views since start of 2021