Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Digwyddiadau / Future Events

Gyrfa Chwist / Whist Drive

Nos Sadwrn 26ain o Orffennaf 2014
Sarurday 26th July 2014

Canolfan Addysg Bro Aled Education Centre
Llansannan 7.30yh / pm
Elw tuag at Y Ddarllenfa / Proceeds to the Darllenfa

CWIS / QUIZ
Llew Coch Llansannan
Red Lion, Llansannan
Nos Fercher y 23ain o Orffennaf 2014 8.00yh
Wednesday 23rd July 2014 8.00pm
Yr elw tug at Ysgol y Gogarth
Proceeds to the Gogarth School

CYNLLUN CHWARAE HAF / SUMMER PLAYSCHEME
Pob Dydd Mawrth a Iau, yn y Ganolfan 13.00-16.00
Yn dechrau ar 29ain o Orffennaf 2014 (AM DDIM)
MAE CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN YN CYFRANNU TUAG AT HYN
Every Tuesday and Thursday in the Community Centre 13.00-16.00
Starting on 29th July 2014 (FREE)
THE LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL CONTRIBUTE TOWARDS THIS

CHWARAE ALLAN / PLAYING OUT

Cae chwarae Maes Gogor / Maes Gogor playing field
POB DYDD MERCHER 10.30-13.30
EVERY WEDNESDAY 10.30-13.30

DECHRAU / STARTING 30-07-2014

Digwyddiadau / Future Events Statistics: 0 click throughs, 845 views since start of 2014

Llan-Clychau'r gog.jpgDigwyddiadau / Future Events

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 12 click throughs, 7916 views since start of 2014