Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Digwyddiadau / Future Events

B-B-Q
Cystadleuaeth Bowlio
Bowls Competition a/and
Ras Hwyaid / Duck Race

P’nawn o hwyl i’r holl deulu
Afternoon of fun for the whole family
Dydd Sadwrn 20fed o Fedi 2014
Saturday 20th September 2014
2.00yh / 2.00 pm

Cae chwarae Maes Gogor, Llansannan
Maes Gogor playing field
Castell gwynt, stondiniau a llawer mwy
Bouncy castle, stalls and much more

Raffl~Tombola

Elw tuag at Gymdeithas Chwaraeon Bro Aled
Proceeds to the Bro Aled Sports Association

Digwyddiadau / Future Events Statistics: 0 click throughs, 1021 views since start of 2014

Llan-Clychau'r gog.jpgDigwyddiadau / Future Events

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 15 click throughs, 9564 views since start of 2014