Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

/image/upload/eifion/Sioe_Llan_poster_3.jpg

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR

AR NOS FERCHER 12fed O FIS MEDI 2018 am 7-30yh,

YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.
.

THE COMMUNITY COUNCIL’S NEXT MEETING

WILL BE HELD ON WEDNESDAY 12th OF SEPTEMBER 2018 at 7-30pm,

AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.

GWAHODDIR AELODAU O’R CYHOEDD A’R WASG I’R CYFARFOD,
MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS ARE INVITED TO ATTEND.

Clerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych.
Rhif Ffon 01745870744, e-bost, Click to email

A REQUEST TO THE CLERK 10 DAYS PRIOR TO THE MEETING IS REQUIRED TO
PROCURE A SIMULTANEOUS WELSH TO ENGLISH TRANSLATION SERVICE
04/09/2018

Clwb Coffi / Coffee Club

Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau, Groes
Bylchau Parish Memorial Hall, Groes

Dydd Mercher, cyntaf y mis
1st Wednesday of the month
10.00-12.00yb / am

Mynediad / Entry £1.00

Dewwch i gymdeithasu mewn awyrgylch cyfeillgar
Come and socialize in a friendly atmosphere

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area Statistics: 0 click throughs, 3181 views since start of 2018

Llan-Clychau'r gog.jpgBe sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 22 click throughs, 81816 views since start of 2018