Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Digwyddiadau / Future Events

Cwis / Quiz
Llew Coch / Red Lion
Nos Fercher 24ain o Fedi / Wednesday 24th September
8.0 yh/pm
Elw tuag at Eglwys St Thomas, Bylchau / Proceeds to St Thomas' Church Bylchau

Ffair y Gadlas Medi 27 am 2 o'r gloch yng Nghanolfan Bro Aled
Cais am gymorth i wirfoddolwyr, (o unrhyw oed!) i gynorthwyo paratoi paned i'r ymwelwyr.
Os yn rhydd cysylltwch â Cath. 870692. Diolch yn fawr.

Gwasanaeth Diolchgarwch
Eglwys St.Sannan, Llansannan
7.30yh, nos Fawrth, 7fed o Hydref 2014

Pregethwr gwadd:
Y Tra Barchedig Nigel Williams, Deon Llanelwy

Croeso i bawb

Digwyddiadau / Future Events Statistics: 0 click throughs, 1170 views since start of 2014

Llan-Clychau'r gog.jpgDigwyddiadau / Future Events

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 15 click throughs, 10741 views since start of 2014