Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

/image/upload/eifion/Chwarae_cardiau.JPG

Chwarae cardiau / Playing Whist.

Noson Talentau Lleol - Bro Aled
A Concert of Local Talents ~ 7:30pm
Nos Wener \ Friday Evening 13/05/2016 ~ £5

Plant Ysgol Bro Aled yn rhoi eitemau o Eisteddfod yr Urdd ac yn canu gyda ChÔr Meibion Bro Aled.
Bro Aled School Children performing songs from the Urdd Eisteddfod and singing with Bro Aled Choir.
Bydd y plant hŷn hefyd yn canu gyda’r CÔr Meibion
The older children will also be singing with the Male Choir.
Noson y Flwyddyn ~ A Night to Remember
Bydd eitemau gan aelodau o’r Ffermwyr Ifanc ac unigolion talentog eraill – Items by members of the Young Farmers and other local talented individuals
Cofiwch ddod i ddangos eich gwerthfawrogiad o’n plant a’n pobl ifanc. Os nad ydych yn arfer dod, dewch Nos Wener 13eg i fwynhau eich hunain.
Do come to show your support for our children and young people. If you do not usually come to such events do come and you will surely enjoy yourself.
Yr elw i’w rannu rhwng yr Ysgol ac Eisteddfod Bro Aled
Proceeds shared between the school and the Bro Aled Eisteddfod


GYRFA CHWIST / WHIST DRIVE
Nos Sadwrn 14 eg o Fai 2016 / Saturday14th May2016
CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN 7.30yh / pm
Yr elw tuag at y Ddarllenfa / Proceeds to the DarllenfaDigwyddiadau Bywyd Gwyllt 2016 Wildlife Events
website link

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area Statistics: 0 click throughs, 950 views since start of 2016

Llan-Clychau'r gog.jpgBe sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 2 click throughs, 12937 views since start of 2016