Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

/image/upload/eifion/Tim_2.JPG

Canolbwyntio ar ateb y cwestynau nos Fercher y 27ain o Orffennaf / Concentrating on answering the questions on Wednesday evening the 27th July

/image/upload/eifion/Caffi_Conwy.jpg

Sgipiau Cymunedol / Community Skips
Bydd y rhain ar gael fel isod / These will be available as below
Hydref 18 Llansannan October 18
Hydref 19 Groes October 19
Hydref 20 Bylchau October 20
Hydref 21 Bryn Rhyd-yr-Arian October 21
09.30-14.30

Gwasanaeth am ddim i ofalwyr a'r rheiny y gofalant amdanynt yn llansannan (Y Llew Coch) pob yn ail Ddydd Mawrth rhwng 2 a 4 y p'nawn.
Free service for Carers & those they care for in llansannan (The Red Lion) every other Tuesday between 2 and 4 pm.

Digwyddiadau Bywyd Gwyllt 2016 Wildlife Events
website link

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area Statistics: 0 click throughs, 2145 views since start of 2016

Llan-Clychau'r gog.jpgBe sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 10 click throughs, 35148 views since start of 2016