Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

/image/upload/eifion/Chwarae_cardiau.JPG

Chwarae cardiau / Playing Whist.

GYRFA CHWIST / WHIST DRIVE
Nos Sadwrn 28ain o Fai 2016 / Saturday21st May2016
CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN 7.30yh / pm
Yr elw tuag at y Ddarllenfa / Proceeds to the Darllenfa

Cwis / Quiz
Llew Coch Llansannan Red Lion
Nos Fercher y 25ain o Fai 2016 / Wednesday 25th May
8.00 yh/pm
Yr elw tuag at Ymddiriedolaeth Osborne / Proceeds to the Osborne Trust

Eglwys Sant Thomas Bylchau
St Thomas' Church Bylchau

Gwasanaeth ar y cyd efo Eglwysi Henllan a Llannefydd / Joint service with Henllan and Llannefydd Churches
Dydd Sul 5ed o Fehefin am 10.30yb. / Sunday 5th June at 10.30am.
Croeso cynnes i bawb, Dewch i gymdeithasu efo ni.
A warm welcome awaits you. Come and socialize with us.

Digwyddiadau Bywyd Gwyllt 2016 Wildlife Events
website link

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area Statistics: 0 click throughs, 1068 views since start of 2016

Llan-Clychau'r gog.jpgBe sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 4 click throughs, 15050 views since start of 2016