Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Digwyddiadau / Future Events

Cwis / Quiz
Y Llew Coch Llansannan / The Red Lion, Llansannan
Nos Fercher yr 28ain o Ionawr 2015 am 8.00yh / Wednesday 28th January 2015 at 8.00pm
yr elw tuag at Ysgol y Gogarth / Proceeds to Ysgol y Gogarth


Gyrfa Chwist / Whist Drive
Nos Sadwrn 31ain o Ionawr / Saturday 31st January
Canolfan Addysg Bro Aled / Bro Aled Education Centre 7.30 yh/pm
Elw tuag at Y Ddarllenfa / Proceeds to the Darllenfa

Digwyddiadau / Future Events Statistics: 0 click throughs, 1809 views since start of 2015

Llan-Clychau'r gog.jpgDigwyddiadau / Future Events

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 18 click throughs, 18097 views since start of 2015