Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

/image/upload/eifion/Tim_2.JPG

Canolbwyntio ar ateb y cwestynau nos Fercher y 27ain o Orffennaf / Concentrating on answering the questions on Wednesday evening the 27th July

Cwis / Quiz
Llew Coch Llansannan Red Lion
Nos Fercher 22ain o Fawrth 2017
Wednesday 22nd March 2017
8.00 yh/pm

Clwb Coffi / Coffee Club

Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau, Groes
Bylchau Parish Memorial Hall, Groes

Dydd Mercher, Ebrill 5ed 2017
Wednesday 5th April 2017
10.00-12.00yb / am

Mynediad / Entry £1.00
Yn cynnwys tocyn raffl, paned, bisgedi a chacennau gri i ddathlu Dydd Gwyl Dewi.
Includes a raffle, cuppa, biscuits and Welsh cakes to celebrate St David’s Day.

Dewwch i gymdeithasu mewn awyrgylch cyfeillgar
Come and socialise in a friendly atmosphere

EGLWYS SANT THOMAS BYLCHAU
ST THOMAS’ CHURCH BYLCHAU
Cyfarfod o’r Cyngor Eglwys Plwyfol ar Fawrth y 25ain 2017 am 11.00yb
Meeting of the Parochial Church Council, on March 25th 2017 at 11.00am
Yn agored i bawb / Open to all

/image/upload/eifion/Caffi_Conwy.jpg

Digwyddiadau Bywyd Gwyllt 2016 Wildlife Events
website link

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area Statistics: 0 click throughs, 779 views since start of 2017

Llan-Clychau'r gog.jpgBe sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 8 click throughs, 18909 views since start of 2017