Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Digwyddiadau / Future Events

Gyrfa Chwist / Whist Drive

Nos Sadwrn 26ain o Orffennaf 2014
Sarurday 26th July 2014

Canolfan Addysg Bro Aled Education Centre
Llansannan 7.30yh / pm
Elw tuag at Y Ddarllenfa / Proceeds to the Darllenfa

CYNLLUN CHWARAE HAF / SUMMER PLAYSCHEME
Pob Dydd Mawrth a Iau, yn y Ganolfan 13.00-16.00
Yn dechrau ar 29ain o Orffennaf 2014 (AM DDIM)
MAE CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN YN CYFRANNU TUAG AT HYN
Every Tuesday and Thursday in the Community Centre 13.00-16.00
Starting on 29th July 2014 (FREE)
THE LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL CONTRIBUTE TOWARDS THIS

CHWARAE ALLAN / PLAYING OUT

Cae chwarae Maes Gogor / Maes Gogor playing field
POB DYDD MERCHER 10.30-13.30
EVERY WEDNESDAY 10.30-13.30

DECHRAU / STARTING 30-07-2014

Gwasanaeth Gweddi dros Gyfiawnder a Heddwch

Dydd Sadwrn, 9 Awst, 2014

Eglwys St.Sannan, Llansannan 6.00yh

Croeso cynnes i bawb

Mae’r gwasanaeth yn dod o’r traddodiad Cristnogol ond yn agored i’r rhai o unrhyw ffydd neu ddim


Service of Prayer for Justice and Peace

based on worship from the Iona Community

Saturday, 9 August, 2014

St.Sannan’s Church, Llansannan 6.00pm

All welcome

The service is from the Christian tradition but open to those of any faith or none

Digwyddiadau / Future Events Statistics: 0 click throughs, 874 views since start of 2014

Llan-Clychau'r gog.jpgDigwyddiadau / Future Events

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 12 click throughs, 8220 views since start of 2014