Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

/image/upload/eifion/Tim_2.JPG

Canolbwyntio ar ateb y cwestynau nos Fercher y 27ain o Orffennaf / Concentrating on answering the questions on Wednesday evening the 27th JulyGyrfa Chwist / Whist Drive
Nos Sadwrn y 30ain o Orffennaf 2016
Saturday 30th July 2016
Canolfan Addysg Bro Aled Llansannan
Bro Aled Education Centre Llansannan
7.30yh / pm
Yr elw tuag at Nyrsus Macmillam
Proceeds to the Macmillan Nurses

Digwyddiadau Bywyd Gwyllt 2016 Wildlife Events
website link

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area Statistics: 0 click throughs, 1469 views since start of 2016

Llan-Clychau'r gog.jpgBe sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 8 click throughs, 22379 views since start of 2016