Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

/image/upload/eifion/Dyddiadau_Sgipiau.jpg

Sgipiau Cymunedol / Community Skips
HYDREF 2019 OCTOBER
LLANSANNAN
Dydd Mawrth / Tuesday 22-10-2019

GROES
Dydd Mercher / Wednesday 23-10-2019

CLWT
Dydd Iau / Thursday 24-10-2019

BRYN RHYD YR ARIAN
Dydd Gwener / Friday 25-10-2019

BYDD AR Y SAFLE / ON SITE
O / FROM 09.30-14.00 (neu tan yn llawn / or until full)


Clwb Coffi / Coffee Club

Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau, Groes
Bylchau Parish Memorial Hall, Groes

Dydd Mercher, cyntaf y mis
1st Wednesday of the month
10.00-12.00yb / am

Mynediad / Entry £1.00

Dewwch i gymdeithasu mewn awyrgylch cyfeillgar
Come and socialize in a friendly atmosphere

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area Statistics: 0 click throughs, 5466 views since start of 2019

Llan-Clychau'r gog.jpgBe sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 35 click throughs, 118800 views since start of 2019