Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

/image/upload/eifion/Tim_2.JPG

Canolbwyntio ar ateb y cwestynau nos Fercher y 27ain o Orffennaf / Concentrating on answering the questions on Wednesday evening the 27th July

Gyrfa Chiwst / Whist Drive
Canolfan Addysg Bro Aled / Bro Aled Education Centre
Nos Sadwrn y 24ain o Fedi 2016
Saturday 24th September 2016
Mynediad £1.50 (Yn cynnwys Paned a bisgedi)
Entrance £1.50 (Including Tea and Biscuits)
Yr elw tuag at Y Ddarllenfa / Proceeds to the Darllenfa

Cwis / Quiz
Y Llew Coch Llansannan
The Red Lion Llansannan.
Nos Fercher yr 28ain o Fedi 2016, 8.00yh
Wednesday 28th September 2016 at 8.00pm
Yr elw i Eglwys Sant Thomas, Bylchau
Proceeds to St Thomas' Church, Bylchau

/image/upload/eifion/Caffi_Conwy.jpg

Gwasanaeth am ddim i ofalwyr a'r rheiny y gofalant amdanynt yn llansannan (Y Llew Coch) pob yn ail Ddydd Mawrth rhwng 2 a 4 y p'nawn.
Free service for Carers & those they care for in llansannan (The Red Lion) every other Tuesday between 2 and 4 pm.

Digwyddiadau Bywyd Gwyllt 2016 Wildlife Events
website link

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area Statistics: 0 click throughs, 2003 views since start of 2016

Llan-Clychau'r gog.jpgBe sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 10 click throughs, 31803 views since start of 2016