Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.

Clerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych.
Symudol/mobile 07876266339 e-bost, Click to email
website link / website link

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR CYMUNED YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES. AR Y NOS FERCHER 17eg O FIS GORFFENNAF 2024 am 7.30yh

THE COMMUNITY COUNCIL’S NEXT MEETING WILL BE HELD AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES.ON WEDNESDAY 17th OF JULY 2024 AT 7-30pm

GWAHODDIR AELODAU O’R CYHOEDD A’R WASG I’R CYFARFOD,

MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS ARE INVITED TO THE MEETING.

Sioe Flynyddol / Annual Show CLWB FFERMWYR IFANC LLANSANNAN YOUNG FARMERS CLUB (i'w chynnal ar gae Hendre Llan, Llansannan, trwy garedigrwydd Mr Guto Davies) (Held on Hendre Llan field by kind permission of Mr Guto Davies) DYDD LLUN GWYL Y BANC, AWST 26ain 2024-AUGUST 26th BANK HOLIDAY MONDAY

.

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area Statistics: 0 click throughs, 2607 views since start of 2024

Llan-Clychau'r gog.jpgBe sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 54495 views since start of 2024