Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Digwyddiadau / Future Events

Gyrfa Chwist / Whist Drive
Nos Sadwrn 4ydd o Hydref 2014 / Saturday 4th October 2014
Canolfan Addysg Bro Aled Llansannan
7.30 yh / pm
Elw tuag at Eglwys St Thomas, Bylchau / Proceeds to St Thomas' Church Bylchau

Gwasanaeth Diolchgarwch
Eglwys St.Sannan, Llansannan
7.30yh, nos Fawrth, 7fed o Hydref 2014

Pregethwr gwadd:
Y Tra Barchedig Nigel Williams, Deon Llanelwy

Croeso i bawb

Eglwys St Thomas, Bylchau / St Thomas’ Church Bylchau

Gwasanaeth Diolchgarwch / Harvest Festival Service

Nos Iau 16eg o Hydref 2014
Thursday 16th October 2014
7.00yh / pm

Dan arweiniad y Parch Vera E. Lewis
Conducted by the Rev. Vera E. Lewis

Croeso i Cynnes i Bawb
A Warm Welcome To All

Digwyddiadau / Future Events Statistics: 0 click throughs, 1235 views since start of 2014

Llan-Clychau'r gog.jpgDigwyddiadau / Future Events

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 15 click throughs, 11501 views since start of 2014