Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Digwyddiadau / Future Events

Gyrfa Chwist / Whist Drive
Canolfan Addysg Bro Aled
Nos Sadwrn 12-04-2014
Saturday 12-04-2014
7.30 yh/pm
Yr elw tuag at Y Ddarllenfa
Proceeds to Darllenfa

Cyngerdd / Concert
tuag at / for Canolfan Addysg Bro Aled Educatioal Centre
Nos Wener 9fed o Fai / Friday 9th May
Cor Merched Edeyrnion Ladies Choir
Arweinydd Manon Easter Lewis Conductor
Tocynnau / Tickets £5.00
Cysylltwch a / Contact Glenys Williams 01745870397

Sioe Ffasiwn / Fashion Show
Canolfan Addysg Bro Aled Educational Centre
Nos Wener 23ain o Fai / Friday May 23rd
Manylion i ddod / Details to come

Digwyddiadau / Future Events Statistics: 0 click throughs, 399 views since start of 2014

Awyr y bore.jpgDigwyddiadau / Future Events

Awyr y bore dros Lansannan
Morning sky over Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 8 click throughs, 3695 views since start of 2014