Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

/image/upload/eifion/Tim_2.JPG

Canolbwyntio ar ateb y cwestynau nos Fercher y 27ain o Orffennaf / Concentrating on answering the questions on Wednesday evening the 27th July

Clwb Coffi / Coffee Club

Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau, Groes
Bylchau Parish Memorial Hall, Groes

Dydd Mercher, cyntaf y mis
1st Wednesday of the month
10.00-12.00yb / am

Mynediad / Entry £1.00

Dewwch i gymdeithasu mewn awyrgylch cyfeillgar
Come and socialise in a friendly atmosphere

EISTEDDFOD BRO ALED

Dydd Sadwrn, Mehefin 24ain 2017

Yng Nghanolfan Addysg Bro Aled

LLYWYDD

TREFOR JONES, RHEWL, MOSTYN.

BEIRNIAID

Cerdd, Cerdd Dant ac Offerynnau: Robat Arwyn, Rhuthun.

Llefaru: Andrea Parry, Bala

Llên a Barddoniaeth: dan 16 Andrea Parry, Bala.
Agored, Moi Parry, Treffynnon

Arlunio: Elliw Williams, Dinbych.

Y cyfarfodydd i ddechrau am 12:00 y p’nawn a 6:00 yr hwyr

Ymholiadau: Eifion Jones 01745870656

Rhaglen i’w gweld ar website link

B-B-Q a /and
Rasus Hwyaid / Duck Races

P’nawn o hwyl i’r holl deulu
Afternoon of fun for the whole family
Dydd Sadwrn 1af o Orffennaf 2017
Saturday 1st July 2017
2.00yh / 2.00 pm

Cae chwarae Maes Gogor, Llansannan
Maes Gogor playing field
Castell gwynt, stondiniau a llawer mwy
Bouncy castle, stalls and much more

Raffl~Tombola

Elw tuag at Gymdeithas Chwaraeon Bro Aled
Proceeds to the Bro Aled Sports Association

/image/upload/eifion/Eglwys_St_Sannan_taith_gerrdded_1.jpg

Taith gerdded Pererinion a te p'nawn Eglwys Sant Sannan
St Sannan's Pilgrimage Walk and Affernoon tea

Eglwys St Sannan Church

Ffair Haf / Summer Fayre

Yn yr Eglwys / In the Church

Dydd Sadwrn yr 8fed o Orffennaf 2017 am 2.00yp

Saturday 8th July 2017 at 2.00pm.

Lluniaeth-Refreshments
Stondinau-Stalls
Cacennau-cakes
Raffl-rafle Tombola Bric a Brac
Mefus a Hufen / Strawberry Teas

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area Statistics: 0 click throughs, 1076 views since start of 2017

Llan-Clychau'r gog.jpgBe sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 10 click throughs, 32177 views since start of 2017