Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

/image/upload/eifion/Tim_2.JPG

Canolbwyntio ar ateb y cwestynau nos Fercher y 27ain o Orffennaf / Concentrating on answering the questions on Wednesday evening the 27th July

/image/upload/eifion/Caffi_Conwy.jpg

Cylch meithrin a Chymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Bro Aled Llansannan.

Ffair Nadolig /Christmas fair.
Canolfan Bro Aled, Llansannan.

Nos Wener/Friday night.
6.00 yh/p.m.

Stondinau o bob math/ various stalls.
Raffl/Raffle.
Sion corn yn galw/Father Christmas will be calling.

Oedolion/Adults £3.00 cynnwys paned a mins pei/including cuppa and a mince pie.
Plant/Children £3.00 yn cynnwys anrheg gan Sion Corn/ including a present from Father Christmas.

Dewch yn llu!
Come and join in the fun!

Y DDARLLENFA LLANSANNAN
GYRFA CHWIST NADOLIG / CHRISTMAS WHIST DRIVE
YNG NGHANLLFAN ADDYSG BRO ALED, LLANSANNAN / BRO ALED EDUCATION CENTRE, LLANSANNAN
NOS IAU Y 15FED O RAGFYR 2016 / THURSDAY 15TH DECEMBER
AM 7.30 YH / AT 7.30PM
MYNEDIAD £2.00 YN CYNNWYS LLUNIAETH
ENTRY £2.00 INCLUDING REFERESHMENTS
Croeso cynnes i bawb / A warm welcome to everyone

Canolfan Addysg Bro Aled Llansannan

Gyrfa Chwist Nadolig y Ganolfan / Christmas Whist Drive for the Ganolfan

Nos Sadwrn yr 17eg o Ragfyr 2016 / Saturday 17th December 2016
am 7.30yhb / at 7.30pm

Mynediad £2.00 yn cynnwys paned lluniaeth / Entry £2.00 including refreshmants

Croeso cynnes i bawb / A warm welcome to everyone

Gwasanaeth am ddim i ofalwyr a'r rheiny y gofalant amdanynt yn llansannan (Y Llew Coch) pob yn ail Ddydd Mawrth rhwng 2 a 4 y p'nawn.
Free service for Carers & those they care for in Llansannan (The Red Lion) every other Tuesday between 2 and 4 pm.

Digwyddiadau Bywyd Gwyllt 2016 Wildlife Events
website link

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area Statistics: 0 click throughs, 2402 views since start of 2016

Llan-Clychau'r gog.jpgBe sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 15 click throughs, 43390 views since start of 2016