Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Digwyddiadau / Future Events

GYRFA CHWIST / WHIST DRIVE
NOS SADWRN 11EG O HYDREF / SATURDAY 11TH OCTOBER
CANOLFAN ADDYSG BRO ALED

7.30YH / PM
YR ELU TUAG AT Y DDARLLENFA / PROCEEDS TO THE DARLLENFA


Eglwys St Thomas, Bylchau / St Thomas’ Church Bylchau

Gwasanaeth Diolchgarwch / Harvest Festival Service

Nos Iau 16eg o Hydref 2014
Thursday 16th October 2014
7.00yh / pm

Dan arweiniad y Parch Vera E. Lewis
Conducted by the Rev. Vera E. Lewis

Croeso i Cynnes i Bawb
A Warm Welcome To All

Digwyddiadau / Future Events Statistics: 0 click throughs, 1356 views since start of 2014

Llan-Clychau'r gog.jpgDigwyddiadau / Future Events

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 15 click throughs, 12705 views since start of 2014