Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofrestr o Ddatganiadau o Ddiddordeb Aelodau / Register of Members' Declarations of Interest

COFRESTR O DDIDDORDEBAU AELODAU 01/04.2017 i 31/03 2018 REGISTER OF MEMBERS' DECLARATIONS OF INTEREST 01/04/2014-31/03/20018

Enw’r Cynghorydd Diddordeb Cyffredinol sy’n cael ei ddatagn Diddordeb penodol sy’n cael ei ddatgan Math o ddiddordeb Dyddiad Y Cyfarfod
Councillor’s Name General Interest Declared Specific Interest Declared Type of Interest, Date of Meeting


Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer yng nghyfraith perchennog Eitem 7.2 Cyllid / Finance. Rhent Swyddfa Post
Owner's sister in law Llansannan Post Office Rent Personol /Personal 12/07/2017

Cyng/Cllr Trefor Roberts. Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 7.1 Cyllid.Finance, Polisi Yswiriant Cymdeithas
Chwaraeon Bro Aled Sports Association Insurance
Policy Anfanteisiol / Prejudicial 12/07/2017

Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer yng nghyfraith perchennog Eitem 7.2 Cyllid/Finance. Rhent Swyddfa Post / Personol/Personal 16/08/2017
Owner' sister in law Llansannan Post Office Rent
Gwraig aelod o'r Pwyllgor/Committee member's wife Eitem 9.3 Gohebiaeth / Correspondence Personol / Personal

Cyng/Cllr Celfyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Lles Yr Henoed,/Committee member Eitem 9.2 Gohebiaeth / Correspondence Anfanteisiol / Prejudicial 16/08/2017

Cyng/Cllr Berwyn Evans Tad Cadeirydd Clwb Pel-droed Llansannan Eitem 9.3 Gohebiaeth / Correspondence Personol/Personal 16/08/2017
Llansannan FC's Chairman's Father.

Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem 7.1 Cyllid/Finance. Rhent Swyddfa Post / Llansannan Post Office Rent Personol/Personal
13/09/2017
Gwraig aelod o'r Pwyllgor/Committee member's wife Eitem 9.1 Gohebiaeth / Correspondence Persono l /Personal 13/09/2017

Cyng/Cllr Celfyn Williams Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 7.6 Cyllid / Finance,Taliad Neuadd Goffa Plwyf Anfanteisiol / Prejudicial 13/09/2017

Elwyn Jones, Gareth Jones Aelod o'r Pwyllgor Committee member Neuadd goffa Plwyf Y Bylchau Eitem 7.6 Cyllid / Finance, Anfanteisiol / Prejudicial 13/09/2017

Cyng/Cllr Berwyn Evans Tad Cadeirydd Clwb Pel-droed Llansannan / Llansannan FC's Chairman's Father.Eitem 9.1 Gohebiaeth / Correspondence Personol / Personal 13/09/2017

Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer yng nghyfraith perchennog Eitem 7.9 Cyllid / Finance. Rhent Swyddfa Post. Owner's sister in law Llansannan Post Office Rent Personol / Personal 11/10/2017

Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's Eitem 7.3 Cyllid/Finance,Rhent Swyddfa Post Personol/Personal 08/11/2017
sister in law Llansannan Post Office Rent

Cyng/Cllr Berwyn Evans Gwr Trysorydd Pwyllgor Swper Pensiynwyr Llansannan Eitem 9.9 Gohebiaeth/Correspondence Personol/Personal 08/11/2017
Pensioner Supper Committee Treasurer's Husband Swper Pensiynwyr / Pensioners'S Supper

Cyng/Cllr Trefor Roberts Cadeirydd Pwyllgor Swper Pensiynwyr Eitem 9.9 Gohebiaeth/Correspondence Anfanteisiol / Prejudicial 08/11/2017
Pensioner Supper Committee Chairman Swper Pensiynwyr / Pensioners's Supper
Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's Eitem 8.5 Cyllid/Finance, Rhent Swyddfa Post.09 Personol/Personal 09/05/2018 sister in law Llansannan Post Office Rent
Cyng/Cllr Trefor Roberts Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Gohebiaeth 9.7 Eisteddfod Bro Aled 2018. Anfanteisiol / Prejudicial 09/05/2018

Cyng, Delyth Williams , 7. Cyllid, 7.2 TT & B Williams. Rhent Swyddfa Post. Personol/Personal
11/06/20185
Cyng , Trefor Roberts, 9. Gohebiaeth 9.6, Anfanteisiol /Prejudicial 11/06/2018

Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's Eitem 7.4. Cyllid/Finance, Rhent Swyddfa Post Personol/Personal 11/07/2018 sister in law Llansannan Post Office Rent
Cyng/Cllr Emrys Owen Applicant's Step Father Eitem 9 Gohebiaeth/Correspondence 9.8 Personol/Personal 12/09/2018
Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's  Eitem 7.1. Cyllid/Finance, Rhent Swyddfa Post sister in law Llansannan Post Office Rent
Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's Eitem 7.2 Cyllid/Finance, Rhent Swyddfa Post. Personol/Personal 14/11/2018 sister in law Llansannan Post Office Rent
Cyng Celfyn Williams Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 7. Taliadau 7.1 Approve payments to Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau Anfanteisiol / Prejudicial 14/11/2018
Cyng/Cllr Trefor Roberts Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 10 Unrhyw fater arall 10.2 + 10.3 Anfanteisiol / Prejudicial 14/11/2018
Cyng/Cllr Meurig Davies Relative Eitem 9 Gohebiaeth 9.1 Personol/Personal 14/11/2018

Cofrestr o Ddatganiadau o Ddiddordeb Aelodau / Register of Members' Declarations of Interest Statistics: 0 click throughs, 519 views since start of 2018

Cofrestr o Ddatganiadau o Ddiddordeb Aelodau / Register of Members' Declarations of Interest

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 23 click throughs, 88669 views since start of 2018