Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cyngor / Council

Gwybodaeth am y Cyngor, eich Cynghorwyr, dyddiau cyfarfodydd, Agendas, Cofnodion a Pholisiau'r y Cyngor. lnformation about the Council, the Councillor, dates of meetings, Agendas, Minutes and the Council's policies.

Clerc - Clerk
Emrys Williams
Groesffordd
Henllan
Dinbych
LL16 5DA
01745870744

/image/upload/eifion/coeden_nadolig_2.JPG

Cynghorwyr – Councillors

GROES

Elwyn Jones, Nant yr Hengoed, Groes 01745 550324
Gareth Jones, 10 Cae'r Gofaint, Groes.
Celfyn Williams, Ty Capel, Groes. 01745 550274
Mr Emyr Williams, Winllan Fach

BRYN RHYD YR ARIAN
Dr Carys Newton, Plas Isa, Bryn Rhyd yr Arian, Llansannan 01745870485

TAN Y FRON
Edna Jones, Pwll Mawr, Llansannan. 01745870521

LLANSANNAN

Berwyn Evans, Gelli, Llwyn y Gibwst, Llansannan 01745870653
Dafydd Ifans Deunant Uchaf, Llansannan
01745870352
Glyn O. Roberts, Bont Garreg, Llansannan. 01745 870643
Trefor Roberts, Prysor, Llansannan. 01745 870683 ( Gadeirydd / Chairman)
Dylan Davies, Nant Bleddyn, Llansannan 01745 870391.
Guto Davies, Hendre Llan, Llansannan 07799 383959.
Sharon Evans, 8 Llwyn-y-Gibwst, Llansannan
(Is-Gadeirydd)

CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLOR
Mrs Sue Lloyd-Willams, Hwlffordd, Llansannan. 01745870678

CYFARFODYDD 2014 MEETINGS

Ionawr 8fed / January 8th

Chwefror 12fed / February 12th

Mawrth 12fed / March 12th

Ebrill 9fed / April 9th

Mai 14eg (Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol) / May 14th (Annual General Meeting)

Mehefin 11eg / June 11th

Gorffennaf 9fed / July 9th

Awst / August Dim Cyfarfod / No Meeting

Medi 10fed / September 10th

Hydref 8fed / October 8th

Tachwedd 12fed / November 12th

Rhagfyr 10fed / December 10th

Agenas a Chofnodion / Agendas and Minutes
website link

Rheolau Sefydlog / Standing Orders
website link

POLISI IAITH GYMRAEG Y CYNGOR / THE COUNCIL'S WELSH LANGUAGE POLICY
website link

Polisiau Cwynion / Complaints Policy website link

Adroddad yr Ombwdsmon / Ombudsman's Report
website link

Cwyno yn erbyn eich Cyngor
Manylion Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru,
1 Ffordd yr Hen Gae,
Pencoed,
CF35 5LJ

Rhif ffon galwadau am ddim 08456010987
website link

Complaining against your Council
Details of the Public Services Ombudsman for Wales.
Public Services Ombudsman for Wales.
1 Ffordd yr Hen Gae,
Pencoed,
CF35 5LJ

Freephone 08456010987
website link

Cyngor / Council Statistics: 0 click throughs, 2386 views since start of 2014

Y%20Pentref%20-%20The%20Village1.jpgCyngor / Council

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 17 click throughs, 15783 views since start of 2014