Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cyngor / Council

Gwybodaeth am y Cyngor, eich Cynghorwyr, dyddiau cyfarfodydd, Agendas, Cofnodion a Pholisiau'r y Cyngor. lnformation about the Council, the Councillor, dates of meetings, Agendas, Minutes and the Council's policies.

Clerc - Clerk
Emrys Williams
Groesffordd
Henllan
Dinbych
LL16 5DA
01745870744

/image/upload/eifion/Sedd_wag_y_Cyngor_001_3.jpg

Cyngor Cymuned llansannan Community Council
Rhybudd Cyhoeddus Sedd Wag-Swydd Cynghorydd
Public Notice Casual Vacancy-Office of Councillor
Ward Bylchau Ward

Cynghorwyr – Councillors

PLWYF Y BYLCHAU GROES
BYLCHAU PARISH GROES

Elwyn Jones, Nant yr Hengoed, Groes 01745 550324 (Cyfethol / Co-opted)
Gareth Jones, 10 Cae'r Gofaint, Groes. (Cyfethol / Co-opted)
Celfyn Williams, Ty Capel, Groes. 01745 550274 Cadeirydd / Chairman (Cyfethol / Co-opted)


LLANSANNAN

Edna Jones, Pwll Mawr, Llansannan. 01745870521 (Cyfethol / Co-opted)
Berwyn Evans, Gelli, Llwyn y Gibwst, Llansannan 01745870653 (Cyfethol / Co-opted)
Dafydd Ifans Deunant Uchaf, Llansannan
01745870352 (Cyfethol / Co-opted)
Glyn O. Roberts, Bont Garreg, Llansannan. 01745 870643 (Cyfethol / Co-opted)
Trefor Roberts, Prysor, Llansannan. 01745 870683 (Cyfethol / Co-opted)
Dylan Davies, Nant Bleddyn, Llansannan 01745 870391.b (Cyfethol / Co-opted)
Guto Davies, Hendre Llan, Llansannan 07799 383959. (Cyfethol / Co-opted)
Sharon Evans, 8 Llwyn-y-Gibwst, Llansannan (Cyfethol / Co-opted)
(Is-Gadeirydd)
Mrs Nia Williams, Pandy, Bryn Rhyd yr Arian, Llansannan 01745870282 (Cyfethol / Co-opted)
CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLOR
Mrs Sue Lloyd-Willams, Hwlffordd, Llansannan. 01745870678

CYFARFODYDD 2015 MEETINGS

Ionawr 14eg / January 14th

Chwefror 11eg / February 11th

Mawrth 11eg / March 11th

Ebrill 8fed / April 8th (Cyfarfod Blynyddol y Plwyf-Annual Parish Meeting)

Mai 13eg (Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol) / May 13th (Annual General Meeting)

Mehefin 10ed / June 10th

Gorffennaf 8fed / July 8th

Awst / August Dim Cyfarfod / No Meeting

Medi 9fed / September 9th

Hydref 9fed / October 9th

Tachwedd 11eg / November 11th

Rhagfyr 9fed / December 9th

Llinnell Ymateb llifogydd 24awr
24 hour flood response
01492577999

Dogfennau / Documents
website link

Agendas a Chofnodion / Agendas and Minutes
website link

Materion Cynllunio / Planning Matters
website link

Rheolau Sefydlog / Standing Orders
website link

POLISI IAITH GYMRAEG Y CYNGOR / THE COUNCIL'S WELSH LANGUAGE POLICY
website link

Polisiau Cwynion / Complaints Policy website link

Adroddad yr Ombwdsmon / Ombudsman's Report
website link

Cwyno yn erbyn eich Cyngor
Manylion Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru,
1 Ffordd yr Hen Gae,
Pencoed,
CF35 5LJ

Rhif ffon galwadau am ddim 08456010987
website link

Complaining against your Council
Details of the Public Services Ombudsman for Wales.
Public Services Ombudsman for Wales.
1 Ffordd yr Hen Gae,
Pencoed,
CF35 5LJ

Freephone 08456010987
website link

Cyngor / Council Statistics: 0 click throughs, 2965 views since start of 2015

Y%20Pentref%20-%20The%20Village1.jpgCyngor / Council

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 16 click throughs, 22323 views since start of 2015