Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cyngor / Council

Gwybodaeth am y Cyngor, eich Cynghorwyr, dyddiau cyfarfodydd, Agendas, Cofnodion a Pholisiau'r y Cyngor. lnformation about the Council, the Councillor, dates of meetings, Agendas, Minutes and the Council's policies.

Clerc - Clerk
Emrys Williams
Groesffordd
Henllan
Dinbych
LL16 5DA
01745870744

/image/upload/eifion/coeden_nadolig_2.JPG

Cynghorwyr – Councillors

GROES

Elwyn Jones, Nant yr Hengoed, Groes 01745 550324
Gareth Jones, 10 Cae'r Gofaint, Groes.
Celfyn Williams, Ty Capel, Groes. 01745 550274
Mr Emyr Williams, Winllan Fach

BRYN RHYD YR ARIAN
Dr Carys Newton, Plas Isa, Bryn Rhyd yr Arian, Llansannan 01745870485

TAN Y FRON
Edna Jones, Pwll Mawr, Llansannan. 01745870521

LLANSANNAN

Berwyn Evans, Gelli, Llwyn y Gibwst, Llansannan 01745870653
Dafydd Ifans Deunant Uchaf, Llansannan
01745870352
Glyn O. Roberts, Bont Garreg, Llansannan. 01745 870643
Trefor Roberts, Prysor, Llansannan. 01745 870683 ( Gadeirydd / Chairman)
Dylan Davies, Nant Bleddyn, Llansannan 01745 870391.
Guto Davies, Hendre Llan, Llansannan 07799 383959.
Sharon Evans, 8 Llwyn-y-Gibwst, Llansannan
(Is-Gadeirydd)

CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLOR
Mrs Sue Lloyd-Willams, Hwlffordd, Llansannan. 01745870678

CYFARFODYDD 2015 MEETINGS

Ionawr 14eg / January 14th

Chwefror 11eg / February 11th

Mawrth 11eg / March 11th

Ebrill 8fed / April 8th

Mai 13eg (Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol) / May 13th (Annual General Meeting)

Mehefin 10ed / June 10th

Gorffennaf 8fed / July 8th

Awst / August Dim Cyfarfod / No Meeting

Medi 9fed / September 9th

Hydref 9fed / October 9th

Tachwedd 11eg / November 11th

Rhagfyr 9fed / December 9th

Agenas a Chofnodion / Agendas and Minutes
website link

Rheolau Sefydlog / Standing Orders
website link

POLISI IAITH GYMRAEG Y CYNGOR / THE COUNCIL'S WELSH LANGUAGE POLICY
website link

Polisiau Cwynion / Complaints Policy website link

Adroddad yr Ombwdsmon / Ombudsman's Report
website link

Cwyno yn erbyn eich Cyngor
Manylion Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru,
1 Ffordd yr Hen Gae,
Pencoed,
CF35 5LJ

Rhif ffon galwadau am ddim 08456010987
website link

Complaining against your Council
Details of the Public Services Ombudsman for Wales.
Public Services Ombudsman for Wales.
1 Ffordd yr Hen Gae,
Pencoed,
CF35 5LJ

Freephone 08456010987
website link

Cyngor / Council Statistics: 0 click throughs, 628 views since start of 2015

Y%20Pentref%20-%20The%20Village1.jpgCyngor / Council

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 3 click throughs, 4717 views since start of 2015