Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Eisteddfod Bro Aled 2022

/image/upload/eifion/Efan.jpg

Unawd Derbyn ac Iau

EISTEDDFOD BRO ALED RHAGLEN 2022

Dydd Sadwrn, Mehefin 25ain 2022

yng Nghanolfan Addysg Bro Aled, Llansannan

Y cyfarfodydd i ddechrau

am 12:00 y prynhawn a 6:00 yr hwyr

LLYWYDD

Bethan Cartwright

BEIRNIAID

Cerdd, Cerdd Dant ac Offerynnol: Eirian Owen
Llefaru, Llên a Barddoniaeth: Haf Evans
Arlunio: Elliw Williams
CYFEILYDDION

Prynhawn: Ruth Ll. Owen
Hwyr: Glian Llwyd Jones (07788 709609)


PRIS MYNEDIAD

Prynhawn: Oedolion £3.00 Plant 50c

Hwyr: £5.00 Tocyn Dydd £7.00

Arweinyddion
Miss Einir Jones
Mr Alwyn Williams

Swyddogion y Pwyllgor
Cadeirydd: Mr Alwyn Williams, Caerau, Llwyn y Gibwst, Llansannan
Trysorydd: Mrs Jane Jones, Tegfan, Llansannan
Ysgrifennydd: Mrs Sioned Hedd Jones, Bryn Pwyth, Llansannan
01745 870152 neu 07789 262355
Click to email

Is-ysgrifennydd: Mrs Rhoswen Williams, Rhosgarnedd, Llansannan
Prif Stiward: Mr Trefor A Roberts, Prysor, Llansannan
Blodau i’r Llwyfan
Merched y Wawr Llansannan

Diolch i bawb am bob cefnogaeth ymarferol i’r Eisteddfod. Hoffem ddiolch yn arbennig i’r canlynol am eu rhoddion ariannol:

• Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen
• Cyngor Cymuned Llansannan
• Ymddiriedolaeth H Glyn Owen
• Cronfa’r Degwm
• Busnesau Lleol a Chyfeillion yr Eisteddfod am gyfrannu’n hael fel noddwyr i’r Eisteddfod.

Cerdd

1. Unawd Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £3.00; 2il £2.00; 3ydd £1.00

2. Unawd Blwyddyn 1 a 2: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £5.00; 2il £3.00; 3ydd £2.00

3. Unawd Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £6.00; 2il £4.00; 3ydd £2.00

4. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £7.00; 2il £5.00; 3ydd £3.00

5. Unawd Blwyddyn 7-11: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £12.00; 2il £8.00; 3ydd £6.00

6. Deuawd dan Blwyddyn 12: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £15.00; 2il £10.00; 3ydd £6.00

7. Unawd Offerynnol dan Blwyddyn 7: Hunan ddewisiad. Ni chaniateir

cystadlu ar fwy nag un offeryn. Gwobr: 1af £7.00; 2il £5.00; 3ydd £3.00

8. Unawd Offerynnol Blwyddyn 7-11: Unrhyw ddarn Gradd 1 neu uwch a osodwyd gan unrhyw Goleg Cerdd. Ni chaniateir cystadlu ar fwy nag un
offeryn.
Gwobr: 1af £12.00; 2il £8.00; 3ydd £6.00

9. Parti dan Blwyddyn 12: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00; 2il £15.00

 Tlws Ruth Aled, am y cyflwyniad gorau yn yr Adran Gerdd Blwyddyn 7-11 ynghyd â £20 yn rhoddedig gan deulu Penrhwylfa er cof am Mrs Ceinlys Jones 


CYSTADLAETHAU YSGOLORIAETH I GYNORTHWYO TUAG AT HYFFORDDIANT PELLACH

Os dymunwch i Glian Llwyd Jones gyfeilio i chi, yna rhaid iddi dderbyn copi o’ch
unawd cyn yr Eisteddfod. FfÔn: 07788 709609

10. Unawd Lleisiol 16-25 oed: Hunan ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg).
Gwobr: Hyd at £150.00

11. Unawd Offerynnol 16-25 oed: Cyflwyniad a gymer rhwng 5 ac 8 munud
i’w berfformio. Gwobr: Hyd at £150.00

Os dymunwch i Glian Llwyd Jones gyfeilio i chi, yna rhaid iddi dderbyn copi o’ch unawd cyn yr Eisteddfod. FfÔn: 07788 709609

12. Unawd allan o unrhyw Sioe Gerdd: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00; 2il £15.00; 3ydd £10.00

13. Y Brif Unawd: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £30.00; 2il £15.00; 3ydd £10.00

14. Unawd Wreiddiol Gymraeg: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00; 2il £15.00; 3ydd £10.00

15. Unawd dros 60 oed: Unrhyw emyn
Gwobr: 1af £25.00; 2il £15.00; 3ydd £10.00
(Rhoddedig gan Mrs Elsi Jones, er cof am deulu’r Fedw Llansannan)

16. Deuawd dros 16 oed: Hunan ddewisiad
Gwobr: £30.00 i’w rannu

17. Ensemble Agored (rhwng 3 ac 8 mewn nifer): Hunan ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg) gyda chyfeiliant neu’n ddigyfeiliant

Gwobr: £40.00 i’w rannu

18. CÔr Meibion, Merched neu Gymysg. Hunan ddewisiad.

Gwobr: Hyd at £200.00 i’w rannu, a Thlws Coffa Eifion Evans i’w gadw am 12 mis.

Canu Gwerin

19. Unawd Blwyddyn 6 ac Iau: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £7.00; 2il £5.00; 3ydd £3.00

20. Unawd Blwyddyn 7-11: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £12.00; 2il £8.00; 3ydd £6.00

21. Unawd dros 16 oed: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00; 2il £15.00; 3ydd £10.00

22. Parti neu GÔr: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £45.00; 2il £30.00

Cerdd Dant

23. Unawd Blwyddyn 2 ac Iau: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £5.00; 2il £3.00; 3ydd £2.00

24. Unawd Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £6.00; 2il £4.00; 3ydd £2.00

25. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £7.00; 2il £5.00; 3ydd £3.00

26. Unawd Blwyddyn 7-11. Hunan ddewisiad Gwobr: 1af £12.00; 2il £8.00; 3ydd £6.00

27. Unawd dros 16 oed. Hunan ddewisiad Gwobr: 1af £25.00; 2il £15.00; 3ydd £10.00

28. Deuawd neu Driawd: Hunan ddewisiad
Gwobr: £30 i’w rannu

29. Parti neu GÔr: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £45.00; 2il £30.00

Llefaru

30. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £3.00; 2il £2.00; 3ydd £1.00

31. Blwyddyn 1 a 2: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £5.00; 2il £3.00; 3ydd £2.00

32. Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £6.00; 2il £4.00; 3ydd £2.00

33. Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £7.00; 2il £5.00; 3ydd £3.00

34. Blwyddyn 7-11: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £12.00; 2il £8.00; 3ydd £6.00

35. Parti Llefaru dan Blwyddyn 12: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00; 2il £15.00; 3ydd£8.00


CYSTADLEUAETH YSGOLORIAETH I GYNORTHWYO TUAG AT HYFFORDDIANT PELLACH

36. 16-25 oed: Cyflwyniad Theatrig a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w
berfformio. Gwobr: Hyd at £150.00

37. AGORED: Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru.
Perfformio darn digri
Gwobr: 1af £25.00; 2il £15.00; 3ydd £10.00

Bydd ennill gwobr (1af, 2il neu 3ydd) mewn dwy eisteddfod leol rhwng Awst 2019 a Gorffennaf 2022 yn rhoi’r hawl i gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022 am wobrau o £100, £60 a £40.

38. Dan 30 oed: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00; 2il £15.00; 3ydd £10.00

39. Prif Adroddiad: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £30.00; 2il £15.00; 3ydd £10.00

40. Parti Llefaru Agored: Hunan ddewisiad

Gwobr: 1af £45.00 ynghyd â chwpan arian (yn rhoddedig gan Mrs Gwyneth Maine er cof am ei mam) i’w chadw am flwyddyn; 2il £30.00

Llên a Barddoniaeth

Llenyddiaeth o dan 25 oed

41. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £3.00; 2il £2.00; 3ydd £1.00

42. Blwyddyn 1 a 2: Fy hoff anifail
Gwobr: 1af £5.00; 2il £3.00; 3ydd £2.00

43. Blwyddyn 3 a 4: Ffrind / Ffrindiau
Gwobr: 1af £6.00; 2il £4.00; 3ydd£2.00

44. Blwyddyn 5 a 6: Y Gêm
Gwobr: 1af £7.00; 2il £5.00; 3ydd £3.00

45. Blwyddyn 7-11: Ymson rhywun enwog NEU Lythyr at rywun enwog
Gwobr: 1af £12.00; 2il £8.00; 3ydd £6.00


CYSTADLEUAETH ARBENNIG

46. 16-25 oed: 2 ddarn o waith creadigol (drama, barddoniaeth, rhyddiaith,neu gyfuniad). Gwobr: Hyd at £150.00 (cyfraniad yn rhoddedig gan Mari,
Modlen a Seren, er cof am ei rhieni, Edgar a Rhiannon Williams.)
Seremoni yn sesiwn hwyr yr Eisteddfod, o dan ofal Pwyllgor yr Eisteddfod.

D.S. Cedwir yr hawlfraint gan Bwyllgor yr Eisteddfod

Llenyddiaeth Agored

47. Stori Fer: “Tyfu i fyny”
Gwobr: 1af £15.00; 2il £10.00

48. Ysgrif: “Hen luniau”
Gwobr: 1af £15.00; 2il £10.00

49. Sgript Monolog: Myfyrdod mewn blwch pleidleisio
Gwobr: 1af £15.00; 2il £10.00

Dysgwyr / Welsh Learners
Rhaid anfon y gwaith at y beirniad erbyn y 28ain o Fai.
Work must be sent to the adjudicator by 28th May.
50. Dysgwyr – o dan 16: 50. Learners – under 16:

Fy hoff wers My favourite lesson
Gwobr: £10.00 i’w rannu Prize: £10.00 to share

51. Dysgwyr – Dechreuwyr: “Fy nydd Sul” Gwobr: £10 i’w rannu

52. Dysgwyr – Canolig:
10 cwestiwn cwis am natur
Gwobr: £15.00 i’w rannu

51. Learners – Beginners:
“My Sunday”
Prize: £10.00 to share

52. Learners – Intermediate:

10 quiz questions about nature Prize: £15.00 to share

CYSTADLAETHAU ARBENNIG I’R DYSGWYR /

SPECIAL COMPETITIONS FOR LEARNERS

53. Llefaru, darlleniad unigol neu barti: Hunan ddewisiad.

Gwobr: £20.00 i’w rannu

54. Stori (tua 500 gair): “Mi es am dro…”
Gwobr: £30.00 i’w rannu

53. Solo or party reading or recitation: Own choice. Prize: £20.00 to share

54. Story (about 500 words): “I went for a walk…”
Prize: £30.00 to share

Barddoniaeth

O dan 16 oed

55. Ysgol Gynradd: Yn y Sŵ
Gwobr: 1af £7.00; 2il £5.00; 3ydd £3.00

56. Blwyddyn 7-.11: Fy Milltir Sgwar
Gwobr: 1af £12.00; 2il £8.00; 3ydd £6.00

 Bydd gwobrau am y gwaith gorau yn yr adrannau Llên a Barddoniaeth Ysgol Gynradd ac yn yr oedran Blwyddyn 7-11 

Agored

57. Englyn: “Ffon”

Gwobr: 1af £10.00; 2il £5.00 (Rhoddedig gan Mrs Rhian Hughes Trefnant, er cof am ei thad)

58. Englyn Ysgafn: “Anrheg”
Gwobr: 1af £10.00; 2il £5.00
 Tlws Coffa Dafydd Jones, Clytiau Gleision am yr Englyn gorau 

59. Cân Ddigri: “DrÔn”
Gwobr: 1af £15.00; 2il £10.00

60. Telyneg: “Ffin”
Gwobr: 1af £15.00; 2il £10.00

61. Limrig: Yn cychwyn “Pan fydda’ i rhyw ddydd…”
Gwobr: 1af £6.00; 2il £4.00

62. Pennill telyn: Yn cynnwys y ddau air “ddoe” a “fory”
Gwobr: 1af £6.00; 2il £4.00

Arlunio

63. Dosbarth Derbyn ac Iau: Unrhyw anifail
Gwobr: 1af £3.00; 2il £2.00; 3ydd £1.00

64. Blwyddyn 1 a 2: Fy athro / athrawes
Gwobr: 1af £5.00; 2il £3.00; 3ydd £2.00

65. Blwyddyn 3 a 4: Unrhyw adeilad
Gwobr: 1af £6.00; 2il £4.00; 3ydd £2.00

66. Blwyddyn 5 a 6: Fy arwr / arwres
Gwobr: 1af £7.00; 2il £5.00; 3ydd£3.00

67. Blwyddyn 7-9: Hunan ddewisiad (paent, beiro, pastel, digidol)
Gwobr: 1af £12.00; 2il £8.00; 3ydd £6.00

68. Blwyddyn 10 ac 11: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £12.00; 2il £8.00; 3ydd £6.00

CYSTADLEUAETH ARBENNIG

69. 16-25 oed: Unrhyw waith celf, dylunio neu dechnoleg – y gwaith terfynol
70. a’r gwaith paratoadol sy’n arwain ato.
Gwobr: Hyd at £150.00

70 Dros 25 oed: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £15.00; 2il £10.00

Amodau a Rheolau

1. Bydd hawl gan y beirniaid i atal neu ad-drefnu’r gwobrau.

2. Ni fydd Pwyllgor yr Eisteddfod yn gyfrifol am unrhyw niwed neu golled.

3. Yr ymgeiswyr yn yr Adran Arlunio i anfon eu gwaith i’r Ganolfan erbyn

6:30 o’r gloch, Nos Wener, Mehefin 24ain 2022, neu ffonier yr Ysgrifennydd ymlaen llaw.

4. Y cyfansoddiadau yn yr Adran Llên a Barddoniaeth i fod yn llaw’r beirniad,

Mrs Haf Evans, Crud yr Awel, Ochr y Bryn, Henllan, Dinbych LL16 5AT. Click to email erbyn Dydd Sadwrn, Mai 28ain 2022.

5. Caniateir i gantorion cynradd ac uwchradd ganu mewn unrhyw gyweirnod, ond buasem yn ddiolchgar iddynt hysbysu’r cyfeilydd o’u dewis o gerddoriaeth a’r cyweirnod ymlaen llaw.

6. *PWYSIG* Cystadleuwyr yn yr Adrannau Ysgoloriaeth / Cystadleuaeth Arbennig / Cerdd Agored: Os dymunir i’r cyfeilydd swyddogol gyfeilio, yna dylid cysylltu â’r cyfeilydd mewn digon o bryd i’w hysbysu o’r dewis o gerddoriaeth.

7. Os yw’r gystadleuaeth yn hunan ddewisiad, dylai’r ymgeiswyr yn yr Adrannau Cerdd, Cerdd Dant a Llefaru ddarparu copi ar gyfer defnydd y beirniaid ar ddiwrnod yr Eisteddfod.

8. Cyfrifir yr oedran ar Fehefin 25ain 2022.

9. Bydd Eisteddfod Bro Aled yn cydymffurfio â chanllawiau cyfredol Covid-19 ar Fehefin 25ain.

/image/upload/eifion/Nel_Nansi_ac_Alena.jpg

Unawd Blwyddyn 3 a 4-Nansi, Nel ac Elena

HYSBYSEBION YN Y RHAGLEN 2022

Te yn y Grug
Coronation Buildings
Lon Gefn
Dinbych
LL16 3TE
01745 816576
E-bost: Click to email

Aberffraw Biscuit Co
Rydym yn cynhyrchu amrywiaeth o fisgedi Aberffraw (Teisen Berffro)-teisen frau Gymreig wedi ei gwneud mewn ffurf cragen Aberffro a dywedir mai hon yw’r fisged fwyaf hanesyddol ym Mhydain
Cyflenwn i adwerthwyr, darparwyr bwydydd ac yn uniongyrchol i’r cyhoedd
Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan website link

Siop y Llan Llansannan
Mae Iona, Jennifer a Helen yn Siop y Llan yn dymuno pob llwyddiant i Eisteddfod Bro Aled 2022
01745 870 615
Galwch draw yn fuan!

Daniel Morris
Cigydd Teuluol
120 Stryd y Dyffryn Dinbych LL16 3BS
Click to email
website link
01745 812585

Bryn ac Euros Lloyd
Saer Coed Dol Hyfryd Llansannan 01745870249
Saer ac adeiladydd lleol sy’n falch o gefnogi Eisteddfod Bro Aled

Douglas Davies
Saer Maen
Gratiau, waliau, cerrig ac atgyweirio
Marlas, Llansannan
01745870508

Tony Homer
Peintiwr ac Addurnwr
01745870561
07786711978

TOP MARK Electrics Ltd
Trydanwr lleol i Lansannan gyda 25 mlynedd o brofiad. Ystyrir unrhyw waith trydanol, i'r ty, fferm, neu diwidianol. Profion PAT
07947249945. Click to email
website link
website link

J. H. JONES
(Cigydd)
92 Heol y Dyffryn
Dinbych
01745 812132

Mars-Jones Ltd
Logistics and Storage
website link

R.W.ROBERTS a'i FAB
Trefnwyr Angladdau Annibynnol
Gwasanaeth personol a gofalgar dydd a nos.
Cynllun angladd y gellir talu amdanynt o flaen llaw ar gael trwy gwmni Golden Charter
Gorffwysfa, Ffordd Ystrad, Dinbych
01745812935
ac hefyd
Plas Tirion, Rhodfa Cinmel Abergele
01745827777
Click to email
website link

D A WILLIAMS
(SALT)
TÖWR-ADEILADWR
ATGYWEIRIWR
01745870513 / 07882200357

Y Gadlas
Yn falch o hybu diwilliant ym Mro Aled.
Pob hwyl i'r Eisteddfod.
Swyddfa'r Gadlas
Canol y Llan
Llansannan
Dinbych LL16 5HG
01745870357

Caerwyn Lloyd
Gwerthu a gwasanaethu diffoddwyr tân
Caerwyn Lloyd, Tŵr Celyn, Llansannan
07775 950365 neu 01745 870317
Click to email

Siop Clwyd
Llyfrau, Cardiau,
Disgiau, Crefftau
33 Stryd Fawr, Dinbych
01745 813431 Click to email

HAFOD RENEWABLE ENERGY
Arbenigwyr mewn Technoleg Egni Adnewyddol, Dylunio, Gosod a Cynnal a Chadw
Manteisiwch ar y tâl bwydo imewn arbennig sydd ar gael am yr 25 mlynedd nesa, cysylltwch a'ch cwmni egni adnewyddol lleol am fwy o wybodaeth.
*Paneli "Photovoltaig Solar"; * Paneli "Cynhesu dŵr Solar" *
*Arbenigwyr egni* Pympiau gwres o'r aer neu tan ddaear;*
Gosodwyr profiadol o sustemau storio trydan mewn batriau
Uned 7, Ystad Diwydiannol Colomendy, Dinbych . LL16 5TA
01745 814369 / 07584 424743
Gwefan: website link
e-bost: Click to email
10% i ffwrdd ar osodiadau newydd trwy ddangos yr hysbyseb yma.

Dylan Roberts Cyf
Adeiladau Fferm, Diwidianol a Marchogaeth i safon CE
Cyflenwyr defnyddiau adeiladu
Haearn wedi ei dorri i'w maint
Celfi Amaethyddol a Chafnau Porthi
Stablau Ceffylau
Gwaith Weldio a Thrwsio Peiriannau
Weldio TIG Aliwiniwm a Dur di-staen
Peirianwaith a Pibellau Hydrolig
Gwasanaeth "Hot Dip Galvanizing"
Gweithdai Pencraig Fawr Llansannan LL16 5HE
01745870347

Y Llew Coch Llansannan

Credi'r mai'r Llew Coch yw un o'r tafarndai hynaf yng nghymru. Mae i'r dafarn gymunedol Gymreig draddodiadol hon guddfannau offeiriad , hen loriau llechi Cymreig gwreiddiol, trawstiau pren bwa a chorlan glyd. Mae'n llawn hanes, cerddoriaeth, a chwrw da a cewch lond plat o fwyd.
Mae in cogydd yn paratoi bwydlen yn wythnosol. Rydym yn hoffi cadw'r fwydlen ynfach ac yn syml, ond mae ein prydau'n fawr ac yn flasus....fel dylai bwyd pob tafarn dda fod.
Dilynwch ni ar Facebook i gael y gwybodaeth diweddaraf am ddigwyddiadau. Mae gennym andiau a chantorion da ac aml, a chawn nosweithiaumeic agored yn ogystal a chwisiau tafarn, Bingo, twrnamentiau dartiau, noswithiau coctels a llawer mwy.
Rydym yn croesawu teuluoedd ac yn gyfeillgar i gwn. Mae gennym lety ar gael i'w archebu trwy AirBnB, a gardd gwrw enfawr gyda digon o le i'r teulu ymlacio a gwylio'r plant yn chwarae.
Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau eich amser yma
01745870256

/image/upload/eifion/Parti_Y_B_A.jpg

Parti canu Ysgol Bro Aled,

/image/upload/eifion/Mali_Elwy.jpg

Mali Elwy-Y Prif Lenor

/image/upload/eifion/Cor_llangernyw_1JPG.JPG

Y Cor buddugol-Cor Alaw o Langernyw

Eisteddfod Bro Aled 2022 Statistics: 0 click throughs, 13606 views since start of 2022

Plant Dosbarth meithrin.JPGEisteddfod Bro Aled 2022

Plant Dosbarth Derbyn ac iau yn aros i gystadlu

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 60 click throughs, 202593 views since start of 2022