Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Eisteddfod Bro Aled 2016

.

EISTEDDFOD BRO ALED

Dydd Sadwrn, Mehefin 25ain 2016

Y cyfarfodydd i ddechrau
am 12:00 y pnawn a 6:00 yr hwyr

LLYWYDD MRS EIRA JONES TREFRIW

BEIRNIAID

Cerdd, Cerdd Dant ac Offerynnau Dafydd Lloyd Jones, Bae Colwyn

Llefaru Dorothy Jones Llangwm

Llên a Barddoniaeth, dan 16 John Eric Hughes. Agored Eifion Lloyd Jones

Arlunio Elliw Williams Dinbych

CYFEILYDDION

P’nawn: Mrs Ann Edwards ( 01745890583)
Hwyr: Mrs Glian Llwyd Jones ( 07788 709609)

PRIS MYNEDIAD

Prynhawn; £3 Plant: 50c Hwyr: £4
Tocyn Dydd £6.00

/image/upload/eifion/Tri_beirniad_2.jpg

BEIRNIAID
Andrea Parry (Llefaru) Robat Arwyn (Cerdd) Moi Parry (Len a barddoniaeth)
CANLYNIADAU
Cerdd
1. Unawd Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan Ddewisiad
1af Nansi Jones (Ysgol Bro Aled) 2. Nel Jones (Ysgol Bro Aled) 3. Malena Gwynn Aled (Parc Bala)
2. Unawd Blwyddyn 1 a 2 Hunan Ddewisiad
1af. Annie Dafydd (Llangernyw) 2. Becca Fflur (Dinbych) 3. Gruffudd Crowther.(Rhydgaled)
3. Unawd Blwyddyn 3 a 4. Hunan Ddewisiad
1af. Cari Davies (Carmel) 2. Beth Mali (Llangernyw) 3. Megan Williams (Trofarth)
4. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Hunan Ddewisiad
1af. Lliwen Sion (Ysgol Bro Aled) 2. Gwennan Jones 3. Nel (Wyddgrug)
5. Unawd Blwyddyn 7 i 11 Hunan Ddewisiad.
1af Owain John (Ysgol Glan Clwyd)
6. Deuawd dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
1. Megan ac Eden (Ysgol Maes Garmon)
7. Unawd Offerynnol dan Blwyddyn 7: Hunan Ddewisiad
1af. Gwennan Jones
8. Unawd Offerynol Blwyddyn 7-11
1af. Mali Elwy. (Tan y Fron) 2. Eden Dudley (Ysgol Maes Garmon)
9. Parti dan Blwyddyn 12
1. Parti’r Llan
Tlws Ruth Aled, am y cyflwyniad gorau yn yr Adran Gerdd Blwyddyn 7-11 ynghlun â £20 yn rhoddedig gan Ceinlys Jones. Owain John
CYSTADLEUAETH YSGOLORIAETH I GYNORTHWYO TUAG AT HYFFORDDIANT PELLACH
10. Unawd Lleisiol 16 - 25 oed: Hunan Ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg)
1af. Heulen Cynfal (Parc Bala) 2. Ieuan Jones (Llandrillo yn Rhos) 3. Erin Rossington. (Llanfair T H) 4. Sera Davies (Bae Colwyn)
11. Unawd Offerynnol 16 - 25 oed: Cyflwyniad a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio.
1af Ieuan Jones (Llandrillo yn Rhos)
12. Unawd allan o unrhyw Sioe Gerdd: Hunan Ddewisiad
1af Erin Rossington, (Llanfair TH) 2. Ieuan Jones (Llandrillo yn Rhos) 3. Sera Davies (Bae Colwyn)
13. Y Brif Unawd: Hunan Ddewisiad
1af Erin Rossington (Llanfair TH) 2. Andy Evans (Dolgellau) 3. Ieuan Jones (Llandrillo yn Rhos) 4. Sara Davies (Bae Colwyn)
14. Unawd Wreiddiol Gymraeg: Hunan Ddewisiad
1af.Ieuan Jones 2. Erin Rossington a Sera Daviesy Evans .
15. Unawd dros 60 oed: Unrhyw emyn.
1af Hywel Annwyl (Llanbrynmair) 2. Tegla Williams (Trefnant) 3. Geraint Roberts (Dinbych)
4. Brynmor Jones (Caernarfon)
16. Deuawd dros 16 oed: Hunan Ddewisiad
1af Dim cystadleuaeth.
17. Ensemble (rhwng 3 ac 8 mewn nifer): Hunan Ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg)
1af Meg, Eden a Lowri (Ysgol Maes Garmon)
18. CÔr Meibion, Merched neu Gymysg: Hunan Ddewisiad
1af Cor Meibion Bro Aled (Llansannan)
Canu Gwerin
19. Unawd dan 16 oed: Hunan Ddewisiad
1af. Owain John. (Ysgol Glan Clwyd) 2.Lliwen Sion
(Ysgol Bro Aled) 3.Mali Elwy (Ysgol Glan Clwyd)
20. Unawd dros 16 Hunan Ddewisiad
1af Ieuan Jones (Llandrillo yn Rhos)
21 Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad
Cerdd Dant
22. Unawd dan 16 oed: Hunan Ddewisiad
1af. Owain John (Llansannan) 2. Lliwen Sion (Llansannan)
23. Unawd dros 16 oed Hunan Ddewisiad
1af. Sera Davies (Bae Colwyn)
24. Deuawd neu Driawd: Hunan Ddewisiad
Dim Cystadleuaeth
25. Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad
Dim cystadleuaeth

/image/upload/eifion/Plant_dosbarth_derbyn.jpg

Cystadleuwyr Dosbarth Derbyb ac Iau yn aros i gystadlu

Mwy o luniau
website link
website link
Llefaru
26. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan Ddewisiad
1af. Nel Jones (Ysgol Bro Aled) 2. Rhun Davies. 3. Melena Gwyn Aled (Parc Bala) Nansi Jones. (Ysgol Bro Aled)
27. Blwyddyn 1 a 2. Hunan Ddewisiad
1af. Gruffudd Crowther (Rhydgaled) 2.Awel Hughes, (Ysgol Bro Aled) Annie Fflur. 3. Gruffudd Davies, Einion Davies (Ysgol Bro Aled)
28. Blwyddyn 3 a 4: Hunan Ddewisiad
1af. Megan Williams (Trofarth) 2. Beth Mali (Llangernyw)
29. Blwyddyn 5 a 6: Hunan Ddewisiad
1af. Eban Elwy ((Ysgol Bro Aled) 2. Gwennan Lloyd 3.Anest Haf (Ysgol Bro Aled)
30. Blwyddyn 7 i 11: Hunan Ddewisiad.
1af. Mali Elwy. (Ysgol Glan Clwyd) 2. Owain John (Ysgol Glan Clwyd)
31. Parti Llefaru dan Blwyddyn 12 Hunan Ddewisiad
Dim Cystadleuwyr
32. Dan 30 oed Hunan Ddewisiad
Dim Cystadleuaeth
CYSTADLEUAETH YSGOLORIAETH I GYNORTHWYO TUAG AT HYFFORDDIANT PELLACH

33.16 - 25 oed: Cyflwyniad Theatrig a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio.
1af. Heulen Cynfal
34. Dros 25 oed Darllen ar y pryd
1af. Rhiannon Evans (Llansannan) 2.Elen Owen (Llansannan) 3. Robert Douglas Owen (Llanfair TH)
35. Prif Adroddiad: Hunan Ddewisiad
1af Elfed Jones (Cerrig y Drudion) 2. R D Owen (Llanfair TH)
36. Parti Llefaru Agored: Hunan Ddewisiad
1af. MYW Llansannan

Llên a Barddoniaeth

Llenyddiaeth o dan 25 oed
37. Dosbarth Derbyn ac Iau:Llun a Stori Pili Pala
1af Nel Jones- Elin Burton Elin Mair Owen. (Ysgol Bro Aled)
38. Blwyddyn 1 a 2. Fy Athro / Athrawes
1af - Jasmine Shepherd - 2ail - Awel Hughes ac Elis Foulkes (Ysgol Bro Aled)
39. Blwyddyn 3 a 4: Dydd Sadwrn
Dim Cystadleuwyr
40. Blwyddyn 5 a 6: Ar Goll
1af – Becca Williams (Ysgol Bro Aled) 2ail – Tylor Jones (Ysgol Bro Aled) -3ydd –Gwenllian Jones a Mia Evans (Ysgol Bro Aled)
41. Blwyddyn 7-11: Deg Rheol Newydd i’r Ysgol
!af - Heledd Glyn Jones (Ysgol Dyffryn Nantlle) -2ail -Hedydd Ioan (Ysgol Dyffryn Nantlle) -3ydd - (Ciara Jones, Ysgol Botwnnog)
CYSTADLEUAETH ARBENNIG
42. 16 - 25 oed: 2 ddarn o waith creadigol (drama, barddoniaeth, rhyddiaith neu gyfuniad)
1af Llio Elain Maddocks (Llan Ffestiniog) 2. Osian Wyn Owen (Y Felinheli) .

Llenyddiaeth Agored
43. Stori fer. Niwl
1af Sheila Dafis (Llansannan) 2.Un o’r Pentref
44. Ysgrif:Pe Bawn yn Aelod Seneddol
1af Eirlys W Tomos 2. Manon Elin James (Croesyceiliog)
45. Prosiect ar draddodiadau cefn gwlad
1af Eirlys W Tomos (Rhuthun) 2. Megan Richards (Aberaeron)

Dysgwyr
46. Dysgwyr dan 16-e-bost yn mynegi diolch
1af Saffron Hamilton a Chloe Hughes (Ysgol Aberconwy)
47. Dysgwyr-Dechreuwyr: Sgwrs rhwng dau berson mewn caffi
Dim Cystadleuwyr
48. Dysgwyr-Canolig: Dyddiadur Wythnos
1af - Melanie Ziegler (Bodelwyddan) 2ail Gareth Hughes (Abergele) .
49. CYSTADLEUAETH ARBENNIG I DDYSGWYR
Llefaru, darlleniad unigol neu barti-Hunan ddewisiad
1af Melanie Zeigler (Bodelwyddan) Gareth Hughes (Abergele)
50. Ysgrifennu Adolygiad o unrhyw ffilm neu raglan deledu
1af. Melanie Zeigler
Barddoniaeth o dan 16 oed
51. Ysgol Gynradd: Pan fyddaf yn hyn
1af Lliwen Sion (Llansannan) 2ail The Diamond Minecart. 3ydd Eban Elwy
52. Blwyddyn 7 i 11 Yn y drych
Dim Cystadleuwyr.

Barddoniaeth Agored
53. Englyn: Maes
2il R D Owen (Llanfair TH)
54. Englyn Ysgafn: Tomen dail
1af. John Owen Jones (Padog) 2. R Gwynedd Jones (Rhuthun).
(Tlws Coffa Dafydd Jones, Clytiau Gleision am yr Englyn gorau) John Owen Jones (Padog)
55. Triban Beddgraff “Blogiwr”
1af John Owen (Rhuthun) 2.Glyn Jones (Prion)
56. Telyneg: Gwarchod
1af Glyn Jones (Prion) 2. Megan Richards (Aberaeron)
57. Limerig: Mae sothach I’w weld ar y teli
1af. R Gwynedd Jones (Rhuthun) 2.Megan Richards (Aberaron)
58.Llinnell goll
1af Glyn Jones (Prion) 2 Glyn Jones (Prion)

ARLUNIO
59. Dosbarth derbyn ac iau. Wyneb anifail a’r blât papur
1af Kate Davies. 2. Elena Williams, Lleucu Newton, Ania Knights-Davies 3.Esyllt Dafydd, Eiri Evans, William Done
60. Blwyddyn I a 2. Unrhyw gymeriad o’r ffilm Frozen
1af. Awel Hughes. 2. Tiwla Knights Davies.3.Thale Molmans, Lottie Roberts, Caron Sion Evans
61. Blwyddyn 3 a 4 Dylunio par o esgidiau diddorol a dychmygol
1af. Joseph Webb 2. Rowan Shepherd. 3 Cerys Foulkes, Megan Webb (Ysgol Bro Aled)
62. Blwyddyn 5 a 6 Creu un neu ddau adeilad o Lansannan sy’n efelychu arddull yr artist Catrin Williams
1af. Annest Haf Williams. 2. Mia Evans, Elis Williams. 3 Taylor Jones, Eban Elwy Williams, Gwenllian Jones (Ysgol Bro Aled)
63. Blwyddyn 7-11 Hunan ddewisiad
1af. Mai Evans. 2 Holly Carpenter, Ela Owen, Gwenllian Hughes. 3. Sara Roberts, Haf Roberts, Glain Jones (Ysgol Dyffryn Conwy) Jac Ifan (Caerdydd),

CYSTADLEUAETH ARBENNIG
64. 16-25: Unrhyw waith celf, dylunio neu thechnoleg
1af.Barton Mathew Thomas (Ysgol Dyffryn Conwy) 2. Charlie Parry, Anest Roberts, Morgan Metcalfe, Amelia Maddox, Elin Cawley. 3. Kelcee Savanha Frost, Lleucu Howatson, Megan Lowe, (Ysgol Dyffryn Conwy) Sam Nash (Ysgol Glan Clwyd). 4. Sabrina Haf Jones, Jac Power log, Chloe Congrieve (Ysgol Dyffryn Conwy)
65. Dros 25 oed Hunan ddewisiad
1af Ann Lloyd Cooper (Nebo). 2. Elfed Parry Jones (Cerrig y Drudion)

/image/upload/eifion/Owain_John_a_tlws_Ruth_Aled.jpg

Owain John yn derbyn Tlws Ruth Aled gan Robat Arwyn am y cyflwyniad gorau yn yr Adran Gerdd Blwyddyn 7-11 ynghlun â £20 yn rhoddedig gan Ceinlys Jones.

/image/upload/eifion/Owain_lliwen_a_Mali.jpg

Ennillwyr yr unawd dan 16 oed
1. Owain John, 2. Lliwen Sion a 3 Mali Elwy

/image/upload/eifion/Eden.jpg

Deuawd dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
1. Eden Dudley a Megan Meirion ac) (Ysgol Bro Garmon)

Diolch i bawb am bob cefnogaeth ymarferol i’r Eisteddfod.
Hoffem ddiolch yn arbennig i’r canlynol am eu rhoddion ariannol:
Ymddiriedolaeth John a Rhys Thomas James, Pantyfedwen. Cyngor Cymuned Llansannan, Cronfa Degwm Cyngor Conwy, Cist Cymunedol Clwyd, Busnesau lleol a Chyfeillion yr Eisteddfod am gyfrannu’n hael fel noddwyr i’r Eisteddfod

HYSBYSEBAU YN Y RHAGLEN

Te yn y Grug
Coronation Buildings
Lon Gefn
Dinbych
LL16 3TE
01745 816576
E-bost: Click to email

Aberffraw Biscuit Co
Rydym yn cynyrchu amrywiaeth o fisgedi Aberffraw (Teisen Berffro)-teisen frau Gymreig wedi ei gwneud mewn ffyrf cragen Aberffro a dywedir mai hon yw’r fisged fwyaf hanesyddol ym Mhydain
Cyflenwn i adwerthwyr, darparwyr bwydydd ac yn uniongyrchol i’r cyhoedd
Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan website link

Siop y Llan Llansannan

Mae Iona, Jennifer a Helen yn Siop y Llan yn dymuno pob llwyddiant i Eisteddfod Bro Aled 2015
01745 870 615
Galwch draw yn fuan!


J Williams a’i Gwmni
Cigydd
120 Stryd y Dyffryn Dinbych
Gwerthwr cig lleol
Arbenigo mewn cig oen Cymreig
Cig eidion a phorc safonol
Selsig a chig moch cartref
01745 812585

Bryn Lloyd
Saer Coed Dol Hyfryd Llansannan 01745870249
Saer ac adeiladyddlleol sy’n falch o gefnogi Eisteddfod Bro Aled

Douglas Davies
Saer Maen
Gratiau, waliau, cerrig ac atgyweirio
Marlas, Llansannan
01745870508

Y Llew Coch Llansannan
Eich gwesteiwyr, Chris a Jackie

Rhif ffÔn 01745870256 e-bost: Click to email

Oriau Agor Llun-Gwener o 4.00yp: Sad & Sul o 12.00yp.
Gwely a brecwast £25.00 y person / Bwydlen bar, byr brydau a bwydydd ysgafn
Bwydlen “A La Carte”
Nosweithiau cwis ac achlysuron eraill i godi arian at achosion da lleol
Ciniawa allan preifat: dyluniwch eich bwydlen i hyd at 12 o westion ac fe wnewn i’r gwaith i chi.
Cyfrifiaduron a choffi –Boreuau Mawrth 09.30. Mae’r dysgu’n anffurfiol ac yn hwyl
Cwrs dysgwyr “Bore Da” Bore Dydd Iau am 11.00. Ymarfer Cymraeg –Sadwrn Siarad. Dechreuwyr pur i rai mwy profiadol, ar y Sadwrn 1af ar 3ydd o bob mis am 10.00

J. H. JONES
(Cigydd)
92 Heol y Dyffryn
Dinbych
01745 812132

R.W.ROBERTS a'i FAB
Trefnwyr Angladdau Annibynnol
Ffordd Ystrad, Dinbych
01745812935
ac hefyd
Plas Tirion, Kinmel Avenue
Abergele
01745827777

Ceri Llwyd- Ffotograffiaeth
Gwasanaeth Cymraeg a Phroffesiynol
Lluniau ar gyfer unrhyw achlysur-dathliadau teuluol, priodasau, portreadau teuluol. plant ac anifeiliaid a digwyddiadau cymdeithasol. Lluniau cynnyrch trawiadol ar gyfer gwefannau a deunydd marchnata i fusnesau
07765070547

Y Gadlas
Yn falch o hybu diwilliant ym Mro Aled.
Pob hwyl i'r Eisteddfod.
Swyddfa'r Gadlas
Canolfan Tan y Fron
Bylchau
Dinbych LL16 5LY
01745870357


Siop Goffi Ji-Binc Coffee shop
50/52 Stryd Fawr/High Street,
Dinbych/Denbigh, LL16 3LB
(01745 798606 / 07543135658
e-bost: Click to email
Bwyd cartref, Cawl, brecwast, brechdannau ffres, paninis a chacennau cartref.
Te prynhawn ar gael.
Te a choffi Masnach deg gan ‘Dwyfor’ Pwllheli.
POT O DE A SCON AM £2.85 HYD AT YR EISTEDDFOD GYDA’R HYSBYSEB HWN.
POB HWYL I BAWB YN EISTEDDFOD BRO ALED.

Cartref Nyrsio Yr Hen Ficerdy
Ffordd Llanrwst, Pandy Tudur
01745860502
Cartref Nyrsio traddodiadol Gymreig yw'r Hen Ficerdy, wedi ei lleoli o fewn cymuned Pandy Tudur a'i staffio gan bobl lleol. Mae'r Ficerdy yn cynnal safon uchel o nyrsio heb golli dim o'i gyfforddusrwydd. Os ydych yn dymuno cael gofal nyrsio a hynny trwy aros mewn cymdeithas Gymraeg, cysylltwch a ni i drefnu ymweliad.


Coleg Llandrillo
Dewch i astudio yn eich cymuned lleol!
Galwch i mewn i gael fwy o wybodaeth am ein cyrsiau llawn amser, rhan amser, dydd, nos ar lein, a hyblygsydd ar gael o Fedi 2015
Cyrsiau yn cynnwys:
-Mynediad i Addysg uwch
-Iechyd a Gofal Cymdeithasol
-Celf a tecstiliau
-Busnes a Chfrifeg
-Technoleg Cerdd
-Gofal Plant
-Paratoi i Astudiaeth Pellach
-Cyfrifiadureg a TG
-Gwasanaethau Cyhoeddus
-TGAU

Ffoniwch 01745812812 am fwy o wybodaeth, neu gyrrwch e-bost i : Click to email

Coleg Llandrillo, Campus Dinbych, Lon y Goron, Dinbych.LL16 3SY

Caerwyn Lloyd
Gwerthu a gwasanaethu diffoddwyr tân
Caerwyn Lloyd, Tŵr Celyn, Llansannan
07775 950365 neu 01745 870317
Click to email

Siop Clwyd
Llyfrau, Cardiau,
Disgiau, Crefftau
33 Stryd Fawr, Dinbych
01745 813431 Click to email

HAFOD RENEWABLE ENERGY
Arbenigwyr mewn Technoleg Egni Adnewyddol, Dylunio, Gosod a Cynnal a Chadw
Manteisiwch ar y tâl bwydo imewn arbennig sydd ar gael am yr 20 mlynedd nesa, cysylltwch a'ch cwmni egni adnewyddol lleol am fwy o wybodaeth.
*Arbenigwyr Egni;* Paneli "Photovoltaig Solar"; * Paneli "Cynhesu dŵr Solar";
* Pympiau gwres o'r aer neu tan ddaear;
Arolwg safle am ddim
Uned 7, Ystad Diwydiannol Colomendy, Dinbych . LL16 5TA
01745 814369 / 07584 424743
Gwefan: website link
e-bost: Click to email
email: Click to email
Web site website link

Dylan Roberts
Gweithdai Pencraig Fawr
01745870347
Gwneuthurwr celfi amaethyddol a chafnau porthi o bob math
Bariau bwydo, bocsus tractor, Drysau,Giatiau,
Unrhyw waith weldio trydan neu nwy.

AMODAU A RHEOLAU

1. Bydd hawl gan y beirniaid i atal neu ad-drefnu’r gwobrwyon.
2. Ni fydd Pwyllgor yr Eisteddfod yn gyfrifol am unrhyw niwed neu golled.
3. Yr ymgeiswyr yn yr Adran Arlunio i anfon eu gwaith i’r Ganolfan erbyn 6:30 o’r gloch, Nos Wener, Mehefin 26ain, 2015 neu ffonier yr Ysgrifennydd ymlaen llaw.
4. Y cyfansoddiadau yn yr Adran Llên a Barddoniaeth i fod yn llaw’r beirniaid Moi Parry, Golygfan, Allt y Golch, Carmel, Treffynnon, Sir y Fflint CH8 6QJ erbyn Dydd Gwener y 5ed o Fehefin 2015 .
5. Caniateir i gantorion cynradd ac uwchradd ganu mewn unrhyw gyweirnod, ond buasem yn ddiolchgar iddynt hysbysu’r cyfeilydd o’u dewis o gerddoriaeth a’r cyweirnod ymlaen llaw.
6. PWYSIG! Cystadleuwyr yn yr Adrannau Ysgoloriaeth / Cystadleuaeth Arbennig / Agored Cerdd: Os dymunir i’r cyfeilydd swyddogol gyfeilio, yna dylid cysylltu â’r cyfeilydd mewn digon o bryd i’w hysbysu o’r dewis o gerddoriaeth.
7. Dylai’r ymgeiswyr yn yr Adrannau Cerdd, Cerdd Dant a Llefaru, ble mae’r gystadleuaeth yn hunan-ddewisiad, ddarparu copi ar gyfer defnydd y beirniaid ar ddiwrnod yr Eisteddfod.
8. Cyfrifir yr oedran ar Fehefin 27ain,

Eisteddfod Bro Aled 2016 Statistics: 0 click throughs, 4666 views since start of 2016

Blodau i'r llwyfan.jpgEisteddfod Bro Aled 2016

Swyddogion y Pwyllgor

Cadeirydd:
Mr Alwyn Williams, Caerau, Llwyn y Gibwst, Llansannan.
01745870692

Trysorydd:
Mrs Jane Jones, Tegfan, Llansannan
-01745 870382

Ysgrifennydd:
Eifion Jones, Y Gorlan, 8, Maes Aled, Llansannan, Dinbych. LL16 5HT.
01745 870656; Click to email

Is-ysgrifenydd
Rhoswen Williams, Rhosgarnedd, Llansannan.
01745 870375

Prif Stiward:
Mr Merfyn Hughes.

Blodau i’r Llwyfan

Cyngor Cymuned Llansannan

Arweinyddion

Miss Elen Roberts
Miss Gwenno Davies
Mrs Ann Davies

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 18 click throughs, 29721 views since start of 2016