Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Eisteddfod Bro Aled 2016

EISTEDDFOD BRO ALED

Dydd Sadwrn, Mehefin 25ain 2016 yng Nghanolfan Addysg Bro Aled Llansannan LL16 5HN

Y cyfarfodydd i ddechrau
am 12:00 y p'nawn a 6:00 yr hwyr

LLYWYDD MRS EIRA JONES TREFRIW

BEIRNIAID

Cerdd, Cerdd Dant ac Offerynnau Dafydd Lloyd Jones, Bae Colwyn

Llefaru Dorothy Jones, Llangwm

Llên a Barddoniaeth, dan 16 John Eric Hughes. Agored, Eifion Lloyd Jones

Arlunio Elliw Williams, Dinbych

CYFEILYDDION

P’nawn: Mrs Ann Edwards ( 01745890583)
Hwyr: Mrs Glian Llwyd Jones ( 07788 709609)

PRIS MYNEDIAD

Prynhawn; £3 Plant: 50c Hwyr: £4
Tocyn Dydd £6.00

/image/upload/eifion/Dorothy_Jones.JPG

Mrs Dorothy Jones, Llangwm y beirniad llefaru.

Canlyniadau

Cerdd
1. Dosbarth Meithrin: Hunan Ddewisiad
Unawd Dosbarth Derbyn ac Iau
1. Becca Swyn Morris (Llanrwst) 2. Casi Llywelyn Davies (LLangefi). 3. Aaron Sion (Llanrwst)
2. Unawd Blwyddyn 1 a 2 Hunan Ddewisiad
1 Myfi Glyn (Pandy Tudur) 2. Elis Foulkes (Llanfairtalhaearn) 3. Anni (Llangernyw) a Martha (Glan Conwy)
3. Unawd Blwyddyn 3 a 4. Hunan Ddewisiad
1. Alaw (Llanrwst) 2. Becca Fflur (Dinbych) 3. Lena Haf (Llangernyw)
4. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Hunan Ddewisiad
1. Anna Glyn 2.Cadi 3. Cari Davies (Llanrwst)
5. Unawd Blwyddyn 7 i 11 Hunan Ddewisiad.
1. Owain John 2 Nel Meirion 3. Dafydd Cernyw a Lliwen Evans (Llansannan)
6. Deuawd dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
2. Nel a Meg Meirion (yr Wyddgrug)
7. Unawd Offerynnol dan Blwyddyn 7: Hunan Ddewisiad
Dim cystadlu
8. Unawd Offerynol Blwyddyn 7-11
1. Nel Meirion (Yr Wyddgrug) 2. Meg Meirion (Y Wyddgrug) 3 Owain John (Llansannan)
9. Parti dan Blwyddyn 12
Ysgol Bro Aled

Tlws Ruth Aled, am y cyflwyniad gorau yn yr Adran Gerdd Blwyddyn 7-11 ynghlun â £20 yn rhoddedig gan Ceinlys Jones. Owain John (Llansannan)
CYSTADLEUAETH YSGOLORIAETH I GYNORTHWYO TUAG AT HYFFORDDIANT PELLACH
10. Unawd Lleisiol 16 - 25 oed: Hunan Ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg)
1. Erin Rossington, (Llanfairtalhaearn)
11. Unawd Offerynnol 16 - 25 oed: Cyflwyniad a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio.
1. Elain Rhys (Bodedern)
12. Unawd allan o unrhyw Sioe Gerdd: Hunan Ddewisiad
1. Erin Rossington (Llanfairtalhaearn) 2.Glesni Rhys (Bodedern)
13. Y Brif Unawd: Hunan Ddewisiad
1. Erin Rossington (Llanfairtalhaearn) 2 Glesni Rhys (Bodedern)
14. Unawd Wreiddiol Gymraeg: Hunan Ddewisiad
1. Erin Rossington (Llanfairtalhaearn) .
15. Unawd dros 60 oed: Unrhyw emyn.
1. Geraint Roberts (Dinbych) 2 Brynmor Jones (Caernarfon)
16. Deuawd dros 16 oed: Hunan Ddewisiad
Dim cystadlu
17. Cystadleuaeth Eisteddfodau Cymru 2016-2017 Emnsemble lleisiol 10-26 0ed
Dim cystadlu
18. Ensemble (Agored)-rhwng 3 ac 8 mewn nifer): Hunan Ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg)
Dim Cystadleuaeth
20. CÔr Meibion, Merched neu Gymysg: Hunan Ddewisiad
Dim Cystadleuaeth
Canu Gwerin

21. Unawnd Blwyddyn 6 ac iau Hunan ddewisiad
1. Cadi Fflur (Glanrafon) 2 Annest Haf (Llansannan) 3.Lena Haf (Bro Cernyw)
22. Unawd Blwyddyn 7-11: Hunan Ddewisiad
1. Owain John (Llansannan) 2. Glesni Rhys (Bodedern) 3. Mali Elwy (Tan y Fron) Lliwen Evans (Llansannan)
23. Unawd dros 16 Hunan Ddewisiad
1. Erin Rossington. (Llanfairtalhaearn) 2 Elain Rhys (Bodedern)
24 Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad
1.Parti Clywedog
Cerdd Dant
25. Unawnd Blwyddyn 6 ac iau Hunan ddewisiad
1. Lena Haf (Bro Cernyw) 2. Cadi Fflur (Glanrafon) 3. Alaw (Llanrwst)
26. Unawd Blwyddyn 7-11: Hunan Ddewisiad
1. Owain John Llansannan) 2.Lliwen Evans (Llansannan) 3. Nel Meirion (Yr Wyddgrug)
27. Unawd dros 16 oed Hunan Ddewisiad
1. Elain Rhys (Bodedern)
28. Deuawd neu Driawd: Hunan Ddewisiad
1. Elain a Glesni Rhys (Bodedern) 2. Nel a Meg Meirion. (Wyddgrug)
29. Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad
Dim cystadlu
Llefaru
30 Dosbarth Derbyn ac Iau
1. Aron Sion (Llanrwst) 2. Lela Mair (Llanrwst)
31. Blwyddyn 1 a 2. Hunan Ddewisiad
1. Nel Jones (Ysgol Bro Aled) 2. Martha (Glan Conwy) 3.Anni (Llangernyw) Elis Foulkes (Llanfairtalhaearn)
32. Blwyddyn 3 a 4: Hunan Ddewisiad
1. Awel Hughes (Ysgol Bro Aled) 2. Erin Llwyd (Glanrafon) 3. Beth Mail (Llangernyw).
33. Blwyddyn 5 a 6: Hunan Ddewisiad
1. Cadi Fflur (Glanrarfon) 2. Anest Williams (Ysgol Bro Aled)

CYSTADLEUAETH YSGOLORIAETH I GYNORTHWYO TUAG AT HYFFORDDIANT PELLACH

34.16 - 25 oed: Cyflwyniad Theatrig a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio.
Dim Cystadlu
35. Blwyddyn 7 i 11: Hunan Ddewisiad
1. Owain John (Llansannan) a Mali Elwy (Tan y Fron)
36. Parti Llefaru dan Blwyddyn 12 Hunan Ddewisiad
1. Ysgol Bro Aled
37. Dan 30 oed Hunan ddewisiad
Dim Cystadlu
38. Prif Adroddiad: Hunan Ddewisiad
1. R D Owen
39. Parti Llefaru Agored: Hunan Ddewisiad
Dim cystadlu

Llên a Barddoniaeth

Llenyddiaeth o dan 25 oed
40. Dosbarth Meithrin:Hunan ddewisiad
1. Elliw Dafydd 2. Annest Morgan 3. Gruffydd Jones (Ysgol Bro Aled)
Dosbarth Derbyn ac Iau
1. Elin Owen 2. Eiri Evans 3 Harri Roberts (Ysgol Bro Aled)
41. Blwyddyn 1 & 2 : Cacen Penblwydd
1. Thale Mollmans 2. Martyna Powelska 3. Llilly May (Ysgol Bro Aled)
42. Blwyddyn 3 & 4: Y Robot
1. Awel Glyn 2. Tiwla Davies 3. Gruffydd Evans (Ysgol Bro Aled)
43. Blwyddyn 5 & 6: Pamphled Euro 2016
1. Luke Mollmans. 2 Kornel Powelska 3. Iestyn Poiner (Ysgol Bro Aled)

CYSTADLEUAETH ARBENNIG
44. 16 - 25 oed: 2 ddarn o waith creadigol (drama, barddoniaeth, rhyddiaith neu gyfuniad)
1. Osian Wyn Owen (Y Felinheli)
2. Nest Jenkins (Sedrod) Aberystwyth
3. Osian Wyn Owen (Y Felinheli)
4. Sioned Martha Davies, (Pencader),
5. Nia Mererid Parry, (Tremeirchion)

Llenyddiaeth Agored
45. Stori fer. Y Cyfarfod
1. Richard Llwyd Jones, (Bethel)
2. Dafydd Guto Ifan (Penisa’waun)

46. Ysgrif: Pe Effaith y Degwm yn hanner olaf y 19 ganrif a’r ymdrechion i’w ddileu ym Mro Hiraethog
Dim cystadlu

47. Ymgom neu monolog - Mewn arhosfa bws
1. Iona Evans, (Pandy Tudur)
2. Dafydd Guto Ifan (Penisa’waun)
Dysgwyr
48. Dysgwyr dan 16-Gwahoddiad I barti
Dim cystadlu
49. Dysgwyr-Dechreuwyr-Eich hoffle yng Nghymru
1. Ilona McNeil (Llansannan)
50. Dysgwyr-Canolig: Sgwrs rhwng ddau berson yn trefnu mynd allan am bryd
Dim cystadlu .
51. CYSTADLEUAETH ARBENNIG I DDYSGWYR
Llefaru, darlleniad unigol neu barti-Hunan ddewisiad
Dim cystadlu
52. Ysgrifennu –Y Daith
1. Mary Jamil (Abergele) Julie Reevell (Sir Benfro) 2 Gareth Hughes, (Abergele)
Julie Reevell (Sir Benfro)
Barddoniaeth o dan 16 oed

53. Ysgol Gynradd: Y Gofod
1. Awel Hughes (Ysgol Bro Aled)
54. Blwyddyn 7 i 11 Cerdd Wladgarol
1. Dim cystadlu
Bydd gwobrau i’r gwaith gorau yn yr adrannau Llên a Barddoniaeth Ysgol Gynradd ac yn yr oedran Blwyddyn 7 i 11.
Barddoniaeth Agored

55. Englyn:Lloches
1. Eirys Buckland- Evers, (Ewloe Green),
2. Glyn Jones Meini Diddos, (Prion)

56. Englyn Ysgafn: Yn ymwneud a’r tywydd
1. John Owen (Rhuthun)
2. R Gwynedd Jones, (Rhut#hun)

(Tlws Coffa Dafydd Jones, Clytiau Gleision am yr Englyn gorau) John Owen (Rhuthun)
57. Can ddigri – “Symud tŷ”
1. Robert Doulas Owen
2. Robert Douglas Owen

58. Telyneg: Cymwynas
1. Richard Llwyd Jones, (Bethel).
2. Mary B Morgan, (Llanilyntid)

59. Limerig:-yn cynnwys y llinnell “Un nos wrth fynd heibio’r Rheithordy” “
1. Glyn Jones (Prion)
2. R Gwynedd Jones, (Rhuthun)

60. Gorfen Pennill-“Pethau bach rydd gysur i mi”.
1. Sheila Dafis, (Llansannan)
2. Glyn Jones (Prion)

ARLUNIO
61. Dosbarth derbyn ac iau. Unrhyw gymeriad o Raglen Cyw
1. Harri Roberts. 2 Jac Roberts, Eiri Evans. 3. Llyr Evans, Rhys Jones (Ysgol Bro Aled)
62. Blwyddyn I a 2. Diwrnod yn y Sŵ
1. Thale Molmans. 2. Ania Davies, Jasmine Murray. 3. Nel Jones, Martyna Powelska (Ysgol Bro Aled).
63. Blwyddyn 3 a 4 Poster bwyta’n iach
1. Awel Hughes. 2. Tiwla Davies. 3. Gruffydd Evans, Kaitlin Roberts (Ysgol Bro Aled)
64. Blwyddyn 5 a 6 Adeilad enwog yng Nghymru
1. Kornel Powelska. 2. Annest Sion Evans. 3. Anest Haf Williams, Luke Mollmans. (Ysgol Bro Aled)
65. Blwyddyn 7-11 Hunan ddewisiad
Dim cystadlu
CYSTADLEUAETH ARBENNIG
66. 16-25: Unrhyw waith celf, dylunio neu thechnoleg
1. Rosy Pearson. 2. Ella Murphy. 3. Becky Cash, Lauren Taft, Trystan Jones, Alys Erin Hughes (Ysgol Dyffryn Conwy)
67. Dros 25 oed Hunan ddewisiad
1. Lynda Ganatsiou. 2. Lynda Ganatsiou. (Thesaloniki Gwlad Groeg)


Amodau a Rheolau
1. Bydd hawl gan y beirniaid i atal neu ad-drefnu’r gwobrwyon.
2. Ni fydd Pwyllgor yr Eisteddfod yn gyfrifol am unrhyw niwed neu golled.
3. Yr ymgeiswyr yn yr Adran Arlunio i anfon eu gwaith i’r Ganolfan erbyn 6:30 o’r gloch, Nos Wener, Mehefin 24ain, 2016 neu ffonier yr Ysgrifennydd ymlaen llaw.4. Y cyfansoddiadau yn yr Adran Llên a Barddoniaeth i fod yn llaw’r beirniaid erbyn Dydd Mercher, 3ydd o Fehefin, 2016. Gwaith dan 16 i John Eric Hughes, Cwellyn, 4 Heol Elwy, Abergele LL27 7US. Gwaith agored i Eifion Lloyd Jones, Y Gelli, Prion, Dinbych LL16 4SA.
5. Caniateir i gantorion cynradd ac uwchradd ganu mewn unrhyw gyweirnod, ond buasem yn ddiolchgar iddynt hysbysu’r cyfeilydd o’u dewis o gerddoriaeth a’r cyweirnod ymlaen llaw.
6. PWYSIG! Cystadleuwyr yn yr Adrannau Ysgoloriaeth / Cystadleuaeth Arbennig / Agored Cerdd: Os dymunir i’r cyfeilydd swyddogol gyfeilio, yna dylid cysylltu â’r cyfeilydd mewn digon o bryd i’w hysbysu o’r dewis o gerddoriaeth.
7. Dylai’r ymgeiswyr yn yr Adrannau Cerdd, Cerdd Dant a Llefaru ble mae’r gystadleuaeth yn hunan-ddewisiad, ddarparu copi ar gyfer defnydd y beirniaid ar ddiwrnod yr Eisteddfod.
8. Cyfrifir yr oedran ar Fehefin 25ain 2016.

 

/image/upload/eifion/Aros_i_gystadlu_Dosbarth_derbyn.JPG

Cystadleuwyr Dosbarth Derbyn ac Iau yn aros i gystadlu.

Mwy o luniau
website link
website link

/image/upload/eifion/4_ennillydd.JPG

Ennillwyr llefaru Blwyddyn 1 a 2
1. Nel Jones, (Ysgol Bro Aled) 2. Martha (Glan Conwy) 3.Anni (Llangernyw), Elis Foulkes (Llanfairtalhaearn), ,

/image/upload/eifion/Glesni_Rhys_ac_Erin_Rossington.jpg

Ennillwyr yr unawd allan o Sioe Gerdd
1. (Ar y dde) Erin Rossington (Llanfairtalhaearn) 2. (Ar y chwith) Glesni Rhys (Bodedern) Llun trwy ganiatad Alwyn Williams

/image/upload/eifion/Elain_Rhys.jpg

Elain Rhys (Bodedern), cyntaf yn Unawd Offerynnol 16-25 0ed Llun trwy ganiatad Alwyn Williams

Diolch i bawb am bob cefnogaeth ymarferol i’r Eisteddfod.
Hoffem ddiolch yn arbennig i’r canlynol am eu rhoddion ariannol:
Ymddiriedolaeth John a Rhys Thomas James, Pantyfedwen. Cyngor Cymuned Llansannan, Cronfa Degwm Cyngor Conwy, Cist Cymunedol Clwyd, Busnesau lleol a Chyfeillion yr Eisteddfod am gyfrannu’n hael fel noddwyr i’r Eisteddfod

HYSBYSEBAU YN Y RHAGLEN

Te yn y Grug
Coronation Buildings
Lon Gefn
Dinbych
LL16 3TE
01745 816576
E-bost: Click to email

Aberffraw Biscuit Co
Rydym yn cynhyrchu amrywiaeth o fisgedi Aberffraw (Teisen Berffro)-teisen frau Gymreig wedi ei gwneud mewn ffurf cragen Aberffro a dywedir mai hon yw’r fisged fwyaf hanesyddol ym Mhydain
Cyflenwn i adwerthwyr, darparwyr bwydydd ac yn uniongyrchol i’r cyhoedd
Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan website link

Siop y Llan Llansannan

Mae Iona, Jennifer a Helen yn Siop y Llan yn dymuno pob llwyddiant i Eisteddfod Bro Aled 2016
01745 870 615
Galwch draw yn fuan!


J Williams a’i Gwmni
Cigydd
120 Stryd y Dyffryn Dinbych
Gwerthwr cig lleol
Arbenigo mewn cig oen Cymreig
Cig eidion a phorc safonol
Selsig a chig moch cartref
01745 812585

Bryn Lloyd
Saer Coed Dol Hyfryd Llansannan 01745870249
Saer ac adeiladyddlleol sy’n falch o gefnogi Eisteddfod Bro Aled

Douglas Davies
Saer Maen
Gratiau, waliau, cerrig ac atgyweirio
Marlas, Llansannan
01745870508

Y Llew Coch Llansannan
Eich gwesteiwyr, Chris a Jackie

Rhif ffÔn 01745870256
e-bost Click to email

Oriau Agor Llun-Gwener o 4.00yp: Sad & Sul o 12.00yp.
Gwely a brecwast £25.00 y person / Bwydlen bar, byr brydau a bwydydd ysgafn
Bwydlen “A La Carte”
Nosweithiau cwis ac achlysuron eraill i godi arian at achosion da lleol
Ciniawa allan preifat: dyluniwch eich bwydlen i hyd at 12 o westion ac fe wnewn i’r gwaith i chi.
Cyfrifiaduron a choffi –Boreuau Mawrth 09.30. Mae’r dysgu’n anffurfiol ac yn hwyl
Cwrs dysgwyr “Bore Da” Bore Dydd Iau am 11.00. Ymarfer Cymraeg –Sadwrn Siarad. Dechreuwyr pur i rai mwy profiadol, ar y Sadwrn 1af ar 3ydd o bob mis am 10.00

J. H. JONES
(Cigydd)
92 Heol y Dyffryn
Dinbych
01745 812132

R.W.ROBERTS a'i FAB
Trefnwyr Angladdau Annibynnol
Ffordd Ystrad, Dinbych
01745812935
ac hefyd
Plas Tirion, Kinmel Avenue Abergele
01745827777

Ceri Llwyd- Ffotograffiaeth
Gwasanaeth Cymraeg a Phroffesiynol
Lluniau ar gyfer unrhyw achlysur-dathliadau teuluol, priodasau, portreadau teuluol, plant ac anifeiliaid a digwyddiadau cymdeithasol. Lluniau cynnyrch trawiadol ar gyfer gwefannau a deunydd marchnata i fusnesau
07765070547 website link

Y Gadlas
Yn falch o hybu diwilliant ym Mro Aled.
Pob hwyl i'r Eisteddfod.
Swyddfa'r Gadlas
Canolfan Tan y Fron
Bylchau
Dinbych LL16 5LY
01745870357

Cartref Nyrsio Yr Hen Ficerdy
Ffordd Llanrwst, Pandy Tudur
01745860502
Cartref Nyrsio traddodiadol Gymreig yw'r Hen Ficerdy, wedi ei lleoli o fewn cymuned Pandy Tudur a'i staffio gan bobl lleol. Mae'r Ficerdy yn cynnal safon uchel o nyrsio heb golli dim o'i gyfforddusrwydd. Os ydych yn dymuno cael gofal nyrsio a hynny trwy aros mewn cymdeithas Gymraeg, cysylltwch a ni i drefnu ymweliad.

Caerwyn Lloyd
Gwerthu a gwasanaethu diffoddwyr tân
Caerwyn Lloyd, Tŵr Celyn, Llansannan
07775 950365 neu 01745 870317
Click to email

Siop Clwyd
Llyfrau, Cardiau,
Disgiau, Crefftau
33 Stryd Fawr, Dinbych
01745 813431 Click to email

HAFOD RENEWABLE ENERGY
Arbenigwyr mewn Technoleg Egni Adnewyddol, Dylunio, Gosod a Cynnal a Chadw
Manteisiwch ar y tâl bwydo imewn arbennig sydd ar gael am yr 20 mlynedd nesa, cysylltwch a'ch cwmni egni adnewyddol lleol am fwy o wybodaeth.
*Arbenigwyr Egni;* Paneli "Photovoltaig Solar"; * Paneli "Cynhesu dŵr Solar";
* Pympiau gwres o'r aer neu tan ddaear;
Arolwg safle am ddim
Uned 7, Ystad Diwydiannol Colomendy, Dinbych . LL16 5TA
01745 814369 / 07584 424743
Gwefan: website link
e-bost: Click to email
email: Click to email
Web site website link

Farm & Pet Place
Cynnyrch a gwasanaethau i anifaeliaid anwes, dofednod, ffermio, ceffylau, dillad, offer gwaith a garddio, pysgod, bwydydd adar gwyllt, pladdwyr
Siop Abergele 01745823188
Cylchdro Ffordd Rhuddlan, Abergele LL22 7HZ
Oriau agor Llun-Gwener 08.30-19.00
Sadwrn 09.00-18.00
Sul 10.00-16.00
Canolfannau eraill yn:
Yr Wyddgrug 01352756443
Llangefni 01248724465
Llandudno 01492875360
Gledrid 01691770084
Rhuthun 01824707766
Archebwch tros y ffon 08450739427 neu ar y we am ddosbarthiadau yn y DU
website link

Dylan Roberts
Gweithdai Pencraig Fawr
01745870347
Gwneuthurwr celfi amaethyddol a chafnau porthi o bob math
Bariau bwydo, bocsus tractor, Drysau,Giatiau,
Unrhyw waith weldio trydan neu nwy.

Eisteddfod Bro Aled 2016 Statistics: 0 click throughs, 888 views since start of 2017

Eira Jones 1.JPGEisteddfod Bro Aled 2016

Llywydd y Dydd, Mrs Eira Jones, Trefriw

Swyddogion y Pwyllgor

Cadeirydd:
Mr Alwyn Williams, Caerau, Llwyn y Gibwst, Llansannan.
01745870692

Trysorydd:
Mrs Jane Jones, Tegfan, Llansannan
-01745 870382

Ysgrifennydd:
Eifion Jones, Y Gorlan, 8, Maes Aled, Llansannan, Dinbych. LL16 5HT.
01745 870656; Click to email

Is-ysgrifenydd
Rhoswen Williams, Rhosgarnedd, Llansannan.
01745 870375

Prif Stiward:
Mr Merfyn Hughes.

Blodau i’r Llwyfan
Cor Meibion Bro Aled

Cystadleuaeth Eisteddfodau Cymru, Amodau a Rheolau’r Gystadleuaeth
Does dim dyblu rhannu e.e. dim dwy soprano neu ddau denor yn canu’r un rhan drwy’r perfformiad
Mae angen i bob person ganu’r rhan lle maen symud at nodau nad oes neb arall yn eu canu
Gall fod yna farrau neu frawddegau neu hyd yn oed pennill gyfan o unsain gan aelodau’r ensemble, dim ond eu bod yn rhannu wedyn
Os oes brawddegau neu adrannau o unsain, yna mae’n rhaid ystyried hyd yr adrannau hyn yng nghyd-destun y darn cyfan dylai rhan helaeth o gerddoriaeth unigolyn fod yn annibynnol o ran aelod arall o’r ensemble
Yn ddelfrydol, dylai’r darn a ddewisiwyd i berfformio roi cyfle i bob aelod gael rhywfaint o sylw.

Diolch i bawb am bob cefnogaeth ymarferol i’r Eisteddfod.
Hoffem ddiolch yn arbennig i’r canlynol am eu rhoddion ariannol:

Ymddiriedolaeth John a Rhys Thomas James, Pantyfedwen.
Cyngor Cymuned Llansannan, Cronfa Degwn Cyngor Conwy,
Ymddiriedolaeth H Glyn Owen, Busnesau lleol a Chyfeillion yr Eisteddfod am gyfrannu’n hael fel noddwyr i’r Eisteddfod

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 8 click throughs, 14940 views since start of 2017