Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Eisteddfod Bro Aled 2016

EISTEDDFOD BRO ALED

Dydd Sadwrn, Mehefin 25ain 2016 yng Nghanolfan Addysg Bro Aled Llansannan LL16 5HN

Y cyfarfodydd i ddechrau
am 12:00 y p'nawn a 6:00 yr hwyr

LLYWYDD MRS EIRA JONES TREFRIW

BEIRNIAID

Cerdd, Cerdd Dant ac Offerynnau Dafydd Lloyd Jones, Bae Colwyn

Llefaru Dorothy Jones, Llangwm

Llên a Barddoniaeth, dan 16 John Eric Hughes. Agored, Eifion Lloyd Jones

Arlunio Elliw Williams, Dinbych

CYFEILYDDION

P’nawn: Mrs Ann Edwards ( 01745890583)
Hwyr: Mrs Glian Llwyd Jones ( 07788 709609)

PRIS MYNEDIAD

Prynhawn; £3 Plant: 50c Hwyr: £4
Tocyn Dydd £6.00

/image/upload/eifion/Tri_beirniad_2.jpg

BEIRNIAID (2015)
Andrea Parry (Llefaru) Robat Arwyn (Cerdd) Moi Parry (Len a barddoniaeth)

Cerdd
1. Unawd Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af Tlws a £3.00 , 2il £2.00, 3ydd £1.00
2. Unawd Blwyddyn 1 a 2: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af Tlws a £5.00, 2il £3.00, 3ydd £2.00
3. Unawd Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
Gwobr 1af: Tlws a £6.00; 2il £4.00 3ydd £2.00
4. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad
Gwobr 1af7.00 2il £5.00; 3ydd £3.00
5. Unawd Blwyddyn 7 i 11: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £12.00 2il £8.00; 3ydd £6.00
6.Deuawd dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £15.00; 2il £10.00; 3ydd £6.00
7. Unawd Offerynnol dan Blwyddyn 7: Unrhyw ddarn Gradd 1 neu uwch a osodwyd gan unrhyw Goleg Cerdd. Ni chaniateir cystadlu ar fwy nag un offeryn.
Gwobr 1af: £10.00,2il £6.00; 3ydd £4.00
8. Unawd Offerynnol Blwyddyn 7-11: Unrhyw ddarn Gradd 3 neu uwch a osodwyd gan unrhyw Goleg Cerdd. Ni chaniateir cystadlu ar fwy nag un offeryn.
Gwobr 1af: £12.00, 2il £8.00; 3ydd £6.00
9. Parti dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £25.00; 2il £15.00

Tlws Ruth Aled, am y cyflwyniad gorau yn yr Adran Gerdd Blwyddyn 7-11 ynghyd â £20 yn rhoddedig gan Mrs Ceinlys Jones

10 & 11. CYSTADLEUAETHAU YSGOLORIAETH I GYNORTHWYO
TUAG AT HYFFORDDIANT PELLACH
Os y dymunwch i Glian Llwyd gyfeilio ichi, yna rhaid iddi dderbyn copi o’ch darn cyn yr Eisteddfod. FfÔn: 07788 709609.
Unawd Lleisiol 16 - 25 oed: Hunan Ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg)
Gwobr: Hyd at £150.00 (y wobr yn rhoddedig yn gan Mari a Macsen er cof am ei rhieni, Edgar a Rhiannon, Williams).
Unawd Offerynnol 16 - 25 oed: Cyflwyniad a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio.
Gwobr: Hyd at £150.00
Os y dymunwch i Glian Llwyd gyfeilio ichi, yna rhaid iddi dderbyn copi o’ch darn cyn yr Eisteddfod. FfÔn: 07788 709609
12. Unawd allan o unrhyw Sioe Gerdd: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £25.00; 2il £15.00; 3ydd £10.00
13. Y Brif Unawd: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £30.00; 2il £15.00; 3ydd £10.00
14. Unawd Wreiddiol Gymraeg: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £25.00; 2il £15.00; 3ydd £10.00
15. Unawd dros 60 oed: Unrhyw emyn
Gwobr 1af: £25.00, 2il £15.00; 3ydd £10.00 (Rhoddedig gan Mrs Elsi Jones, Colwyn Ucha er cof am deulu’r Fedw Llansannan)
16. Deuawd dros 16 oed: Hunan Ddewisiad
Gwobr: £30.00 i’w rannu
17. Unawd dros 16 oed: Hunan ddewisiad
Gwobr 1af: £25.00, 2il £15.00; 3ydd £10.00
18. Cystadleuaeth Eisteddfodau Cymru 2015-16: Ensemble Lleisiol 10-26 oed (rhwng 3 a 6 mewn nifer) Hunan Ddewisiad gyda chyfeiliant neu’n ddi-gyfeiliant. Geiriau Cymraeg.
Gwobr: 1af £30.00 ,2il £15.00
19. Ensemble Agored (rhwng 3 ac 8 mewn nifer): Hunan Ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg)
Gwobr: £40.00 i’w rannu. Ni chanateir cystadlu yn y ddwy gystadleuaeth ensemble
20. Cor Meibion, Merched neu gymysg. Hunan ddewisiad. Gwobr: Hyd at £200.00 i’w rannu a Thlws Coffa Eifion Evans. Rhoddedig gan Mrs Rhiannon Evans, i’w gadw am 12 mis.

Canu Gwerin
21. Unawd blwyddyn 6 ac iau: Hunan Ddewisiad
Gwobr : 1af:Tlws a £7.00, 2il £5.00; 3ydd £3.00
22. Unawd Blwyddyn 7-11 Hunan ddewisiad
Gwobr : 1af: £12.00, 2il £8.00; 3ydd £6.00
23. Unawd dros 16 oed: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af: £25.00, 2il £15.00; 3ydd £10.00
24. Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £45.00; 2il £30.00

Cerdd Dant
25. Unawd Blwyddyn 6 ac iau: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: Tlws a £7.00, 2il £5.00; 3ydd £3.00
26. Unawd Blwyddyn 7-11. Hunan ddewisiad
Gwobr 1af: £12.00, 2il £8.00; 3ydd £6.00
27. Unawd dros 16 oed. Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00, £15.00, 3ydd £10.00
28. Deuawd neu Driawd: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £30 i’w rannu
29. Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af £45.00 2il £30.00
Llefaru
30. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af Tlws a £3.00 2il £2.00, £1.00
31. Blwyddyn 1 a 2: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af Tlws a £5.00, 2il £3.00, 3ydd £2.00
32. Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
Gwobr 1af: Tlws a £6.00 2il £4.00; 3ydd £2.00
33. Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad
Gwobr 1af: Tlws a £7.00; 2il £5.00; 3ydd £3.00

CYSTADLEUAETH YSGOLORIAETH TUAG AT HYFFORDDIANT PELLACH
34.16 - 25 oed: Cyflwyniad Theatrig a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio. Gwobr: Hyd at £150.00
35. Blwyddyn 7 i 11: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £12.00; 2il £8.00; 3ydd £6.00
36. Parti Llefaru dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £25.00; 2il £15.00; 3ydd £8.00
37. Dan 30 oed: Hunan ddewisiad
Gwobr 1af: £25.00; 2il £15.00; 3ydd £10.00
38. Prif Adroddiad: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £30.00; 2il £15.00; 3ydd £10.00
39. Parti Llefaru Agored: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £45.00 ynghyd â chwpan arian (yn rhoddedig gan Mrs Gwyneth Maine er cof am ei mam) i’w chadw am flwyddyn; 2il £30.00

Llên a Barddoniaeth
Llenyddiaeth o dan 25 oed
40. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af Tlws a £3 .00, 2il £2.00, 3ydd £1.00
41. Blwyddyn 1 a 2: Llun a Stori “Cacen Penblwydd”
Gwobr; 1af Tlws £5.00, 2il £3.00, 3ydd £2.00
42. Blwyddyn 3 a 4: “Y Robot”
Gwobr 1af: Tlws a £6.00; 2il £4.00; 3ydd £2.00
43. Blwyddyn 5 a 6: Pamffled “Euro 2016”
Gwobr 1af: Tlws a £7 .00 2il £5.00; 3ydd £3.00

CYSTADLEUAETH ARBENNIG
44. 16 - 25 oed: 2 ddarn o waith creadigol (drama, barddoniaeth, rhyddiaith neu gyfuniad)
Gwobr: Hyd at £150.00. Seremoni yn sesiwn hwyr yr Eisteddfod, o dan ofal Pwyllgor yr Eisteddfod.
D.S. Cedwir yr hawlfraint gan Bwyllgor yr Eisteddfod

Llenyddiaeth Agored
45. Stori Fer: “Cyfarfod”
Gwobr 1af: £15.00; 2il £10.00
46. Ysgrif: “Effaith y Degwm yn hanner olaf y bedwaredd ganrif a’r bymtheg a’r ymdrechion i’w dileu ym Mro Hiraethog”
Gwobr 1af: £20.00 (yn rhoddedig gan brosiect Cynefin a Bonedd y Werin)
47. Ymgom neu monolog –Mewn arhosfa bws’
Gwobr 1af: £15.00; 2il £10.00

Dysgwyr / Welsh Learners
Rhaid i'r gwaith gael ei anfon i'r Beirniad erbyn y 3ydd o Fehefin 2016
Work must be sent to the adjudicator  John Eric Hughes, Cwellyn, 4 Heol Elwy, Abergele. LL27 7US by Wednesday 3rd June 2016
48. Dysgwyr –o dan 16: Gwahoddiad i barti
Gwobr: £10.00 i’w rannu / £10.00 to share
Learners under 16: An invitation to a party
Prize: £10.00 to share 
49. Dysgwyr – Dechreuwyr: Eich hoff le yng Nghymru (rhwng 50 a 100 o eiriau)
Gwobr: £10 i’w rannu
Learners-Beginners. Your favourite place in Wales
(between 50 and 100 words)
Prize: £10.00 to share 
50. Dysgwyr – Canolig: Sgwrs rhwng dau berson yn trefnu mynd allan am bryd (hyd at 150 o eiriau).
Gwobr: £15.00 i’w rannu
Learners – Intermediate-A conversation between two people arranging to go out for a meal. (up to 150 words)
Prize: £15.00 to share
CYSTADLAETHAU ARBENNIG DYSGWYR
51. Llefaru, darlleniad unigol neu
Barti. Hunan-ddewisiad.
Gwobr: £20.00 i’w rannu
SPECIAL COMPETITIONS FOR LEARNERS
51. Solo or party reading or recitation. Own-choice
Prize: £20.00 to share
52. Ysgrifennu “Y Daith” (hyd at 300 o eiriau)
Gwobr; £30.00 i’w rannu
52. Write on ‘”The Journey “ (up to 300 words)
Prize: £30.00 to share

Barddoniaeth o dan 16 oed
53. Ysgol Gynradd: “Y Gofod”
Gwobr 1af: Tlws a £7.00; 2il £5.00; 3ydd £3.00
54. Blwyddyn 7 i 11: " Cerdd Wladgarol”
Gwobr 1af: £12.00; 2il £8.00, 3ydd £6.00
Bydd gwobrau i’r gwaith gorau yn yr adrannau Llên a Barddoniaeth Ysgol Gynradd ac yn yr oedran Blwyddyn 7 i 11.

Barddoniaeth Agored
55. Englyn: “Lloches”
Gwobr 1af £10.00; 2il £5.00 (Rhoddedig gan Mrs Rhian Hughes Trefnant er cof am ei thad)
56. Englyn Ysgafn: Yn ymwneud a’r tywydd
Gwobr 1af: £10.00; 2il £5.00
Tlws Coffa Dafydd Jones, Clytiau Gleision am yr Englyn gorau. (Rhoddedig gan Mrs Rhian Hughes)
57. Cân Ddigri: “Symud Tŷ”
Gwobr 1af: £15.00; 2il £10.00
58. Telyneg: “Cymwynas”
Gwobr 1af: £15.0; 2il £10.00
59. Limerig: Yn cynnwys y llinell–“Un nos wrth fynd heibio’r Rheithordy"
Gwobr 1af: £6.00; 2il £4.00
60.Gorffen pennill-Pethau bach rydd gysur imi
Gwobr 1af: £6.00; 2il £4.00

Arlunio
61. Dosbarth Derbyn ac Iau: ‘Unrhyw gymeriad o Raglen Cyw
Gwobr: 1af Tlws a £3.00; 2il £2.00; 3ydd £1.00
62. Blwyddyn 1 a 2: Diwrnod yn y Sŵ
Gwobr: 1af Tlws a £5.00; 2il £3.00; 3ydd £2.00
63. Blwyddyn 3 a 4: Poster bwyta’n iach
Gwobr 1af: Tlws a £6.00; 2il £4.00; 3ydd £2.00
64. Blwyddyn 5 a 6: Adeilad enwog yng Nghymru
Gwobr 1af: Tlws a £7.00; 2il £5.00; 3ydd £3.00
65. Blwyddyn 7 – 11: Hunan ddewisiad
Gwobr 1af: £12.00; 2il £8.0; 3ydd £6.00

CYSTADLEUAETH ARBENNIG
66. 16 – 25 oed: Unrhyw waith celf, dylunio neu thechnoleg
Gwobr: Hyd at £150.00
67. Dros 25 oed: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £15.00; 2il £10.00

Amodau a Rheolau
1. Bydd hawl gan y beirniaid i atal neu ad-drefnu’r gwobrwyon.
2. Ni fydd Pwyllgor yr Eisteddfod yn gyfrifol am unrhyw niwed neu golled.
3. Yr ymgeiswyr yn yr Adran Arlunio i anfon eu gwaith i’r Ganolfan erbyn 6:30 o’r gloch, Nos Wener, Mehefin 24ain, 2016 neu ffonier yr Ysgrifennydd ymlaen llaw.
4. Y cyfansoddiadau yn yr Adran Llên a Barddoniaeth i fod yn llaw’r beirniaid erbyn Dydd Mercher, 3ydd o Fehefin, 2016. Gwaith dan 16 i John Eric Hughes, Cwellyn, 4 Heol Elwy, Abergele LL27 7US. Gwaith agored i Eifion Lloyd Jones, Y Gelli, Prion, Dinbych LL16 4SA.
5. Caniateir i gantorion cynradd ac uwchradd ganu mewn unrhyw gyweirnod, ond buasem yn ddiolchgar iddynt hysbysu’r cyfeilydd o’u dewis o gerddoriaeth a’r cyweirnod ymlaen llaw.
6. PWYSIG! Cystadleuwyr yn yr Adrannau Ysgoloriaeth / Cystadleuaeth Arbennig / Agored Cerdd: Os dymunir i’r cyfeilydd swyddogol gyfeilio, yna dylid cysylltu â’r cyfeilydd mewn digon o bryd i’w hysbysu o’r dewis o gerddoriaeth.
7. Dylai’r ymgeiswyr yn yr Adrannau Cerdd, Cerdd Dant a Llefaru ble mae’r gystadleuaeth yn hunan-ddewisiad, ddarparu copi ar gyfer defnydd y beirniaid ar ddiwrnod yr Eisteddfod.
8. Cyfrifir yr oedran ar Fehefin 25ain 2016.


 

/image/upload/eifion/Plant_dosbarth_derbyn.jpg

Cystadleuwyr Dosbarth Derbyb ac Iau yn aros i gystadlu

Mwy o luniau
website link
website link

/image/upload/eifion/Owain_John_a_tlws_Ruth_Aled.jpg

Owain John yn derbyn Tlws Ruth Aled gan Robat Arwyn am y cyflwyniad gorau yn yr Adran Gerdd Blwyddyn 7-11 ynghlun â £20 yn rhoddedig gan Ceinlys Jones.

/image/upload/eifion/Owain_lliwen_a_Mali.jpg

Ennillwyr yr unawd dan 16 oed
1. Owain John, 2. Lliwen Sion a 3 Mali Elwy

/image/upload/eifion/Eden.jpg

Deuawd dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
1. Eden Dudley a Megan Meirion ac) (Ysgol Bro Garmon)

Diolch i bawb am bob cefnogaeth ymarferol i’r Eisteddfod.
Hoffem ddiolch yn arbennig i’r canlynol am eu rhoddion ariannol:
Ymddiriedolaeth John a Rhys Thomas James, Pantyfedwen. Cyngor Cymuned Llansannan, Cronfa Degwm Cyngor Conwy, Cist Cymunedol Clwyd, Busnesau lleol a Chyfeillion yr Eisteddfod am gyfrannu’n hael fel noddwyr i’r Eisteddfod

HYSBYSEBAU YN Y RHAGLEN

Te yn y Grug
Coronation Buildings
Lon Gefn
Dinbych
LL16 3TE
01745 816576
E-bost: Click to email

Aberffraw Biscuit Co
Rydym yn cynhyrchu amrywiaeth o fisgedi Aberffraw (Teisen Berffro)-teisen frau Gymreig wedi ei gwneud mewn ffurf cragen Aberffro a dywedir mai hon yw’r fisged fwyaf hanesyddol ym Mhydain
Cyflenwn i adwerthwyr, darparwyr bwydydd ac yn uniongyrchol i’r cyhoedd
Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan website link

Siop y Llan Llansannan

Mae Iona, Jennifer a Helen yn Siop y Llan yn dymuno pob llwyddiant i Eisteddfod Bro Aled 2016
01745 870 615
Galwch draw yn fuan!


J Williams a’i Gwmni
Cigydd
120 Stryd y Dyffryn Dinbych
Gwerthwr cig lleol
Arbenigo mewn cig oen Cymreig
Cig eidion a phorc safonol
Selsig a chig moch cartref
01745 812585

Bryn Lloyd
Saer Coed Dol Hyfryd Llansannan 01745870249
Saer ac adeiladyddlleol sy’n falch o gefnogi Eisteddfod Bro Aled

Douglas Davies
Saer Maen
Gratiau, waliau, cerrig ac atgyweirio
Marlas, Llansannan
01745870508

Y Llew Coch Llansannan
Eich gwesteiwyr, Chris a Jackie

Rhif ffÔn 01745870256
e-bost Click to email

Oriau Agor Llun-Gwener o 4.00yp: Sad & Sul o 12.00yp.
Gwely a brecwast £25.00 y person / Bwydlen bar, byr brydau a bwydydd ysgafn
Bwydlen “A La Carte”
Nosweithiau cwis ac achlysuron eraill i godi arian at achosion da lleol
Ciniawa allan preifat: dyluniwch eich bwydlen i hyd at 12 o westion ac fe wnewn i’r gwaith i chi.
Cyfrifiaduron a choffi –Boreuau Mawrth 09.30. Mae’r dysgu’n anffurfiol ac yn hwyl
Cwrs dysgwyr “Bore Da” Bore Dydd Iau am 11.00. Ymarfer Cymraeg –Sadwrn Siarad. Dechreuwyr pur i rai mwy profiadol, ar y Sadwrn 1af ar 3ydd o bob mis am 10.00

J. H. JONES
(Cigydd)
92 Heol y Dyffryn
Dinbych
01745 812132

R.W.ROBERTS a'i FAB
Trefnwyr Angladdau Annibynnol
Ffordd Ystrad, Dinbych
01745812935
ac hefyd
Plas Tirion, Kinmel Avenue Abergele
01745827777

Ceri Llwyd- Ffotograffiaeth
Gwasanaeth Cymraeg a Phroffesiynol
Lluniau ar gyfer unrhyw achlysur-dathliadau teuluol, priodasau, portreadau teuluol, plant ac anifeiliaid a digwyddiadau cymdeithasol. Lluniau cynnyrch trawiadol ar gyfer gwefannau a deunydd marchnata i fusnesau
07765070547 website link

Y Gadlas
Yn falch o hybu diwilliant ym Mro Aled.
Pob hwyl i'r Eisteddfod.
Swyddfa'r Gadlas
Canolfan Tan y Fron
Bylchau
Dinbych LL16 5LY
01745870357

Cartref Nyrsio Yr Hen Ficerdy
Ffordd Llanrwst, Pandy Tudur
01745860502
Cartref Nyrsio traddodiadol Gymreig yw'r Hen Ficerdy, wedi ei lleoli o fewn cymuned Pandy Tudur a'i staffio gan bobl lleol. Mae'r Ficerdy yn cynnal safon uchel o nyrsio heb golli dim o'i gyfforddusrwydd. Os ydych yn dymuno cael gofal nyrsio a hynny trwy aros mewn cymdeithas Gymraeg, cysylltwch a ni i drefnu ymweliad.

Caerwyn Lloyd
Gwerthu a gwasanaethu diffoddwyr tân
Caerwyn Lloyd, Tŵr Celyn, Llansannan
07775 950365 neu 01745 870317
Click to email

Siop Clwyd
Llyfrau, Cardiau,
Disgiau, Crefftau
33 Stryd Fawr, Dinbych
01745 813431 Click to email

HAFOD RENEWABLE ENERGY
Arbenigwyr mewn Technoleg Egni Adnewyddol, Dylunio, Gosod a Cynnal a Chadw
Manteisiwch ar y tâl bwydo imewn arbennig sydd ar gael am yr 20 mlynedd nesa, cysylltwch a'ch cwmni egni adnewyddol lleol am fwy o wybodaeth.
*Arbenigwyr Egni;* Paneli "Photovoltaig Solar"; * Paneli "Cynhesu dŵr Solar";
* Pympiau gwres o'r aer neu tan ddaear;
Arolwg safle am ddim
Uned 7, Ystad Diwydiannol Colomendy, Dinbych . LL16 5TA
01745 814369 / 07584 424743
Gwefan: website link
e-bost: Click to email
email: Click to email
Web site website link

Farm & Pet Place
Cynnyrch a gwasanaethau i anifaeliaid anwes, dofednod, ffermio, ceffylau, dillad, offer gwaith a garddio, pysgod, bwydydd adar gwyllt, pladdwyr
Siop Abergele 01745823188
Cylchdro Ffordd Rhuddlan, Abergele LL22 7HZ
Oriau agor Llun-Gwener 08.30-19.00
Sadwrn 09.00-18.00
Sul 10.00-16.00
Canolfannau eraill yn:
Yr Wyddgrug 01352756443
Llangefni 01248724465
Llandudno 01492875360
Gledrid 01691770084
Rhuthun 01824707766
Archebwch tros y ffon 08450739427 neu ar y we am ddosbarthiadau yn y DU
website link

Dylan Roberts
Gweithdai Pencraig Fawr
01745870347
Gwneuthurwr celfi amaethyddol a chafnau porthi o bob math
Bariau bwydo, bocsus tractor, Drysau,Giatiau,
Unrhyw waith weldio trydan neu nwy.

Eisteddfod Bro Aled 2016 Statistics: 0 click throughs, 1941 views since start of 2016

Gyrfa Chwist 1.JPGEisteddfod Bro Aled 2016

Gyrfa Chwist a gynhaliwyd yn y Ganolfan Nos Sadwrn y 5ed o Fawrth gyda'r elw tuag at 'Steddfod 2016

Swyddogion y Pwyllgor

Cadeirydd:
Mr Alwyn Williams, Caerau, Llwyn y Gibwst, Llansannan.
01745870692

Trysorydd:
Mrs Jane Jones, Tegfan, Llansannan
-01745 870382

Ysgrifennydd:
Eifion Jones, Y Gorlan, 8, Maes Aled, Llansannan, Dinbych. LL16 5HT.
01745 870656; Click to email

Is-ysgrifenydd
Rhoswen Williams, Rhosgarnedd, Llansannan.
01745 870375

Prif Stiward:
Mr Merfyn Hughes.

Blodau i’r Llwyfan
Cor Meibion Bro Aled

Cystadleuaeth Eisteddfodau Cymru, Amodau a Rheolau’r Gystadleuaeth
Does dim dyblu rhannu e.e. dim dwy soprano neu ddau denor yn canu’r un rhan drwy’r perfformiad
Mae angen i bob person ganu’r rhan lle maen symud at nodau nad oes neb arall yn eu canu
Gall fod yna farrau neu frawddegau neu hyd yn oed pennill gyfan o unsain gan aelodau’r ensemble, dim ond eu bod yn rhannu wedyn
Os oes brawddegau neu adrannau o unsain, yna mae’n rhaid ystyried hyd yr adrannau hyn yng nghyd-destun y darn cyfan dylai rhan helaeth o gerddoriaeth unigolyn fod yn annibynnol o ran aelod arall o’r ensemble
Yn ddelfrydol, dylai’r darn a ddewisiwyd i berfformio roi cyfle i bob aelod gael rhywfaint o sylw.

Diolch i bawb am bob cefnogaeth ymarferol i’r Eisteddfod.
Hoffem ddiolch yn arbennig i’r canlynol am eu rhoddion ariannol:

Ymddiriedolaeth John a Rhys Thomas James, Pantyfedwen.
Cyngor Cymuned Llansannan, Cronfa Degwn Cyngor Conwy,
Ymddiriedolaeth H Glyn Owen, Busnesau lleol a Chyfeillion yr Eisteddfod am gyfrannu’n hael fel noddwyr i’r Eisteddfod

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 5 click throughs, 18830 views since start of 2016