Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Eisteddfod Bro Aled 2013

Dydd Sadwrn, Hydref 19eg, 2013 yng Nghanolfan Addysg Bro Aled, Llansannan

Y cyfarfodydd i ddechrau am 12:00 y pnawn a 6:00 yr hwyr

LLYWYDD
Mrs Dilys Mai Roberts

BEIRNIAID

Cerdd a Cherdd Dant
Elfed Morgan Morris

Llefaru
Andrea Parry

Llen a Barddoniaeth
John Glyn Jones

Arlunio
Elliw Willams

CYFEILYDDION
P’nawn: Mrs Ann Edwards 01745550502.
Hwyr: Miss Glian Llwyd, 07788 709609


PRIS MYNEDIAD
Prynhawn; £3 Plant: 50c Hwyr: £4
Tocyn Dydd £5.00

/image/upload/eifion/Thale_Molmans.jpg

1af Arlunio Dosbarth Derbyn a iau
CANLYNIADAU
Cerdd
1. Unawd Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan Ddewisiad
1af Erin Davies (Llanrwst) 2 Elis Foulkes (Ysgol Bro Aled) 3.Nansi Jones (Ysgol Bro Aled)
2. Unawd Blwyddyn 1 a 2 Ffrindiau" –Glan y Mor: Leah Owen / Selwyn Griffiths
1af Megan Poiner (Ysgol Bro Aled) 2.Megan Williams (Trofarth) 3.Cerys Foulkes (Ysgol Bro Aled)
3. Unawd Blwyddyn 3 a 4. Y Bugeiliaid (E Olwen Jones)
1af Cai Madog Williams (Dinbych) 2.Hope Garrod (Ysgol Bro Aled) 3.Beca Williams (Ysgol Bro Aled)
4. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Cofio-Robat Arwyn / Cefin Roberts
1af Owain John 2 Dafydd Aled 3. Lliwen Sion (Ysgol Bro Aled)
5. Unawd Blwyddyn 7 i 11 Hunan Ddewisiad
1af Alys Brown (Dinbych) 2. Dafydd Cernyw (Llansannan) 3.Alys Bratch (Bae Penrhyn) a Gwen Williams (Llannefydd)
6. Deuawd dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
1af Elena ac Alys Brown (Dinbych) 2. Owain John a Lliwen Sion (Llansannan)
7. Unawd Offerynnol dan Blwyddyn 7:
1af Owain John 2.Lliwen Sion 3 Llio Williams (i gyd o Ysgol Bro Aled)
8. Unawd Offerynnol Blwyddyn 7-11:
1af Alys Bratch (Llandrillo yn Rhos) 2. Gwen Williams (Llannefydd)
9. Parti dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
Cor Ysgol Bro Aled
Tlws Ruth Aled, am y cyflwyniad gorau yn yr Adran Gerdd Blwyddyn 7-11 ynghlun â £20 yn rhoddedig gan Ceinlys Jones. Alys Bratch (Bae Penrhyn)
‘SGEN TI DALENT
1af. Bethan Elin Owen (Trefor MÔn) 2.Robert Douglas Owen (Llanfair TH)
CYSTADLEUAETH YSGOLORIAETH I GYNORTHWYO TUAG AT HYFFORDDIANT PELLACH
10. Unawd Lleisiol 16 - 25 oed: Hunan Ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg)
1af. Huw Ynyr (Rhyd y Main) 2 Bethan Elin (Trefor, MÔn) 3.Sion Eilir (Rhuthun)
11. Unawd Offerynnol 16 - 25 oed: Cyflwyniad a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio.
DIM CYSTADLEUWYR
12. Unawd allan o unrhyw Sioe Gerdd: Hunan Ddewisiad
1af Erin Rossington (Llanfair T H) 2 Huw Ynir (Rhyd Main) 3 Mared Williams (Llannefydd)
13. Y Brif Unawd: Hunan Ddewisiad
1af Hyw Ynyr (Rhyd y Main) 2 Erin Rossington (Llanfair TH) 3. Geraint Roberts (Dinbych)
14. Unawd Wreiddiol Gymraeg: Hunan Ddewisiad
1af. Huw Ynyr (Rhyd y Main) 2. Erin Rossington (Llanfair T H) .
15. Unawd dros 60 oed: Unrhyw emyn
1af Hywel Anwyl (Llanbrynmair) 2. Arthur Wyn 3 Geraint Roberts (Dinbych) ac Elwyn (Llandyrnog)
16. Deuawd dros 16 oed: Hunan Ddewisiad
Dim Cystadlwyr
17. Ensemble (rhwng 3 ac 8 mewn nifer): Hunan Ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg)
1af Wythawd Aled
18. CÔr Meibion, Merched neu Gymysg: Hunan Ddewisiad
1af Cor Meibion Bro Aled.
Canu Gwerin
19. Unawd dros 16 oed: Hunan Ddewisiad
1af Mared Williams (Llanfair TH) 2 Bethan Elin (Trefor MÔn)
20. Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad
1af Hogie’r Berfeddwlad
Cerdd Dant
21. Unawd dan 16 oed: Hunan Ddewisiad
1af Owain John (Ysgol Bro Aled) 2 Lliwen Sion (Ysgol Bro Aled) 3. Cai Madog Williams a Gwen Williams (Llannefydd)
22. Deuawd neu Driawd: Hunan Ddewisiad
1af Mared a Gwen Williams (Llannefydd) 2.Owain John a Dafydd Cernyw (Llansannan)
23. Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad
1af Hogie’r Berfeddwlad

/image/upload/eifion/Alys_Bratch_a_Tlws_Ruth_Aled.jpg

Alys Bratch efo Elfed Morgan Morris Ennillydd Tlws Ruth Aled
Llefaru
24. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan Ddewisiad
1af Gruffudd Williams (Trofarth) 2 Erin Davies (Llanrwst) 3. Esyllt Davies (Ysgol Bro Aled)
25. Blwyddyn 1 a 2: Y Crocodeil-Valmai Williams
1af. Megan Williams 2 Awel Hughes 3. Gruffudd Evans (Ysgol Bro Aled)
26. Blwyddyn 3 a 4: ‘Teimlo’n sal-Zora Evans
1af Alaw Fflur Evans (Bylchau) 2.Annest Haf Williams (Ysgol Bro Aled) 3. Harri Jones a Luke Molmans (Ysgol Bro Aled)
27. Blwyddyn 5 a 6: ‘Pyrm-Liz Jones)
1af Owain John. 2 Eban Elwy 3 Lliwen Sion a Taylor Jones (Ysgol Bro Aled)
28. Blwyddyn 7 i 11: Hunan Ddewisiad
1af Dafydd Cernyw (LLansannan) 2. Mali Elwy (Tan y Fron) 3.Alys Bratch (Bae Penrhyn) 29. Parti Llefaru dan Blwyddyn 12 Hunan Ddewisiad
DIM CYSTADLEUWYR
CYSTADLEUAETH YSGOLORIAETH I GYNORTHWYO TUAG AT HYFFORDDIANT PELLACH
30.16 - 25 oed: Cyflwyniad Theatrig a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio.
1af Bethan Elin (Trefor Sir Fon)
31. Dan 30 oed: Hunan Ddewisiad
1af Bethan Elin (Trefor Sir Fon)
32. Prif Adroddiad: Hunan Ddewisiad
1af Rhiannon Evans 2.Robert D Owen 3 Elfed Jones (Llangwm)a Rhys Jones (Corwen)
33. Parti Llefaru Agored: Hunan Ddewisiad
DIM CYSTADLEUWYR

Llên a Barddoniaeth

Llenyddiaeth o dan 25 oed
34. Dosbarth Derbyn ac Iau:
1af Yr holl ddosbarth
35. Blwyddyn 1 a 2. Fy Hoff Degan
1af Cerys Foulkes 2. Siwan Williams, Megan Poiner, Elia Davies ac Awel Hughes (Ysgol Bro Aled)
36. Blwyddyn 3 a 4: Fy Athro neu fy Athrawes
1af Annest Haf Williams 2 Luke Molmans 3.Becca Aled Williams (Ysgol Bro Aled)
37. Blwyddyn 5 a 6: Stori’n dechrau-Nos Galan oedd hi, ac aeth rhyw ias lawr fy nghefn
1af Owain John 2.Carys Nash 3 John Roberts (Ysgol Bro Aled)
38. Blwyddyn 7-11: Pamffled Bwyta’n Iach
1af Gwen Hughes 2. Lois Thomas 3. Erin Lloyd a Nel Hughes (I gyd o Ysgol Botwnog)
CYSTADLEUAETH ARBENNIG
39. 16 - 25 oed: 2 ddarn o waith creadigol (drama, barddoniaeth, rhyddiaith neu gyfuniad)
1af Gareth Evans Jones, Marian Glas, Sir FÔn
2 Gwenllian Llwyd (Llandysul) .

Llenyddiaeth Agored
40. Stori Fer: Dagrau
1af Sheila Dafis (Llansannan) 2. Dilwyn Pritchard (Rachub)
41. Ysgrif:Atgofion Eisteddfodol
1af Vaughan Roberts (Llangwm) 2 Eilys Wyn Jones (Rhuthun)
42. Ymgom addas i’w pherfformio mewn gwasanaeth Nadolig neu Casgliad o Lysenwau ac esboniad ohonynt
1af Eirlys Wyn Tomos (Rhuthun) 2 Trebor Roberts Llansannan)

Dysgwyr
43. Dysgwyr dan 16-Neges ar “wyplyfr”
1af. India Williams (Ysgol Uwchradd Dinbych) 2.Nathaniel Boomsma, Carla Parry a Katie Griffith ( I gyd o Ysgol Dinas Bran Llangollen)
44. Dysgwyr-Dechreuwyr: Neges mewn potel. Hyd at 150 o eiriau
1af. Josh Jones, Amy Coane, Emily Roberts, Amy Roberts, Caitlyn Vickers (i gyd o Ysgol Dinas Bran) 45.Dysgwyr-Canolig: Eich diddordebau
1af Georgia Heatherington, Mathew Cooke, Josh Howarth, Sue Konieczko a Natalie McCall ( I gyd o Ysgol Uwchradd Dinbych)
46. CYSTADLEUAETH ARBENNIG I DDYSGWYR
Llefaru, darlleniad unigol neu barti-Hunan ddewisiad
1af Shirley Williams (Llangernyw)
47. Ysgrifennu ‘ Fy Hoff Le’ (hyd at 250 gair).
1af Eirlys Wyn Jones (Rhuthun)
Barddoniaeth o dan 16 oed
48. Ysgol Gynradd: Rap “Gwyrdd”
1af Owain John 2. Eban Elwy. 3 Wil Jones ac Elis Williams (Ysgol Bro Aled)
49. Blwyddyn 7 i 11:Colli
Dim cystadleuwyr
Bydd gwobrau i’r gwaith gorau yn yr adrannau Llên a Barddoniaeth Ysgol Gynradd ac yn yr oedran Blwyddyn 7 i 11.
Owain John (Ysgol Bro Aled) Gwen Hughes (Ysgol Botwnog)
Barddoniaeth Agored
50. Englyn: Llais
1af Arwel Emlyn Jones 2 Glyn Jones (Prion)
51. Englyn Ysgafn: Rhedwr Marathon
1af Eirys Buckland-Evers, Glannau Dyfrdwy 2 John Owen Jones (Padog)
Tlws Coffa Dafydd Jones, Clytiau Gleision am yr Englyn gorau.
Eirys Buckland Evers
52. Cân Ddigri: Y Maes Carafannau
1af Robert Douglas Owen (Llanfair T H) 2 Gareth V Jones (Bae Colwyn)
53. Telyneg: Lloches
1af Edna Davies (Llanfair TH) 2 Glyn Jones (Prion)
54. Limerig: Yn cynnwys y llinell–Pe bawn yn adnabod miliwynydd
1af Eirys Buckland-Evers (Glannau Dyfrdwy) 2 Glyn Jones (Prion).
55.Gorffen pennill Troi yn awr a throi i’r Gaea’
1af Glyn Jones (Prion) 2 Emlyn Evans (Llansannan).

/image/upload/eifion/Awel_Megan_a_Gruffudd.jpg

Llefaru Blwyddyn 1 a 2 Awel (2), Megan (1) a Gruffudd (2)
ARLUNIO
56.Dosbarth derbyn ac iau Hunan ddewisiad
1af Thale Molmans 2. Beth Howatson. 3. Elis Foulkes (Ysgol Bro Aled)
57. Blwyddyn I a 2 Fy hoff fwyd
1af Awel Hughes 2. Siwan Williams a Tiwla Davies. 3. Cerys Foulkes a Shay Murray (Ysgol Bro Aled)
58. Blwyddyn 3 a 4 Creu gwisg ysgol newydd a dychmygol
1af Luke Mollmans 2. Annest Haf Williams a Joseph Webb 3. Annest Sion a Megan Webb (Ysgol Bro Aled)
59. Blwyddyn 5 a 6 Fy ‘stafell wely
1af John Roberts 2.Dafydd Llywelyn a Dewi Davies 2. Llio Williams ac Elis Williams (Ysgol Bro Aled)
60. Blwyddyn 7-11 Hunan ddewisiad
1af DIM CYSTADLEUWYR
CYSTADLEUAETH ARBENNIG
61. 16-25: Unrhyw waith celf, dylunio neu thechnoleg
1af Gwen Nefydd Lloyd (Ysgol y Creuddun) 2. Cari Williams (Ysgol Glan Clwyd)
62. Dros 25 oed Hunan ddewisiad
Dim Cystadleuwyr.

/image/upload/eifion/Cystadleuaeth_Arbennig_dan_25.jpg

Cystadleuaeth Arbennig dan 25
Sion Eilir (3) Huw Ynyr (1) a Bethan Elin (2)

/image/upload/eifion/Hogie_r_Berfeddwlad.jpg

Hogie'r Berfeddwlad
Diolch i bawb am bob cefnogaeth ymarferol i’r Eisteddfod. Hoffem ddiolch yn arbennig i’r canlynol am eu rhoddion ariannol hael:
Ymddiriedolaeth John a Rhys Thomas James, Pantyfedwen, Cymdeithas Eisteddfodau Cymru,
Cyngor Cymuned Llansannan. Ymddiriedolaeth H Glyn Owen
Busnesau lleol am gyfrannu fel noddwyr i’r Eisteddfod
Cist Cymunedol Clwyd, Cronfa’r Degwm, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyfeillion yr Eisteddfod sy’n byw yn bell neu’n lleol.

R W ROBERTS ai FAB
Trefnwyr Angladdau
Ffordd Ystrad
Dinbych
ac hefyd
Stryd y Capel Abergele
01475812935

B & G EVANS( ADEILADWYR) Cyf
Gelli, Llansannan LL16 5HQ
01745870653
Yn falch o hybu diwylliant ym Mro Aled

Y GADLAS
Swyddfa’r Gadlas, Canolfan Tanyfron,
Bylchau, Dinbych LL16 5LY
FfÔn 01745 870357
Pob hwyl i’r Eisteddfod.

CARTREF NYRSIO YR HEN FICERDY
Ffordd Llanrwst, Pandy Tudur
01745860502
Cartref Nyrsio traddodiadol Gymreig yw'r Hen Ficerdy, wedi ei leoli o fewn cymuned Pandy Tudur a'i staffio gan bobl leol. Mae'r Ficerdy yn cynnal safon uchel o nyrsio heb golli dim o'i gyfforddusrwydd. Os ydych yn dymuno cael gofal nyrsio a hynny trwy aros mewn cymdeithas Gymraeg, cysylltwch a ni i drefnu ymweliad

PARTNERIAETH WLEDIG CONWY
Os felly, hoffech chi gael hyfforddiant a fyddai’n gwella’ch gobeithion at y dyfodol ac yn gwella’ch cyfleoedd neu’ch dull o weithredu?
Gallai ‘Hyfforddiant wedi’i deilwra i chi? - Conwy
Wledig (a gydlynir gan Goleg Llandrillo) eich helpu i gael hyfforddiant a fydd yn ateb eich gofynion i’r dim!
Os felly, hoffech chi gael hyfforddiant a fyddai’n gwella’ch gobeithion at y dyfodol ac yn gwella’ch cyfleoedd neu’ch dull o weithredu?
Gallai ‘Hyfforddiant wedi’i deilwra i chi? - Conwy
Wledig (a gydlynir gan Goleg Llandrillo) eich helpu i gael hyfforddiant a fydd yn ateb eich gofynion i’r dim!
Cyswllt-Ffion Alun 01492 546 666 ext. 723
Click to email

CELTAN
Gwerthu a gwasanaethu diffoddwyr tân
Caerwyn Lloyd, Tŵr Celyn, Llansannan
07775 950365 neu 01745 870317
Click to email

J H JONES (Cigydd)
92 Heol y Dyffryn
Dinbych
01745812132

HAFOD RENEWABLE ENERGY
Arbenigwyr mewn
Technoleg Egni Adnewyddol
Cynllunio a Gosod
Manteisiwch ar y tâl bwydo-mewn arbennig sydd ar gael am y 25 mlynedd nesa, cysylltwch a’ch cwmni egni adnewyddol lleol am fwy o wybodaeth
Paneli “Photovoltaig Solar”
Paneli “Cynhesu dwr Solar”
Pympiau gwres o’r aer a neu tan ddaear
Tyrbein Gwynt
Arbenigwyr Egni
Astudiaethau hyfyw i Egni Adnewyddol
Prosiectau Egni Adnewyddol ar gyfer Cymunedau
Amlinelliad materion Cynllunio a Thechnegol
Lleolir ein gweithdy arddangos newydd yn Uned 2 Parc Diwidianol Colomendy, Dinbych
FfÔn: 01745814369
E-bost:Click to email website link

DYLAN ROBERTS Cyf
Gweithdai Pencraig Fawr
01745870347
Gwneuthurwr celfi amaethyddol a chafnau porthi o bob math

TONY HOMER
Rhiwiau Nurseries, Llansannan
AM WAITH PAENTIO AC ADDURNO
Cysylltwch a
01745870120 neu 07786711978
Rhoddaf wasanaeth prydlon a dibyniadwy boed yn wasanaeth bach neu fawr

HYWEL EVANS
Argraffydd a Ffotograffydd
Glyn Alun
27 Ffordd Trewen
Dinbych
01745812571

Y LLEW COCH LLANSANNAN
Eich gwesteiwyr Chris a Jackie
Rhif ffÔn 01745870256 e-bost Click to email
Oriau Agor Llun-Gwen o 4.00yp: Sad & Sul o 12.00yp.
Gwely a brecwast £25.00 y person
Bwydlen bar byr brydau a bwydydd ysgafn
Bwydlen A La Carte
Nosweithiau cwis ac achlysuron eraill i codi arian at achosion da lleol
Ciniawa allan preifat: dyluniwch eich bwydlen i hyd at 12 o westion ac fe wnewn i’r gwaith i chi.
Cyfrifiaduron a choffi –Boreuau Mawrth 09.30 Mae'r dysgu’n anffurfiol ac yn hwyl
Ymarfer Cymraeg –Sadwrn Siarad Dechreuwyr pur i rai mwy profiadol, ar y Sadwrn 1af ar 3ydd o bob mis am 10.00

SIOP y LlAN
Llansannan
Mae Iona a Jennifer yn Siop y Llan yn dymuno pob llwyddiant i Eisteddfod Bro Aled 2012
01745 870 615
Galwch draw yn fuan

BRYN LLOYD
Saer Coed
Dol Hyfryd
Saer ac adeiladydd lleol sy’n falch o gael cefnogi Eisteddfod Bro Aled.
01745 870 249

J WILLIAMS a’i GWMNI
Cigydd
120 Stryd y Dyffryn
Dinbych
Gwerthwr cig lleol
Arbenigo mewn cig oen Cymreig
Cig eidion a phorc safonol
Selsig a chig moch cartref
01745 812585

DOUGLAS DAVIES
Saer Maen
Gratiau, waliau cerrig ac atgyweirio
Marlas, Cae Bach, Llansannan
01745870508

Eisteddfod Bro Aled 2013 Statistics: 0 click throughs, 331 views since start of 2014

Heulwen-llywydd.jpgEisteddfod Bro Aled 2013

Heulwen Edwards, Llywydd yr Eisteddfod, 2012 yn annerch y gynulleidfa yn ystod cyfarfod yr hwyr.

Swyddogion y Pwyllgor

Cadeirydd:
Mr Alwyn Williams, Caerau, Llwyn y Gibwst, Llansannan.
01745870692

Trysorydd:
Mrs Jane Jones, Tegfan, Llansannan
-01745 870382

Ysgrifennydd:
Eifion Jones, Y Gorlan, 8, Maes Aled, Llansannan, Dinbych. LL16 5HT.
01745 870656; Click to email

Is-ysgrifenydd
Rhoswen Williams, Rhosgarnedd, Llansannan.
01745 870375

Prif Stiward:
Mr Merfyn Hughes.

Blodau i’r Llwyfan

Sefydliad y Merched

Arweinyddion

Mrs Catrin Williams
Mrs Haf Jones
Miss Gwenno Davies
Mr Dylan Davies
Mr Alwyn Williams

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 8 click throughs, 3834 views since start of 2014