Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Eisteddfod Bro Aled 2014

Dydd Sadwrn, Hydref 18fed, 2014 yng Nghanolfan Addysg Bro Aled, Llansannan

Y cyfarfodydd i ddechrau am 12:00 y pnawn a 6:00 yr hwyr

LLYWYDD
Mrs Llinos Roberts Cefn Meiriadog

BEIRNIAID

Cerdd a Cherdd Dant
Nia Evans

Llefaru
Geraint Lloyd Owen

Llen a Barddoniaeth
Aled Lewis Evans

Arlunio
Elliw Willams

CYFEILYDDION
P’nawn: Mrs Ann Edwards 01745550502.
Hwyr: Mrs Glian Llwyd, 07788 709609


PRIS MYNEDIAD
Prynhawn; £3 Plant: 50c Hwyr: £4
Tocyn Dydd £6.00

/image/upload/eifion/Taylor_a_Llio_2.jpg

Taylor a Llio'n helpu ar y llwyfan

Canlyniadau
Cerdd
1. Unawd Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan Ddewisiad
1af Nel Jones. 2. Rhun Davies (llanrwst) 3. Esyllt Dafydd
2. Unawd Blwyddyn 1 a 2 Y Goeden Nadolig
1af. Einion Dafydd
3. Unawd Blwyddyn 3 a 4. Y Fronfraith
1af. Cari Llywelyn (Llanrwst) 2. Alaw Fflur. (Dinbych)
4. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Hydref
1af. Lliwen Sion (Ysgol Bro Aled
5. Unawd Blwyddyn 7 i 11 Hunan Ddewisiad.
1af . Dafydd Cernyw 2. Owain John, (Llansannan) 3.Beca Williams (Pandy Tudur) Dafydd Aled (Llansannan)
6. Deuawd dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
Dim Cystadleuwyr
7. Unawd Offerynnol dan Blwyddyn 7:
1af .Llio Williams. (Llansannan)
8. Unawd Offerynnol Blwyddyn 7-11:
1af. Mali Elwy. (Tan y Fron) 2. Owain John. (Llansannan)
9. Parti dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
Cor Ysgol Bro Aled
Tlws Ruth Aled, am y cyflwyniad gorau yn yr Adran Gerdd Blwyddyn 7-11 ynghlun â £20 yn rhoddedig gan Ceinlys Jones. Owain John (Llansannan)
CYSTADLEUAETH YSGOLORIAETH I GYNORTHWYO TUAG AT HYFFORDDIANT PELLACH
10. Unawd Lleisiol 16 - 25 oed: Hunan Ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg)
1af. Huw Ynyr, (Rhyd y Main) 2. Heulen Cynfal. (Parc,Bala)
11. Unawd Offerynnol 16 - 25 oed: Cyflwyniad a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio.
Dim Cystadleuaeth.
12. Unawd allan o unrhyw Sioe Gerdd: Hunan Ddewisiad
1af Huw Ynyr (Rhyd y Main)
13. Y Brif Unawd: Hunan Ddewisiad
1af Heulen Cynfal. (Parc, Bala) 2. Huw Ynyr. (Rhyd y Main)
14. Unawd Wreiddiol Gymraeg: Hunan Ddewisiad
1af. Huw Ynyr (Rhyd y Main) .
15. Unawd dros 60 oed: Unrhyw emyn.
1af Hywel Anwyl (LLanbrynmair) 2. Geraint Roberts (Dinbych) 3. Elwyn Evans (Llandyrnog)
16. Deuawd dros 16 oed: Hunan Ddewisiad
Dim Cystadleuaeth
17. Ensemble (rhwng 3 ac 8 mewn nifer): Hunan Ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg)
Dim Cystadleuaeth.
18. CÔr Meibion, Merched neu Gymysg: Hunan Ddewisiad
1af CÔr Meibion Bro Aled
Canu Gwerin
19. Unawd dan 16 oed: Hunan Ddewisiad
1af. Dafydd Aled, (Llansannan) 2. Owain John, (Llansannan) 3. Dafydd Cernyw, (Llansannan) Mali Elin (Tan y Fron)
20. Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad
Dim cystadleuaeth.
Cerdd Dant
21. Unawd dan 16 oed: Hunan Ddewisiad
1af. Owain John, (Llansannan) 2. Dafydd Aled. (llansannan) 3. Lliwen Sion (Llansannan)
22. Unawd dros 16 oed
1af. Huw Ynyr (Rhyd y Main)
23 Deuawd neu Driawd: Hunan Ddewisiad
1af. Owain John a Dafydd Cernyw. (Llansannan)
24. Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad
Dim cystadleuaeth

/image/upload/eifion/Geraint_Nia.jpg

Geraint Lloyd Owen a Nia Evans, beirniaid llefaru a cherddoriaeth

Llefaru
25. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan Ddewisiad
1af. Esyllt Dafydd 2. Nel Jones (Ysgol Bro Aled)
26. Blwyddyn 1 a 2. Pêl
1af. Awel Hughes. (Ysgol Bro Aled) 2. Aron Williams (Dinbych) 3. Einion Dafydd (Ysgol Bro Aled)
27. Blwyddyn 3 a 4: Ateb Nia
1af. Alaw Fflur (Dinbych) 2. Gwion Williams. (Dinbych)
28. Blwyddyn 5 a 6: Y Fanana unig
1af. Annest Williams. 2. Eban Elwy. 3 Beca Aled (Ysgol Bo Aled)
29. Blwyddyn 7 i 11: Hunan Ddewisiad.
1af. Owain John, (Llansannan) 2. Becca, Williams (Pandy Tudur) 3. Mali Elwy (Tan y Fron), Dafydd Cernyw (Llansannan)
30. Parti Llefaru dan Blwyddyn 12 Hunan Ddewisiad
Dim Cystadleuaeth

CYSTADLEUAETH YSGOLORIAETH I GYNORTHWYO TUAG AT HYFFORDDIANT PELLACH

31.16 - 25 oed: Cyflwyniad Theatrig a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio.
Dim Cystadleuaeth.

32. Dan 30 oed: Hunan Ddewisiad
Dim Cystadleuaeth
32. Dros 25 oed Darllen ar y pryd
1af. Elen Owen (Llansannan) 2. Rhiannon Evans (Llansannan) 3. Robert Douglas Owen (Llanfair Talhaearn)
33. Prif Adroddiad: Hunan Ddewisiad
1af Rhiannon Evans (Llansannan) 2.Elfed Jones (Llangwm) Robert Douglas Owen, (Llanfair Talhaearn)
34. Parti Llefaru Agored: Hunan Ddewisiad
1af. Merched y Wawr, Cangen Llansannan.

.

/image/upload/eifion/Sioned_a_Sue.jpg

Sioned Terry a Sue Lloyd-Williams gyda Siec i Ambiwlans Awyr Cymru ar ran grwp Cerddwn Ymlaen Llansannan

Llên a Barddoniaeth

Llenyddiaeth o dan 25 oed
35. Dosbarth Derbyn ac Iau:
1af Seren Davies. 2. Owain Pritchard. 3. Elena Williams, Elin Burton. (Ysgol Bro Aled)
36. Blwyddyn 1 a 2. Hunan ddewisid
1af Tiwla Davies. 2. Awel Hughes. 3. Caron Evans, Cai Vernon (Ysgol Bro Aled)
37. Blwyddyn 3 a 4: Fy hoff raglan teledu
1af Megan Poiner. 2. Iestyn Poiner. 3. Rhydian Jones (Ysgol Bro Aled)
38. Blwyddyn 5 a 6: Y Parti
1af Taylor Jones 2. Gwenllian Grace Jones. 3. Becca Aled (Ysgol Bro Aled)
39. Blwyddyn 7-11: Tudalen o ddyddiadur disgybl uwchradd
1af. Casi Lloyd 2. Daisy Morgan. 3. Josh Quintas. (Ysgol Dinas Bran)
CYSTADL9UAETH ARBENNIG
40. 16 - 25 oed: 2 ddarn o waith creadigol (drama, barddoniaeth, rhyddiaith neu gyfuniad)
1af Elan Grug Muse (Nottingham) .

Llenyddiaeth Agored
41. Stori fer
1af Sheila Dafis Llansannan) 2. Eirlys Wyn Tomos (Rhuthun)
42. Ysgrif:Ymlacio
1af Eirlys Wyn Tomos (Rhuthun) 2. Vaughan Roberts (Llangwm)
43. Cyfansoddi sgript, yngom neu monalog addas ar gyfer person ifanc NEU Prosiect ar draddodiadau cefn gwlad
1af Eirlys Wyn Tomos. (Rhuthun) 2. Eirlys W Tomos (Rhuthun)

Dysgwyr
44. Dysgwyr dan 16-Enwi blodau, coed llwyni sy’n tyfu yn eich gardd
Dim Cystadleuaeth
45. Dysgwyr-Dechreuwyr: Eich hoff ryseit yn cynnwys y dull
1af. Caitlin 2. Lauren Jones. 3. Pip Bolton (Ysgol Dinas Bran Llangollen)
46.Dysgwyr-Canolig: Atgofion o barti neu ddigwyddiad arbennig
1af Alison o’Brien (Ardal y Llynnoedd). 2. Mike Dafforne. (Llansannan) 3. Melanie Zeigler (Bodelwyddan) .
47. CYSTADLEUAETH ARBENNIG I DDYSGWYR
Llefaru, darlleniad unigol neu barti-Hunan ddewisiad
1af Gareth Hughes (Abergele) 2. Mary Jamil (Abergele) 3.Dennis Stephen, (Abergele)
48. Ysgrifennu Disgrifiad o rywun sydd wedi eich dylanwadu
1af. Mary Jamil (Abergele) 2. Juliet Revell (Sir Benfro)
Barddoniaeth o dan 16 oed
49. Ysgol Gynradd:Y tymhorau
Dim cystadleuaeth
50. Blwyddyn 7 i 11 Siopa
1af. Jac Rudge 2. Non Rhys Howel 3.
(Ysgol Botwnnog)
Bydd gwobrau i’r gwaith gorau yn yr adrannau Llên a Barddoniaeth Ysgol Gynradd ac yn yr oedran Blwyddyn 7 i 11.
Jac Rudge
Barddoniaeth Agored
51. Englyn: Harddwch
1af Myra Parry, (Yr Wyddgrug) 2. Les Barker (Bwlchgwyn)
52. Englyn Ysgafn: Aelod Seneddol
1af Ioan Glyn Jones (Prion) 2. Les Barker (Bwlchgwyn)
Tlws Coffa Dafydd Jones, Clytiau Gleision am yr Englyn gorau. Myra Parry (Yr Wyddgrug)
53. Cân Ddigri: Y Wers
1af R Gwynedd Jones (Rhuthun) 2. Gareth V Davies (Hen Golwyn)
54. Telyneg: Taith
1af Medi Vaughan Wilkinson (Caernarfon) 2. Richard Llwyd Jones (Bethel)
55. Limerig: Yn cynnwys rhyw flwyddyn yn ‘steddfod Llansannan NEU Rhyw flwyddyn yn ‘steddfod Bro Aled
1af . Emlyn Evans (Llansannan) 2. John Owen, (Rhuthun)
56.Llinnell goll
1af Ioan Glyn Jones (Prion). 2. - R Gwynedd Jones, (Rhuthun).

/image/upload/eifion/Heulen_ac_Ynyr.jpg

Cystadleuwyr oedran 16- 25
Huw Ynyr ac Heulen Cynfal

ARLUNIO
57. Dosbarth derbyn ac iau. Unrhyw gymeriad o raglen Cyw
1af Osian Davies. 2. Owain Pritchard, Elin Burton. 3. Elena Williams, Lleucu Newton, Nansi Jones.
(Ysgol Bro Aled)
58. Blwyddyn I a 2. Diwrnod yn y zŵ
1af. Ewan Renshaw. 2. Einion Dafydd, Millie Davies. 3. Awel Hughes, Shay Murray, Gruffudd Evans
(Ysgol Bro Aled
59. Blwyddyn 3 a 4 Poster bwyta’n iach
1af. Luke Molmans. 2. Rowan Shepherd, Megan Webb. 3.Iestyn Poiner, Rhydian Jones, Siwan Williams
(Ysgol Bro Aled)
60. Blwyddyn 5 a 6 Adeilad enwog yng Nghymru
1af. Eban Williams 2. Mia Evans, Annest Sion 3. Elis Williams, Taylor Jones, (Ysgol Bro Aled)
61. Blwyddyn 7-11 Hunan ddewisiad
1af. Grace Armstrong. 2. Grace Armstrong. 3. James Dixon-Heathrington (Ysgol Dinas Bran)

CYSTADLEUAETH ARBENNIG
62. 16-25: Unrhyw waith celf, dylunio neu thechnoleg
1af. Cari Williams (Llansannan) 2. Jack Hughes (Ysgol Dyffryn Conwy) 3. Cari Williams (Llansannan)
63. Dros 25 oed Hunan ddewisiad
Lynda Ganatsiou Thesalonika, Gwlad Groeg

/image/upload/eifion/Gareth_Mary_a_Dennis.jpg

Cystadleuwyr yng nghystadleuaeth 47 i ddysgwyr Cymraeg (Gareth, Mary a Dennis)

Mwy o luniau
website link
website link

Diolch i bawb am bob cefnogaeth ymarferol i’r Eisteddfod.
Hoffem ddiolch yn arbennig i’r canlynol am eu rhoddion ariannol:
• Ymddiriedolaeth John a Rhys Thomas James, Pantyfedwen
• Cyngor Cymuned Llansannan
• Cronfa’r Degwm Cyngor Conwy
• Cist Cymunedol Clwyd
• Busnesau lleol a Chyfeillion yr Eisteddfod am gyfrannu’n hael fel noddwyr i’r Eisteddfod


R W ROBERTS ai FAB
Trefnwyr Angladdau
Ffordd Ystrad
Dinbych
ac hefyd
Stryd y Capel Abergele
01475812935

Siop Goffi Ji-Binc
50-52 Stryd Fawr, Dinbych Ll16 3LB
(01745798606 / 07543135658)
e-bost Click to email
Bwyd cartref, Cawl, Brecwast, brechdannau ffres, paninis,a chacennau cartref
Te prynhawn ar gael
Te a Choffi Masnach Deg gan "Dwyfor" Pwllheli

Y GADLAS
Swyddfa’r Gadlas, Canolfan Tanyfron,
Bylchau, Dinbych LL16 5LY
FfÔn 01745 870357
Pob hwyl i’r Eisteddfod.

CARTREF NYRSIO YR HEN FICERDY
Ffordd Llanrwst, Pandy Tudur
01745860502
Cartref Nyrsio traddodiadol Gymreig yw'r Hen Ficerdy, wedi ei leoli o fewn cymuned Pandy Tudur a'i staffio gan bobl leol. Mae'r Ficerdy yn cynnal safon uchel o nyrsio heb golli dim o'i gyfforddusrwydd. Os ydych yn dymuno cael gofal nyrsio a hynny trwy aros mewn cymdeithas Gymraeg, cysylltwch a ni i drefnu ymweliad

Coleg Llandrillo
Dewich i astudio yn eich cymuned leol!
Galwch i mewn i gael mwy o fanylion am ein cyrsiau llawn amser, rhan-amser, dydd, nos ar-lein a hyblyg, sydd ar gael o fis Medi 2014
Cyrsiau'n cynnwys:
Mynediad i Addysg Uwch
Celf a Tecstiliau
Busnes a Chyfrifeg
Gofal Plant
Cyfrifiadureg a TG
TGAU
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Technoleg Cerdd
Gwasanaethau Cyhoeddus
Sgiliau i Astudiathau Pellach
Galwch 01745812812 am fwy o wybodaeth neu gyrwch e-bost i Click to email
Coleg llandrillo, Campws Dinbych, Lon y Goron, Dinbych. LL16 3SY

CELTAN
Gwerthu a gwasanaethu diffoddwyr tân
Caerwyn Lloyd, Tŵr Celyn, Llansannan
07775 950365 neu 01745 870317
Click to email

J H JONES (Cigydd)
92 Heol y Dyffryn
Dinbych
01745812132

HAFOD RENEWABLE ENERGY
Arbenigwyr mewn
Technoleg Egni Adnewyddol
Cynllunio a Gosod
Manteisiwch ar y tâl bwydo-mewn arbennig sydd ar gael am y 25 mlynedd nesa, cysylltwch a’ch cwmni egni adnewyddol lleol am fwy o wybodaeth
Paneli “Photovoltaig Solar”
Paneli “Cynhesu dwr Solar”
Pympiau gwres o’r aer a neu tan ddaear
Tyrbein Gwynt
Arbenigwyr Egni
Astudiaethau hyfyw i Egni Adnewyddol
Prosiectau Egni Adnewyddol ar gyfer Cymunedau
Amlinelliad materion Cynllunio a Thechnegol
Lleolir ein gweithdy arddangos newydd yn Uned 2 Parc Diwidianol Colomendy, Dinbych
FfÔn: 01745814369
E-bost:Click to email website link

DYLAN ROBERTS Cyf
Gweithdai Pencraig Fawr
01745870347
Gwneuthurwr celfi amaethyddol a chafnau porthi o bob math
Bariau bwydo, bocsus tractor, Drysau,Gatiau,
Unrhyw waith weldio trydan neu nwy.

TONY HOMER
Rhiwiau Nurseries, Llansannan
AM WAITH PAENTIO AC ADDURNO
Cysylltwch a
01745870120 neu 07786711978
Rhoddaf wasanaeth prydlon a dibyniadwy boed yn wasanaeth bach neu fawr

HYWEL EVANS
Argraffydd a Ffotograffydd
Glyn Alun
27 Ffordd Trewen
Dinbych
01745812571

Y LLEW COCH LLANSANNAN
Eich gwesteiwyr Chris a Jackie
Rhif ffÔn 01745870256 e-bost Click to email
Oriau Agor Llun-Gwen o 4.00yp: Sad & Sul o 12.00yp.
Gwely a brecwast £25.00 y person
Bwydlen bar byr brydau a bwydydd ysgafn
Bwydlen A La Carte
Nosweithiau cwis ac achlysuron eraill i codi arian at achosion da lleol
Ciniawa allan preifat: dyluniwch eich bwydlen i hyd at 12 o westion ac fe wnewn i’r gwaith i chi.
Cyfrifiaduron a choffi –Boreuau Mawrth 09.30 Mae'r dysgu’n anffurfiol ac yn hwyl
Ymarfer Cymraeg –Sadwrn Siarad Dechreuwyr pur i rai mwy profiadol, ar y Sadwrn 1af ar 3ydd o bob mis am 10.00
e-bost Click to email

SIOP y LlAN
Llansannan
Mae Iona, Jennifer a Helen yn Siop y Llan yn dymuno pob llwyddiant i Eisteddfod Bro Aled 2014
01745 870 615
Galwch draw yn fuan

BRYN LLOYD
Saer Coed
Dol Hyfryd
Saer ac adeiladydd lleol sy’n falch o gael cefnogi Eisteddfod Bro Aled.
01745 870 249

J WILLIAMS a’i GWMNI
Cigydd
120 Stryd y Dyffryn
Dinbych
Gwerthwr cig lleol
Arbenigo mewn cig oen Cymreig
Cig eidion a phorc safonol
Selsig a chig moch cartref
01745 812585

DOUGLAS DAVIES
Saer Maen
Gratiau, waliau cerrig ac atgyweirio
Marlas, Cae Bach, Llansannan
01745870508

Eisteddfod Bro Aled 2014 Statistics: 0 click throughs, 997 views since start of 2015

Cor Y B A.jpgEisteddfod Bro Aled 2014

Cor Ysgol Bro Aled

Swyddogion y Pwyllgor

Cadeirydd:
Mr Alwyn Williams, Caerau, Llwyn y Gibwst, Llansannan.
01745870692

Trysorydd:
Mrs Jane Jones, Tegfan, Llansannan
-01745 870382

Ysgrifennydd:
Eifion Jones, Y Gorlan, 8, Maes Aled, Llansannan, Dinbych. LL16 5HT.
01745 870656; Click to email

Is-ysgrifenydd
Rhoswen Williams, Rhosgarnedd, Llansannan.
01745 870375

Prif Stiward:
Mr Merfyn Hughes.

Blodau i’r Llwyfan

Cyngor Cymuned Llansannan

Arweinyddion

Mrs Haf Jones
Miss Gwenno Davies
Mrs Ann Davies
Mr Alwyn Williams

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 1 click throughs, 3375 views since start of 2015