Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Newyddion News

Dathlu hanner can mlwyddiant Canolfan Addysg Bro Aled Celebrating 50 years of the Bro Aled Education Centre
website link

Mudiad Meithrin yn dathlu 45 mlynedd. / Mudiad Meithrin celebrating 45 years
website link

Cwis at Hosbis Sant Cyndeyrn, Llanelwy / Quiz for St Kentigern Hospice Llanelwy
website link

Diffibriliwr Cymunedol / Community Defibrillator
website link

Cinio Nadolig y Pensiynwyr 2016 Pensioners' Christmas Dinner
website link

Te Nadolig Clwb yr Heulwen 2016 Sunshine Club Christmas Tea
website link

Cor Meibion Bro Aled yn dathlu 40 mlwydd oed Bro Aled Male Voice Choir 40 year's celebration.
website link

Cystadleuaeth Blodyn Haul talaf 2016 / Tallest Sunflower competition 2016
website link

Taith Clwb yr Heulwen 2016 Sunshine Club Outing
website link

Ffilm o fywyd pentref Llansannan / Film of Llansannan village life.
website link

Swper y Pensiynwyr 2015 Pensioners Supper
website link

Cyngerdd Blynyddol Cor Meibion Bro Aled 2015 Annual Concert of Bro Aled Male Voice Choir
website link

Te nadolig Clwb yr Heulwen 2015 / Sunshine Club Christmas Tea 2015
website link

Sul y Cofio 2015 Remembrance Sunday
website link

Bore Coffi Sadwrn Siarad yn y Llew Coch. Coffee Morning at the Red Lion
website link

Llyfr Bro Aled Book
website link

Cystadleuaeth Blodyn Haul Talaf 2015 Tallest Sunflower Competition
website link

Taith Flynyddol Clwb yr Heulwen 2015 Annual Sunshine Club Outing.
website link

Ras Taith Prydain 2015 Tour of Britain Race
website link

B-B-Q a rasus hwyaid Dydd Sadwrn 25 o Orffennaf 2015 / B-B-\Q and duck races Saturday 25 July 2015
website link

Noson Hynafolion ac Ocsiwn Addewidion / Antiques Road Show and Auction of Promises
website link

Taith Gerdded Hanesyddol Llansannan Historical Walk
website link

Dathliadau Penblwydd Helen / Helen's Birthday Celebrations.
website link

Cinio Nadolig Pensiynwyr Llansannan 2014 Llansannan Pensioners' Christmas Dinner
website link

Cwis Cymorth i'r Dioddefwyr / Victims Support Quiz
website link

Bore Coffi Plant Mewn Angen 2014 / Children in Need Coffee Morning
website link

Sul y Cofio 2014 Remembrance Sunday
website link

Pont newydd dros Afon Hyrdd / New bridge over the River Hyrdd
website link

Dathlu canmlwyddiant Capel Coffa Henry Rees / Centenary celebration of the Henry Rees Memorial Chapel.
website link

Gwasanaeth Diolchgarwch Eglwys St Sannan 2014 / St Sannan's Harvest Festival Service 2014
website link

Bore Coffi Macmillan / Macmillan Coffee Morning
website link

Sadwrn Siarad yn dathlu 10 mlynedd / Sadwrn Siarad celebrating 10 years
website link

Taith Clwb yr Heulwen 2014 / Sunshine Club Outing 2014
website link

Ymweliad plant o Chernobyl a Llansannan / Chernobyl children visit Llansannan
website link

Gostyngiad cerb ym Maes Creiniog / Dropped kerb in Maes Creiniog
website link

Taith gerdded Eglwysi Petryal a Betws yn Rhos / Betws yn Rhos and Petryal Churches walk website link

Diwrnod i'w gofio! / A day to remember!
website link

Diwrnod yr Amgylchedd 2014 Environment Day
website link

Ymwelwyr o India / Visitors from India
website link

Cerddwn Ymlaen / Walk On
website link

Cymdeithas Hanes a Diwilliant Bro Aled-taith pen tymor 2014
website link

Noson Siapaneaidd SYM / WI Japanese Evening
website link

Diolch / Thank you
website link

Sioe Ffasiwn "Vintage" Fashion Show
website link

Llongyfarchiadau / Conratulations
website link

Cyngerdd / Concert
website link

Heb drydan yn y pentref / Village without elecrtricity
website link


Bwrdd tenis / Table tennis table
website link

Canolfan Wybodaeth /
Information Centre
website link

Fair Nadolig Sant Sannan / St Sannan's Christmas Fair
website link

Carolau a Sion Corn yn y Llew Coch / Carols and Santa Claus at the Red Lion
website link

Miri Nadolig Ysgol Feithrin Llansannan / llansannan Nursery School Christmas Fair
website link

Swper y Pensiynwyr 2013 Pensioners' Supper
website link

Te Nadolig Clwb yr Heulwen / Sunshine Club Christmas Tea
website link

Bore Coffi Plant Mewn Angen 2013 Children In Need Coffee Morning
website link

Gwasanaeth Sul y Cofio 2013 Remembrance Sunday Service
website link

Trip Clwb yr Heulwen 2013 Sunshine Club outing
website link

Taith gedded Llansannan-Wythnos Gerdded Conwy / Llansannan walk-Conwy Walking Week
website link

B-B-Q Cymdeithas Cwaraeon Bro Aled Sports Association B-B-Q
website link

Taith pen tymor Cymdeithas Hanes a Diwilliant Bro Aled / Bro Aled Historical and Culture Association's end of season trip
website link

Anrhydedd i'r Llew Coch / An Award for the Red Lion
website link

Offer newydd i'r Parc Chwarae / New apparatus for the Play Park
website link

Gwobrau Busnes Conwy Wledig 2013 Conwy Rural Business Awards
website link

Amrywiol / Miscellaneous
website link

SWPER Y PENSIYNWYR 2012 PENSIONERS' SUPPER
website link

Bore Coffi Plant Mewn Angen 2012 Children in Need
Coffee Morning
website link

Gwasanaeth Sul y Cofio 2012 Remembrance Sunday Service
website link

Taith flynyddol Clwb yr Heulwen 2012 Annual Sunshine Club outing
website link

Ffair Haf Eglwys Sant Sannan / St Sannan's Summer Fayre
website link

Te P'nawn / Afternoon Tea
website link

B-B-Q a Mabolgampau / Sports and B-B-Q
website link

Taith pen tymor Cymdeithas Hanes a Diwilliant Bro Aled / Bro Aled Historical and Culture Association end of season outing. website link

Cyrsiau Cyfrifidur / Computer Courses
website link

Ffair a The Mefus a Hufen Eglwys St Sannan 2011
St Sannan's Fair and Strawberry Teas 2011
website link

Ffair Haf Ysgol Bro Aled Summer Fair
website link

Twrnament Snwcer / Snooker Tournament
website link


B-B-Q a Twrnament Bowlio / Bowls Tournament and B-B-Q
website link


Eisteddfod y Tai 2011 / 2011 Eisteddfod y Tai
website link

Diwrnod Agored / Open Day
website link


Cwrs blasu cyfrifiaduron yn y Llew Coch / Computer taster course in the Red Lion
website link

Mae'r gaeaf yma! / Winter is here!
website link

Penodiad Rheithor i Eglwysi Petryal a Betws yn Rhos / Appointment of Vicar to Petryal and Betws yn Rhos Churches
website link

Gwyliau plant o Chernobyl yn Llansannan
Children from Chernobyl holidaying in Llansannan
website link

Anrhydedd i'r Llew Coch / An Honour for the Red Lion
website link

Ysgol Bro Aled, prosiect ymchwil 'sbwriel dosbarth 3 & 4 / Bro Aled School clss 3 & 4 litter poject
website link

Diwrnod yr Amgylchedd / Environment Day
website link

Te Nadolig Clwb yr Heulwen Sunshine Club's Christmas Tea
website link

Ymweliad cyfeillion Roissy en Brie a'r ardal / Visitors from Roissy en Brie to the area
website link


Ysgol Feithrin Llansannan yn dathlu / Llansannan Nursery School celebrating
website link

Partion Dawns Ysgol Bro Aled Dance Party
website link

Cyngerdd Gwyl Dewi St David's Day Concert
website link


Sadwrn Siarad / Saturday Speaking
website link

Mainc newydd i'r pentref
A new bench for the village
website link

/image/upload/eifion/Ardd_20Daclusa_John_Rush.jpg

Plant Ysgol Bro Aled yn plannu gwelau blodau
Bro Aled School pupils planting flower beds
website link

/image/upload/eifion/Clwb_yr_heulwen_2.jpg

/image/upload/eifion/LLYN_BRAN_3.JPG

Newyddion News Statistics: 0 click throughs, 1288 views since start of 2017

news.jpgNewyddion News

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 12 click throughs, 38340 views since start of 2017