Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Newyddion News

B-B-Q a rasus hwyaid Dydd Sadwrn 25 o Orffennaf 2015 / B-B-\Q and duck races Saturday 25 July 2015
website link

Noson Hynafolion ac Ocsiwn Addewidion / Antiques Road Show and Auction of Promises
website link

Taith Gerdded Hanesyddol Llansannan Historical Walk
website link

Dathliadau Penblwydd Helen / Helen's Birthday Celebrations.
website link

Cinio Nadolig Pensiynwyr Llansannan 2014 Llansannan Pensioners' Christmas Dinner
website link

Cwis Cymorth i'r Dioddefwyr / Victims Support Quiz
website link

Bore Coffi Plant Mewn Angen 2014 / Children in Need Coffee Morning
website link

Sul y Cofio 2014 Remembrance Sunday
website link

Pont newydd dros Afon Hyrdd / New bridge over the River Hyrdd
website link

Dathlu canmlwyddiant Capel Coffa Henry Rees / Centenary celebration of the Henry Rees Memorial Chapel.
website link

Gwasanaeth Diolchgarwch Eglwys St Sannan 2014 / St Sannan's Harvest Festival Service 2014
website link

Bore Coffi Macmillan / Macmillan Coffee Morning
website link

Sadwrn Siarad yn dathlu 10 mlynedd / Sadwrn Siarad celebrating 10 years
website link

Taith Clwb yr Heulwen 2014 / Sunshine Club Outing 2014
website link

Ymweliad plant o Chernobyl a Llansannan / Chernobyl children visit Llansannan
website link

Gostyngiad cerb ym Maes Creiniog / Dropped kerb in Maes Creiniog
website link

Taith gerdded Eglwysi Petryal a Betws yn Rhos / Betws yn Rhos and Petryal Churches walk website link

Diwrnod i'w gofio! / A day to remember!
website link

Diwrnod yr Amgylchedd 2014 Environment Day
website link

Ymwelwyr o India / Visitors from India
website link

Cerddwn Ymlaen / Walk On
website link

Cymdeithas Hanes a Diwilliant Bro Aled-taith pen tymor 2014
website link

Noson Siapaneaidd SYM / WI Japanese Evening
website link

Diolch / Thank you
website link

Sioe Ffasiwn "Vintage" Fashion Show
website link

Llongyfarchiadau / Conratulations
website link

Cyngerdd / Concert
website link

Heb drydan yn y pentref / Village without elecrtricity
website link


Bwrdd tenis / Table tennis table
website link

Canolfan Wybodaeth /
Information Centre
website link

Fair Nadolig Sant Sannan / St Sannan's Christmas Fair
website link

Carolau a Sion Corn yn y Llew Coch / Carols and Santa Claus at the Red Lion
website link

Miri Nadolig Ysgol Feithrin Llansannan / llansannan Nursery School Christmas Fair
website link

Swper y Pensiynwyr 2013 Pensioners' Supper
website link

Te Nadolig Clwb yr Heulwen / Sunshine Club Christmas Tea
website link

Bore Coffi Plant Mewn Angen 2013 Children In Need Coffee Morning
website link

Gwasanaeth Sul y Cofio 2013 Remembrance Sunday Service
website link

Trip Clwb yr Heulwen 2013 Sunshine Club outing
website link

Taith gedded Llansannan-Wythnos Gerdded Conwy / Llansannan walk-Conwy Walking Week
website link

B-B-Q Cymdeithas Cwaraeon Bro Aled Sports Association B-B-Q
website link

Taith pen tymor Cymdeithas Hanes a Diwilliant Bro Aled / Bro Aled Historical and Culture Association's end of season trip
website link

Anrhydedd i'r Llew Coch / An Award for the Red Lion
website link

Offer newydd i'r Parc Chwarae / New apparatus for the Play Park
website link

Gwobrau Busnes Conwy Wledig 2013 Conwy Rural Business Awards
website link

Amrywiol / Miscellaneous
website link

SWPER Y PENSIYNWYR 2012 PENSIONERS' SUPPER
website link

Bore Coffi Plant Mewn Angen 2012 Children in Need
Coffee Morning
website link

Gwasanaeth Sul y Cofio 2012 Remembrance Sunday Service
website link

Taith flynyddol Clwb yr Heulwen 2012 Annual Sunshine Club outing
website link

Ffair Haf Eglwys Sant Sannan / St Sannan's Summer Fayre
website link

Te P'nawn / Afternoon Tea
website link

B-B-Q a Mabolgampau / Sports and B-B-Q
website link

Taith pen tymor Cymdeithas Hanes a Diwilliant Bro Aled / Bro Aled Historical and Culture Association end of season outing. website link

Cyrsiau Cyfrifidur / Computer Courses
website link

Ffair a The Mefus a Hufen Eglwys St Sannan 2011
St Sannan's Fair and Strawberry Teas 2011
website link

Ffair Haf Ysgol Bro Aled Summer Fair
website link

Twrnament Snwcer / Snooker Tournament
website link


B-B-Q a Twrnament Bowlio / Bowls Tournament and B-B-Q
website link


Eisteddfod y Tai 2011 / 2011 Eisteddfod y Tai
website link

Diwrnod Agored / Open Day
website link


Cwrs blasu cyfrifiaduron yn y Llew Coch / Computer taster course in the Red Lion
website link

Mae'r gaeaf yma! / Winter is here!
website link

Penodiad Rheithor i Eglwysi Petryal a Betws yn Rhos / Appointment of Vicar to Petryal and Betws yn Rhos Churches
website link

Gwyliau plant o Chernobyl yn Llansannan
Children from Chernobyl holidaying in Llansannan
website link

Anrhydedd i'r Llew Coch / An Honour for the Red Lion
website link

Ysgol Bro Aled, prosiect ymchwil 'sbwriel dosbarth 3 & 4 / Bro Aled School clss 3 & 4 litter poject
website link

Diwrnod yr Amgylchedd / Environment Day
website link

Te Nadolig Clwb yr Heulwen Sunshine Club's Christmas Tea
website link

Ymweliad cyfeillion Roissy en Brie a'r ardal / Visitors from Roissy en Brie to the area
website link


Ysgol Feithrin Llansannan yn dathlu / Llansannan Nursery School celebrating
website link

Partion Dawns Ysgol Bro Aled Dance Party
website link

Cyngerdd Gwyl Dewi St David's Day Concert
website link


Sadwrn Siarad / Saturday Speaking
website link

Mainc newydd i'r pentref
A new bench for the village
website link

/image/upload/eifion/Ardd_20Daclusa_John_Rush.jpg

Plant Ysgol Bro Aled yn plannu gwelau blodau
Bro Aled School pupils planting flower beds
website link

/image/upload/eifion/Clwb_yr_heulwen_2.jpg

/image/upload/eifion/LLYN_BRAN_3.JPG

Newyddion News Statistics: 0 click throughs, 1507 views since start of 2015

news.jpgNewyddion News

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 8 click throughs, 16092 views since start of 2015