Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Taith Pen Tymor Cymdeithas Hanes a Diwilliant Bro Aled / End of Season Trip of Bro Aled Historical and Culture Society

/image/upload/eifion/Trip_CH_Banc_cadw_arian_y_Rhyfeiniaid.jpg

Lle pwysig iawn i'r Rhufeiniad. Dyma man cadw'r arian i dalu'r milwyr.(efo Rhys Mwyn)
An imprtant place for the Romans. This was the safe that held the money for paying the soldiers.
(With Rhys Mwyn)

/image/upload/eifion/Trip_Cymdethas_Hanes2013_2.jpg

Ger wal allanol ac yn edrych tua tref Caernarfon
Near the external wall looking towards the town of Caernarfon.

/image/upload/eifion/Trip_C_H_Wrth_y_prif_fynediad_2.jpg

Wrth un o fynedfaon yr hen dref.(Efo Emrys Llewelyn)
At one of the old town's main entrances. (With Emrys Llewelyn)

/image/upload/eifion/Trip_CH_Wrth_cof_golofn_Llywelyn.jpg

Cofgolofn Llywelyn
Llywelyn's memorial

/image/upload/eifion/Trip_C_H_Wrth_y_Caffi_Groegaidd.jpg

Tu allan i gaffi Groegaidd
Outside the Greek caffe

Taith Pen Tymor Cymdeithas Hanes a Diwilliant Bro Aled / End of Season Trip of Bro Aled Historical and Culture Society Statistics: 0 click throughs, 285 views since start of 2024

Trip Cymdeithas Hanes 2.jpgTaith Pen Tymor Cymdeithas Hanes a Diwilliant Bro Aled / End of Season Trip of Bro Aled Historical and Culture Society

Aeth 34 o aelodau a ffrindiau ar daith pen tymor eleni i Gaernarfon ar ddydd Sadwrn y 15fed o Fehefin. Yn y bore cawsom ein tywys o gwmpas Segontiwm gan Rhys Mwyn ac yn y prynhawn, o amgylch y dref gaerog gan Emrys Llewelyn. Roedd yn gyfle ardderchog i ddysgu am gyfnod y Rhufeiniaid ac an hanes tref Caernarfon yng nghyfnod cyfnod Edward 1af.
34 members and friends went on the end of year outing to Caernarfon on Saturday 15th June. During the morning, Rhys Mwyn showd the group around Segontium and Emrys Llewelyn led the walk around the fortified town during the afternoon. This was a wonderful opportunity to learn about the Roman period and the history ot the town during the reign of Edward 1st

Lluniau trwy ganiatad Berwyn Evans / Photographs by permission of Berwyn Evans

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 51063 views since start of 2024