Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Gwybodaeth Lleol / Local Information

COMMUNITY COUNCIL Clerc / Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA Tel 01745870744, e-bost Click to email Cynhelir Pwyllgor Cynllunio Nos Lun Awst 17eg,am 7-30 yh Yng Nghanolfan Addysg Bro Aled Llansannan, A Planning Committee will be held Monday August 17th at 7-30 pm At Llansannan Education Centre.

Llinnell Ymateb llifogydd 24awr
24 hour flood response
01492577999

Tafarn yr Heliwr / Sportsman's Arms
website link

Canolfan wybodaeth / Information centre
website link

Cyrsiau Cyfrifidur / Computer Courses
website link

Red Lion / Llew Coch
website link

Gwasanaeth Lletyol Llansannan Hosted Service
website link

Siop y Llan Village Shop
website link

Y Feddygfa The Surgery
website link

Canolfanau Aligylchu Recycling Centres
website link

/image/upload/eifion/Arwyddion_Maes_Aled.JPG

Clwb Ieuenctid Groes Youth Club

Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau Groes
Bylchau Parish Memorial Hall Groes
Nos Fercher / Wednesday night
6-8pm

I bobl ieuanc 11 + / For young people 11+

/image/upload/eifion/GOLYGFA_OER.JPG

Golygfa oer ger y Bylchau

A cold scene near Bylchau

/image/upload/eifion/IMG_0075.JPG

Gwybodaeth Lleol / Local Information Statistics: 0 click throughs, 1540 views since start of 2015

Blodau Pencleden.jpgGwybodaeth Lleol / Local Information

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 16 click throughs, 22331 views since start of 2015