Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Gwybodaeth Lleol / Local Information

COMMUNITY COUNCIL Clerc / Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA Tel 01745870744, e-bost Click to email

/image/upload/eifion/Arwyddion_Maes_Aled.JPG

Clwb Ieuenctid Groes Youth Club

Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau Groes
Bylchau Parish Memorial Hall Groes
Nos Fercher / Wednesday night
6-8pm

I bobl ieuanc 11 + / For young people 11+

/image/upload/eifion/GOLYGFA_OER.JPG

Golygfa oer ger y Bylchau

A cold scene near Bylchau

/image/upload/eifion/IMG_0075.JPG

ARGLWYDDIAETH Y GORON DINBYCH

RHYBUDD

Cynhelir Sêt Defaid Crwydredig Dinbych ym Mryn Tân, Gwytherin (trwy garedigrwydd Emyr a Meinir Roberts) am 11.00 y bore, Dydd Sadwrn Gorffennaf y 30 ain 2016

D A Pugh-Stiward

Casglwyr Defaid Diethr:

Clwyd Morris Jones Pencaecwm lansannan 01745870309
Meirion Williams, llwyn Saint, Gwytherin 01745860643

Gwybodaeth Lleol / Local Information Statistics: 0 click throughs, 1243 views since start of 2016

Blodau Pencleden.jpgGwybodaeth Lleol / Local Information

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 8 click throughs, 22397 views since start of 2016