Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Gwybodaeth Lleol / Local Information

COMMUNITY COUNCIL Clerc / Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA Tel 01745870744, e-bost Click to email

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN
Gwahoddir ceisiadau am waith torri glaswellt yn
y Fynwent Newydd Llansannan a gwaith cynnal a chadw llwybrau cyhoeddus y plwyf ar gyfer y cyfnod o’r ddwy flynedd
yn dechrau ar 01/04/2017 hyd at 31/03/2019
Manylion ychwanegol gan glerc y Cyngor
Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych.LL16 5DA
Rhif ffon 01745870744. e-bost: Click to email
DYDDIAD CAU,DYDD MAWRTH 7fed 2017.

LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
Tenders are invited for the mowing of the Public Cemetery in Llansannan and the maintenance of the parish’s public footpaths for the period of two years
beginning on the 01/04/2017 until 31/03/2019.
Further information from the Community Council clerk
Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Denbigh. LL16 5DA
Tel: 01745870744. e-mail: Click to email
CLOSING DATE TUESDAY 7th MARCH 2017

/image/upload/eifion/Arwyddion_Maes_Aled.JPG

Clwb Ieuenctid Groes Youth Club

Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau Groes
Bylchau Parish Memorial Hall Groes
Nos Fercher / Wednesday night
6-8pm

I bobl ieuanc 11 + / For young people 11+

/image/upload/eifion/GOLYGFA_OER.JPG

Golygfa oer ger y Bylchau

A cold scene near Bylchau

Bro Aled, Ei Phobl Ddoe a Heddiw / Bro Aled, It's People, Past and Persent.
website link

/image/upload/eifion/Clawr_disg_2.JPG

Lansiad ffilm o fywyd pentref Llansannan tros flwyddyn / Launch of the film of Llansannan village life over a year
website link

Gwybodaeth Lleol / Local Information Statistics: 0 click throughs, 445 views since start of 2017

Blodau Pencleden.jpgGwybodaeth Lleol / Local Information

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 6 click throughs, 9567 views since start of 2017