Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Gwybodaeth Lleol / Local Information

COMMUNITY COUNCIL Clerc / Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA Tel 01745870744, e-bost Click to email

/image/upload/eifion/diffibriliwr_ar_y_wal.JPG

Diffibriliwr Cymunedol / Community Difibrillator
Mae diffibriliwr wedi ei leoli ar wal allanol Y Ganolfan Addysg Bro Aled ger y drysau mynediad i'r neuadd. Er cael mynediad i'r blwch mae angen cael rhifau gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru trwy ddeialu 999.

A defibrillater is situated on the external wall of the Bro Aled Educational Centre near the entrance doors to the hall. A code is required for opening the box and these are available by phoning the Welsh Ambulance Service on 999

/image/upload/eifion/GOLYGFA_OER.JPG

CYNGOR CYMDEITHAS LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL

SCIPIAU CYMUNEDOL / COMMUNITY SKIPS

MIS EBRILL / APRIL 2017

DYDD MAWRTH 25ain / TUESDAY 25 th LLANSANNAN

DYDD MERCHER 26ain/ WEDNESDAY 26th GROES

DYDD IAU 27ain / THURSDAY 27th BYLCHAU

DYDD GWENER 28ain / FRIDAY 28th BRYN RHYD-YR-ARIAN

BYDD Y SCIPS AR Y SAFLEOEDD
SKIPS WILL BE ON THE SITES
O / FROM 9-30 am - 2-30 pm


Golygfa oer ger y Bylchau

A cold scene near Bylchau

Bro Aled, Ei Phobl Ddoe a Heddiw / Bro Aled, It's People, Past and Persent.
website link

/image/upload/eifion/Clawr_disg_2.JPG

Lansiad ffilm o fywyd pentref Llansannan tros flwyddyn / Launch of the film of Llansannan village life over a year
website link

Gwybodaeth Lleol / Local Information Statistics: 0 click throughs, 668 views since start of 2017

Blodau Pencleden.jpgGwybodaeth Lleol / Local Information

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 8 click throughs, 18911 views since start of 2017