Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Gwybodaeth Lleol / Local Information

COMMUNITY COUNCIL Clerc / Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA Tel 01745870744, e-bost Click to email

CYNHELIR CYFARFOD GYDA CYNRYCHIOLWYR O'R HEDDLU YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN NOS FERCHER 27ain O IONAWR 2016 AN 7.30 YH
GWAHARDD Y WASG A'R CYHOEDD-drwy rinwedd Deddf Cyrff Cyhoeuddus (Mynediad i Gyfarfodydd) 1960, cynigir fod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod, ar sail y byddai eu presenoldeb yn newidiol i les y cyhoedd oherwydd ei natur gyfrinachol.
A MEETING WILL BE HELD WITH REPRESENTATIVES OF THE POLICE AT BRO ALED EDUCATIONAL CENTRE LLANSANNAN WEDNESDAY 27th JANUARY 2016 AT 7.30 PM.
EXCLUSION OF THE PRESS AND PUBLIC-By virtue of the public Bodiea (Admission to Meetings) Act 1960, it is proposed thatn the press and the public be excluded from the folloing meeting on the basis that such attendance would be prejudicial to the public interest by reason of its confidential nature.


Scipiau Cymunedol / Community Skips.
LLANSANNAN
CHWEFROR / FEBRUARY 2 ail / nd

GROES. .
CHWEFROR / FEBRUARY 3 ydd / rd

CLWT / BYLCHAU.
CHWEFROR / FEBRUARY 9 fed / th

BRYN RHYD-YR-ARIAN.
CHWEFROR / FEBRUARY 10 fed / th

Llinnell Ymateb llifogydd 24awr
24 hour flood response
01492577999
08459881188
Gwefan / Web site
website link

Tafarn yr Heliwr / Sportsman's Arms
website link

Canolfan wybodaeth / Information centre
website link

Cyrsiau Cyfrifidur / Computer Courses
website link

Red Lion / Llew Coch
website link

Gwasanaeth Lletyol Llansannan Hosted Service
website link

Siop y Llan Village Shop
website link

Y Feddygfa The Surgery
website link

Canolfanau Aligylchu Recycling Centres
website link

/image/upload/eifion/Arwyddion_Maes_Aled.JPG

Clwb Ieuenctid Groes Youth Club

Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau Groes
Bylchau Parish Memorial Hall Groes
Nos Fercher / Wednesday night
6-8pm

I bobl ieuanc 11 + / For young people 11+

/image/upload/eifion/GOLYGFA_OER.JPG

Golygfa oer ger y Bylchau

A cold scene near Bylchau

/image/upload/eifion/IMG_0075.JPG

Gwybodaeth Lleol / Local Information Statistics: 0 click throughs, 2048 views since start of 2016

Blodau Pencleden.jpgGwybodaeth Lleol / Local Information

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 18 click throughs, 29748 views since start of 2016