Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Gwybodaeth Lleol / Local Information

COMMUNITY COUNCIL Clerc / Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA Tel 01745870744, e-bost Click to email

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR
AR NOS FERCHER Y 13EG O EBRILL 2016 AM 7.30YH
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED, LLANSANNAN
GWAHODDIR Y CYHOEDD AC AELODAU'R WASG

THE NEXT COMMUNITY COUNCIL MEETING WILL BE HELD
ON WEDNESDAY 13TH APRIL 2016 AT 7.30PM
AT THE BRO ALED EDUCATIONAL CENTRE, LLANSANNAN
MEMBERS OF THE PUBLIC AND PRESS ARE INVITED TO ATTEND
WELSH TO ENGLISH TRANSLATION WILL BE AVAILABLE.

Llinnell Ymateb llifogydd 24awr
24 hour flood response
01492577999
08459881188
Gwefan / Web site
website link

Tafarn yr Heliwr / Sportsman's Arms
website link

Canolfan wybodaeth / Information centre
website link

Cyrsiau Cyfrifidur / Computer Courses
website link

Red Lion / Llew Coch
website link

Gwasanaeth Lletyol Llansannan Hosted Service
website link

Siop y Llan Village Shop
website link

Y Feddygfa The Surgery
website link

Canolfanau Aligylchu Recycling Centres
website link

/image/upload/eifion/Arwyddion_Maes_Aled.JPG

Clwb Ieuenctid Groes Youth Club

Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau Groes
Bylchau Parish Memorial Hall Groes
Nos Fercher / Wednesday night
6-8pm

I bobl ieuanc 11 + / For young people 11+

/image/upload/eifion/GOLYGFA_OER.JPG

Golygfa oer ger y Bylchau

A cold scene near Bylchau

/image/upload/eifion/IMG_0075.JPG

Are you a Carer?

If you need advice and information on the support and services that might be available to you as a Carer call in at the free Carers Drop In Service on the following dates and locations to meet a member of the Carers Team who would be happy to help you.

Llanrwst Library, Plas yn Dre, Station Road, Llanrwst. LL26 0DF

Friday 8th April 2016 - 1pm – 4pm
Friday 13th May 2016 - 1pm – 4pm
Friday 10th June 2016 - 1pm – 4pm

Colwyn Bay Library, Woodland Road West, Colwyn Bay. LL29 7DH

Friday 22nd April 2016 - 1pm – 4pm
Friday 20th May 2016 - 1pm – 4pm
Friday 17th June2016 - 1pm – 4pm


Penmaenmawr Library, Bangor Road, Penmaenmawr. LL34 6DA

Friday 22nd April 2016 - 2pm – 5pm
Friday 27th May 2016 - 2pm – 5pm
Friday 24th June 2016 - 2pm – 5pm
 
A ydych chi’n Ofalwr?

Os ydych angen cyngor a gwybodaeth am y gefnogaeth a’r gwasanaethau a allai fod ar gael i chi fel gofalwr, galwch i mewn i un o’r sesiynau ar y dyddiadau a safleoedd isod.
Cewch gyfarfod ag aelod or Tîm Gofalwyr a fydd yn hapus i’ch helpu.


Llyfrgell Llanrwst, Plas yn Dre, Ffordd yr Orsaf, Llanrwst.LL26 0DF

Dydd Gwener Ebrill 8fed 2016 - 1y.h – 4y.h
Dydd Gwener Mai 13fed 2016 - 1y.h – 4y.h
Dydd Gwener Mehefin 10 2016 - 1y.h – 4y.h

Llyfrgell Bae Colwyn, Ffordd Coetir Orllewinol, Bae Colwyn.LL29 7DH

Dydd Gwener Ebrill 22ain 2016 - 1y.h - 4y.h
Dydd Gwener Mai 20fed 2016 - 1y.h – 4y.h
Dydd Gwener Mehefin17fed 2016 - 1y.h – 4y.h

Llyfrgell Penmaenmawr, Bangor Road, Penmaenmawr.LL34 6DA

Dydd Gwener Ebrill 22ain 2016 - 2y.h- 5y.h
Dydd Gwener Mai 27ain 2016 - 2y.h- 5y.h
Dydd Gwener Mehefin 24ain 2016 - 2y.h- 5y.h

Gwybodaeth Lleol / Local Information Statistics: 0 click throughs, 814 views since start of 2016

Blodau Pencleden.jpgGwybodaeth Lleol / Local Information

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 2 click throughs, 12909 views since start of 2016