Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Gwybodaeth Lleol / Local Information

COMMUNITY COUNCIL Clerc / Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA Tel 01745870744, e-bost Click to email

CYNHELIR CYFARFOD BLYNYDDOL Y CYNGOR CYMUNED

AR NOS FERCHER 11eg O FAI 2016 AM 7-30 yh

COMMUNITY COUNCIL’S ANNUAL MEETING

WILL BE HELD ON WED 11th MAY 2016 AT 7.30pm

YN / AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN


GWAHODDIR AELODAU O’R CYHOEDD A’R WASG I’R CYFARFOD

MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS ARE INVITED TO ATTEND

DARPERIR GWASANAETH CYFIEITHU AR Y PRYD AR GYFER Y CYFARFOD

SIMULTANEOUS WELSH TO ENGLISH TRANSLATON WILL BE AVAILABLE


CLERC, EMRYS WILLIAMS, GROESFFORDD, HENLLAN, DINBYCH LL16 5DA

TEL 01745870744. e-mail. Click to email

Llinnell Ymateb llifogydd 24awr
24 hour flood response
01492577999
08459881188
Gwefan / Web site
website link

Tafarn yr Heliwr / Sportsman's Arms
website link

Canolfan wybodaeth / Information centre
website link

Cyrsiau Cyfrifidur / Computer Courses
website link

Red Lion / Llew Coch
website link

Gwasanaeth Lletyol Llansannan Hosted Service
website link

Siop y Llan Village Shop
website link

Y Feddygfa The Surgery
website link

Canolfanau Aligylchu Recycling Centres
website link

/image/upload/eifion/Arwyddion_Maes_Aled.JPG

Clwb Ieuenctid Groes Youth Club

Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau Groes
Bylchau Parish Memorial Hall Groes
Nos Fercher / Wednesday night
6-8pm

I bobl ieuanc 11 + / For young people 11+

/image/upload/eifion/GOLYGFA_OER.JPG

Golygfa oer ger y Bylchau

A cold scene near Bylchau

/image/upload/eifion/IMG_0075.JPG

Are you a Carer?

If you need advice and information on the support and services that might be available to you as a Carer call in at the free Carers Drop In Service on the following dates and locations to meet a member of the Carers Team who would be happy to help you.

Llanrwst Library, Plas yn Dre, Station Road, Llanrwst. LL26 0DF

Friday 8th April 2016 - 1pm – 4pm
Friday 13th May 2016 - 1pm – 4pm
Friday 10th June 2016 - 1pm – 4pm

Colwyn Bay Library, Woodland Road West, Colwyn Bay. LL29 7DH

Friday 22nd April 2016 - 1pm – 4pm
Friday 20th May 2016 - 1pm – 4pm
Friday 17th June2016 - 1pm – 4pm


Penmaenmawr Library, Bangor Road, Penmaenmawr. LL34 6DA

Friday 22nd April 2016 - 2pm – 5pm
Friday 27th May 2016 - 2pm – 5pm
Friday 24th June 2016 - 2pm – 5pm
 
A ydych chi’n Ofalwr?

Os ydych angen cyngor a gwybodaeth am y gefnogaeth a’r gwasanaethau a allai fod ar gael i chi fel gofalwr, galwch i mewn i un o’r sesiynau ar y dyddiadau a safleoedd isod.
Cewch gyfarfod ag aelod or Tîm Gofalwyr a fydd yn hapus i’ch helpu.


Llyfrgell Llanrwst, Plas yn Dre, Ffordd yr Orsaf, Llanrwst.LL26 0DF

Dydd Gwener Ebrill 8fed 2016 - 1y.h – 4y.h
Dydd Gwener Mai 13fed 2016 - 1y.h – 4y.h
Dydd Gwener Mehefin 10 2016 - 1y.h – 4y.h

Llyfrgell Bae Colwyn, Ffordd Coetir Orllewinol, Bae Colwyn.LL29 7DH

Dydd Gwener Ebrill 22ain 2016 - 1y.h - 4y.h
Dydd Gwener Mai 20fed 2016 - 1y.h – 4y.h
Dydd Gwener Mehefin17fed 2016 - 1y.h – 4y.h

Llyfrgell Penmaenmawr, Bangor Road, Penmaenmawr.LL34 6DA

Dydd Gwener Ebrill 22ain 2016 - 2y.h- 5y.h
Dydd Gwener Mai 27ain 2016 - 2y.h- 5y.h
Dydd Gwener Mehefin 24ain 2016 - 2y.h- 5y.h

Gwybodaeth Lleol / Local Information Statistics: 0 click throughs, 1112 views since start of 2016

Blodau Pencleden.jpgGwybodaeth Lleol / Local Information

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 6 click throughs, 18991 views since start of 2016