Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Y Feddygfa Llansannan Surgery

Adeiladwyd y Feddygfa, y fflat uwchben a dau fynglo ar dir ac efo arian a roddwyd i'r pentref gan John Evan Morris yn 1971 ac fei agorwyd yn swyddogol ar yr 22ain o Fai 1973. The Surgery, flat above and two bungalows were built on land and by money donated to the village by John Evan Morris in 1971 and it was officially opened on the 22nd May 1973 Defnyddir fel meddygfa ar fore Dydd Iau (10.00-12.30) gan Feddygfa Bronffynnon Dinbych The building is used by the Bronffynnon Medical Practice as a surgery on Thursday mornings (10.00-12.30) Defnyddwyd hefyd yn ddiweddar gan Ymatebwyr Cyntaf Llansannan fel canolfan i dderbyn ei hyfforddiant. It was also used recently by the Llansannasn First Responders as a training centre

/image/upload/eifion/Meddygfa_Llansannan_1jpg.jpg

Megan Harpin Hawliau Pobl Ni sydd yn rhoi cyngor ar Budd-daliadau dwywaith y mis

Hawliau Pobl Ni's Megan Harpin advices on available Benefit fortnightlyRhif ffon 01745870240
Phone no.01745870240

Y Feddygfa Llansannan Surgery Statistics: 0 click throughs, 276 views since start of 2024

Meddygfa Llansannan.jpgY Feddygfa Llansannan Surgery

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43378 views since start of 2024