Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cor Meibion Bro Aled Male Voice Choir

Gwefan / Website

Cor Meibion Bro Aled Male Voice Choir
website link

Cor Meibion Bro Aled Male Voice Choir Statistics: 0 click throughs, 2250 views since start of 2024

Cor Bro Aled.jpgCor Meibion Bro Aled Male Voice Choir

Angharad Ellis (yn sefyll) o Gwm Penanner, arweinydd newydd y cÔr, gyda Anwen Mair ac Ann Evans cyfeilyddion, Gwyn Roberts Trysorydd, Berwyn Evans Cadeirydd a Dylan Davies Ysgrifennydd.

Angharad Ellis (standing) from Cwm Penaner the choir's new conductor with Amwen Mair and Ann Evans, accompianists, Gwyn Roberts, Treasurer, Berwyn Evans, Chairman and Dylan Davies, Secretary

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 54502 views since start of 2024