Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Hysbysebion Lleol Local Notices

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR AR NOS FERCHER Y 10fed O CHWEFROR 2016 AM 7.30yh YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED, LLANSANNAN. GWAHODDIR Y CYHOEDD AC AELODAU'R WASG
NEXT COMMUNITY COUNCIL MEETING WILL BE HELD ON WEDNESDAY 10tgh FEBRUARY 2016 AT 7.30pm AT THE BRO ALED EDUCATIONAL CENTRE LLANSANNAN. MEMBERS OF THE PUBLIC AND PRESS ARE INVITED TO ATTEND.

Hysbysebion Lleol Local Notices Statistics: 0 click throughs, 2219 views since start of 2016

Arwydd Llansannan.JPGHysbysebion Lleol Local Notices

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 18 click throughs, 30722 views since start of 2016