Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Hysbysebion Lleol Local Notices

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN
Gwahoddir ceisiadau am waith torri glaswellt yn
y Fynwent Newydd Llansannan a gwaith cynnal a chadw llwybrau cyhoeddus y plwyf ar gyfer y cyfnod o’r ddwy flynedd yn dechrau ar 01/04/2017 hyd at 31/03/2019
Manylion ychwanegol gan glerc y Cyngor
Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych.LL16 5DA
Rhif ffon 01745870744. e-bost: Click to email
DYDDIAD CAU,DYDD MAWRTH 7fed 2017.

LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
Tenders are invited for the mowing of the Public Cemetery in Llansannan and the maintenance of the parish’s public footpaths for the period of two years
beginning on the 01/04/2017 until 31/03/2019.
Further information from the Community Council clerk
Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Denbigh. LL16 5DA
Tel: 01745870744. e-mail: Click to email
CLOSING DATE TUESDAY 7th MARCH 2017

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR

AR NOS FERCHER 8 fed CHWEFROR 2017 am 7-30 yh.

YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.

THE NEXT COMMUNITY COUNCIL MEETING

WILL BE HELD ON WEDNESDAY 8th FEBRUARY 2017 at 7-30 pm.

AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.


GWAHODDIR AELODAU O’R CYHOEDD A’R WASG I’R CYFARFOD
MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS ARE INVITED TO ATTEND

Clerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych.
Rhif Ffon 01745870744,
e-bost, Click to email

WELSH to ENGLISH TRANSLATION WILL BE AVAILABLE

Hysbysebion Lleol Local Notices Statistics: 0 click throughs, 2803 views since start of 2017

Arwydd Llansannan.JPGHysbysebion Lleol Local Notices

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 19 click throughs, 49770 views since start of 2017