Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Hysbysebion Lleol Local Notices

/image/upload/eifion/Hysbysiad_o_Gyfethol.jpg

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR
AR NOS FERCHER Y 12FED O HYDREF 2016 AM 7.30YH
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN
Bydd anerchiad gan Kimberl;y Edmunds Anabledd Leonard Cheshire, Cymru
Gwahoddir aelodau'r cyhoedd a'r Wasg i'r cyfarfod
THE NEXT MEETING OF THE COMMUNITY COUNCIL
WILL BE HELD ON 12 TH OCTOBER 2016
AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN
An address will be given by Kimberly Edmunds of Leonard Cheshire Disability Wales
Members of the Public and Press are invited to attend
Welsh to English translation will be provided

Clerc / Clerk, Emrys Williams, Groesfffordd, Henllan, Dinbych
01745870744, e-bost Click to email

Hysbysiad o Gyfethol, Ward Llansannan / Notice of Co-option, Llansannan Ward
Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Gynghorydd Cymuned, cysylltwch ag Emrys Williams, Clerc y Cyngor ar 01745870744 neu Click to email
Should you have an interest in being a Community Councillor, contact Mr Emrys Williams, Clerk to the Council on 01745870744 or Click to email

Sgipiau Cymunedol / Community Skips
Bydd y rhain ar gael fel isod / These will be available as below
Hydref 18 Llansannan October 18
Hydref 19 Groes October 19
Hydref 20 Bylchau October 20
Hydref 21 Bryn Rhyd-yr-Arian October 21
09.30-14.30

Hysbysebion Lleol Local Notices Statistics: 0 click throughs, 2073 views since start of 2016

Arwydd Llansannan.JPGHysbysebion Lleol Local Notices

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 10 click throughs, 35631 views since start of 2016