Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Hysbysebion Lleol Local Notices

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN

Clerc i’r Cyngor Cymuned

Gwahoddi’r ceisiadau am swydd Clerc (Rhan Amser).
Bydd y gwaith o tua 10 awr yr wythnos yn cynnwys, paratoi Agenda a Chofnodion ar gyfer cyfarfodydd, mynychu cyfarfodydd, rheolaeth ariannol, gweinyddu, gohebu, ayyb.

CYFLOG: £5,304 y flwyddyn.

Am rhagor o fanylion, cysyllter a’r Clerc presennol
neu’r Cadeirydd erbyn Medi 30fed 2014.

Mr Dewi Jones (Clerc), 1 The Green, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 5TW.
Ffon: 07920 025919E-Bost: Click to email
Mr Trefor Roberts (Cadeirydd), Prysor, Cae Bach, Llansannan, Conwy, LL16 5HL.
Ffon: 01745 870683E-Bost: Click to email
Mae’r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn hanfodol.
(This is an advertisement for a Welsh essential post as Clerk to Llansannan Community Council)


Ymatebwyr 1af Llansannan 1st Responders

Angen / Need

Mae Ymatebwyr Cyntaf Llansannan angen rhagor o aelodau i ymuno a nhw er cryfhau’r tîm i gynnal mwy o wasanaeth argyfwng.

Bydd hyfforddiant yn dechrau yn fuan unwaith y daw enwau ymlaen.

Os oes gennych diddordeb cysylltwch a Tammi Owen, 870472 os gwelwch yn dda

New members are needed for the Llansannan First Responders in order to strenghthen the team in providing additional emergency cover.

Full training will begin as sooon as names have come forward.

Should you be interested please contact Tammi Owen, 870472

Hysbysebion Lleol Local Notices Statistics: 0 click throughs, 915 views since start of 2014

Arwydd Llansannan.JPGHysbysebion Lleol Local Notices

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 15 click throughs, 12825 views since start of 2014