Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Hysbysebion Lleol Local Notices

/image/upload/eifion/Rhybydd_o_ganlyniad_Archwiliad.jpg

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.

CYNHELIR CYFARFOD BLYNYDDOL Y CYNGOR AR NOS FERCHER 9fed o FAI 2018 AM 7-30 yh

THE COMMUNITY COUNCIL’S ANNUAL MEETING WILL BE HELD WED 9th MAY 2018 AT 7-30 pm

GWAHODDIR AELODAU O’R CYHOEDD A’R WASG I’R CYFARFOD,
MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS ARE INVITED TO ATTEND.


lerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych.
Rhif Ffon 01745870744, e-bost, Click to email

A REQUEST TO THE CLERK 10 DAYS PRIOR TO THE MEETING IS REQUIRED TO PROCURE A SIMULTANEOUS WELSH TO ENGLISH TRANSLATION SERVICE

19/04/2018.

RHYBYDD O GANLYNIAD ARCHWILIAD

/image/upload/eifion/Notice_of_Conclusion_of_Audit.jpg

NOTICE OF CONCLUSION OF AUDIT

Cyngor Cymdeithas Llansannan Community Council

Scipiau Cymuneol / Community Skips

Mis Ebrill / April 2018

Llansannan
Dydd Mawrth 3ydd o Ebrill / Tuesday 3rd April

Groes
Dydd Mercher 4ydd o Ebrill / Wednesday 4th April

Clwt
Dydd Iau 5ed o Ebrill / Thursday 5th April

Bryn Rhyd yr Arian
Dydd Gwener 6ed o Ebrill / Friday 6th April

Hysbysebion Lleol Local Notices Statistics: 0 click throughs, 2818 views since start of 2018

Arwydd Llansannan.JPGHysbysebion Lleol Local Notices

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 19 click throughs, 67402 views since start of 2018