Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Hysbysebion Lleol Local Notices

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR

AR NOS FERCHER 9fed o FEDI 2015 am 7-30 yh,

YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.

THE NEXT COMMUNITY COUNCIL MEETING

WILL BE HELD ON WEDNESDAY 9TH of SEPTEMBER 2015 at 7-30 pm,

AT THE BRO ALED EDUCATIONAL CENTRE LLANSANNAN.

GWAHODDIR AELODAU O’R CYHOEDD A’R WASG I’R CYFARFOD.

MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS ARE INVITED TO ATTEND.

Clerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan Dinbych.
Rhif ffon 01745870744. e-bost Click to email

Hysbysebion Lleol Local Notices Statistics: 0 click throughs, 1146 views since start of 2015

Arwydd Llansannan.JPGHysbysebion Lleol Local Notices

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 8 click throughs, 16112 views since start of 2015