Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Hysbysebion Lleol Local Notices

/image/upload/eifion/Hysbysiad_o_Gyfethol.jpg

Hysbysiad o Gyfethol, Ward Llansannan / Notice of Co-option, Llansannan Ward
Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Gynghorydd Cymuned, cysylltwch ag Emrys Williams, Clerc y Cyngor ar 01745870744 neu Click to email
Should you have an interest in being a Community Councillor, contact Mr Emrys Williams, Clerk to the Council on 01745870744 or Click to email

Hysbysebion Lleol Local Notices Statistics: 0 click throughs, 1920 views since start of 2016

Arwydd Llansannan.JPGHysbysebion Lleol Local Notices

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 10 click throughs, 31917 views since start of 2016