Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Hysbysebion Lleol Local Notices

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR

AR NOS FERCHER 12 fed o EBRILL 2017 am 7-30 yh.

YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.

THE NEXT COMMUNITY COUNCIL MEETING

WILL BE HELD ON WEDNESDAY 12thof APRIL 2017 at 7-30 pm.

AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.

GWAHODDIR AELODAU O’R CYHOEDD A’R WASG I’R CYFARFOD
MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS ARE INVITED TO ATTEND

Clerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych.
Rhif Ffon 01745870744, e-bost, Click to email

WELSH to ENGLISH TRANSLATION SERVICE WILL BE AVAILABLE


SCIPIAU CYMUNEDOL / COMMUNITY SKIPS

MIS EBRILL / APRIL 2017

DYDD MAWRTH 25ain / TUESDAY 25 th LLANSANNAN

DYDD MERCHER 26ain / WEDNESDAY 26th GROES

DYDD IAU 27ain / THURSDAY 27th BYLCHAU

DYDD GWENER 28ain / FRIDAY 28TH BRYN RHYD-YR-ARIAN

BYDD Y SCIPS AR Y SAFLEOEDD
SKIPS WILL BE ON THE SITES
O / FROM 9-30 am - 2-30 pm

/image/upload/eifion/Etholiad_Cymraeg.jpg

Gwybodaeth am Etholiad 2017

/image/upload/eifion/Etholiad_Saesneg.jpg

Details regarding the 2017 Election

Hysbysebion Lleol Local Notices Statistics: 0 click throughs, 854 views since start of 2017

Arwydd Llansannan.JPGHysbysebion Lleol Local Notices

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 8 click throughs, 18906 views since start of 2017