Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Hysbysebion Lleol Local Notices

/image/upload/eifion/Rhybudd_i_weld_cyfrifon_Cymraeg.jpg

Dyddiad penodi cyfle i etholwyr gael cyfle i archwylio cyfrifon y Cyngor

/image/upload/eifion/Cyfrifon_y_Cyngor_eich_hawliau.jpg

Esboniad cryno o hawliau etholwyr i weld cyfrifon y Cyngor

/image/upload/eifion/Hawl_Etholwyr_Saesneg.jpg

Appointed date for electors to examine the Council's accounts

/image/upload/eifion/Council_Accounts_Summary_of_your_rights.jpg

A brief explanation of elector's rights with regard to viewing the Council's accounts

Hysbysebion Lleol Local Notices Statistics: 0 click throughs, 1017 views since start of 2015

Arwydd Llansannan.JPGHysbysebion Lleol Local Notices

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 7 click throughs, 13883 views since start of 2015