Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Hysbysebion Lleol Local Notices

Ymatebwyr 1af Llansannan 1st Responders

Angen / Need

Mae Ymatebwyr Cyntaf Llansannan angen rhagor o aelodau i ymuno a nhw er cryfhau’r tîm i gynnal mwy o wasanaeth argyfwng.

Bydd hyfforddiant yn dechrau yn fuan unwaith y daw enwau ymlaen.

Os oes gennych diddordeb cysylltwch a Tammi Owen, 870472 os gwelwch yn dda

New members are needed for the Llansannan First Responders in order to strenghthen the team in providing additional emergency cover.

Full training will begin as sooon as names have come forward.

Should you be interested please contact Tammi Owen, 870472

Hysbysebion Lleol Local Notices Statistics: 0 click throughs, 1102 views since start of 2014

Arwydd Llansannan.JPGHysbysebion Lleol Local Notices

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 17 click throughs, 15870 views since start of 2014