Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Siop y Llan Village Shop

/image/upload/eifion/Siop_y_LLan_1jpg.jpg

Jennifer Owen yn barod i wasanaethu cwsmeiriaid
Jennifer Owen ready to serve customers

Rhif FfÔn 01745870615 Phone No.

ORIAU AGOR PASG 2024 / EASTER OPENING TIMES 2024 2021
Dydd Gwener y Groglith, Rhagfyr / Good Friday 07.00-1200
Dydd Sadwrn / Saturday 09.00-12.00
Dydd Sul / Sunday 09.00-12.00
Dydd Llun / Monday 07-12.00

Siop y Llan Village Shop Statistics: 0 click throughs, 832 views since start of 2024

Siop y LLan jpg.jpgSiop y Llan Village Shop

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43371 views since start of 2024