Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Siop y Llan Village Shop

/image/upload/eifion/Siop_y_LLan_1jpg.jpg

Jennifer Owen yn barod i wasanaethu cwsmeiriaid
Jennifer Owen ready to serve customers

Rhif FfÔn 01745870615 Phone No.

ORIAU AGOR NADOLIG 2021 / CHRISTMAS 2021 OPENING HOURS
Noswyl Nadolig 08.00-12.00. / Christmas Eve 08.00-12.00
Dydd Llun, Rhagfyr 27ain. Ar gau / Monday 27th December Closed
Dydd Mawrth, Rhagfyr 28ain. Ar gau / Tuesday December 28th. Closed
Dydd Mercher, Rhagfyr 29ain 09.00-12.00 / Wednesday December 29th 09.00-12.00
Dydd Iau Rhagfyr 30ain 09.00-12.00 / Thursday 30th December 09.00-12.00
Dydd Gwener Rhagfyr 31ain 09.00-12.00 / Friday December 31st 09.00-12.00
Dydd Calan, Ar gau / New Year's Day, Closed
Dydd Sul 2il Ionawr 09.00-12.00 / Sunday 2nd January 09.00-12.00
Dydd Llun 3ydd Ionawr 09.00-12.00 / Monday 3rd January 09.00-12.00

Siop y Llan Village Shop Statistics: 0 click throughs, 505 views since start of 2023

Siop y LLan jpg.jpgSiop y Llan Village Shop

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 60 click throughs, 23233 views since start of 2023