Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Ffilm o fywyd pentref Llansannan tros flwyddyn / Film of Llansannan village life over a year.

/image/upload/eifion/DVD_1.jpg

Rhai o'r gynulleidfa a ddaeth i wylio'r ffilm a derbyn copi.
Part of the audience that came to watch the film and receive a copy.
Llun trwy ganiatad Alwyn Williams
Picture by permission of Alwyn Williams

/image/upload/eifion/DVD_3.jpg

Yn mwynhau y digwyddiad efo cyfeillion.
Enjoying the event amongst friends.
Llun trwy ganiatad Alwyn Williams
Picture by permission of Alwyn Williams

/image/upload/eifion/DVD.2jpg.jpg

Mwy o'r gynulleidfa yn mwynhau y dangosiad.
More of the audience enjoying the viewing.
Llun trwy ganiatad Alwyn Williams
Picture by permission of Alwyn Williams

/image/upload/eifion/DVD_4.jpg

Bwrdd arall.
Another table.
Llun trwy ganiatad Alwyn Williams
Picture by permission of Alwyn Williams

/image/upload/eifion/DVD.jpg

Y tim cynhyrchu'r ffilm
Rhes flaen, chwith i'r dde, Ann, Berwyn, Eifion
Rhes gefn, chwith i'r dde, Holly Day, Robert Andrews-Wood,
The production Team
Front row, left to right, Ann, Berwyn, Eifion
Back row, left to right, Holly Day, Robert Andrews-Wood,
Llun trwy ganiatad Alwyn Williams
Picture by permission of Alwyn Williams

Ffilm o fywyd pentref Llansannan tros flwyddyn / Film of Llansannan village life over a year. Statistics: 0 click throughs, 378 views since start of 2024

Clawr disg.JPGFfilm o fywyd pentref Llansannan tros flwyddyn / Film of Llansannan village life over a year.

Wedi cryn gyfnod o weithio ar greu ffilm o fywyd y pentref, lansiwyd y DVD mewn cyfarfod yng Nganolfan Addysg Llansannan nos Wener y 29ain o Orffennaf 2016, Man cychwyn y daith trwyr flwyddyn oedd Sioe Flynyddol Clwb Ffermwyr Ifanc Llansannan 2013 a ffilmwyd 22 o ddigwyddiadau yn ystod y cyfnod cyn y terfyn yn Sioe 2014. Mae y brosiect yma yn rhan o ymdrech llyfr Bro Aled ei Phobl Ddoe a Heddiw a ariannwyd gan y Loteri Treftadaeth. Mae dwy fersiwn o'r ddisg, un efo y troslais yng Nghymraeg a'r llall efo'r llais yn Saesneg ac fe rannir a phawb a gafodd gopi o'r llyfr.
Following a long spell of work on creating a film featuring the life of the village, the DVD was launched on Friday the 29th July 2016 at the Bro Aled Education Centre. The journey begins at the Young Farmers' Annual Show in 2013 and 22 events were filmed during this period before ending at the 2014 Annual Show. This project is part of the book, Bro Aled It's People Past and Present and was financed by the National Lottery. Two forms of the disk are available, one with the voice over in Welsh and the other in English and will be presented to everyone that received a copy of the book.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47638 views since start of 2024