Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Llyfr Bro Aled / Bro Aled Book

/image/upload/eifion/llyfr_Bro_Aled_clawr_cefn_001.jpg

Clawr cefn yn dangos safle lle mae llwyn Onn heddiw
Back cover showing the site of Llwyn Onn today

/image/upload/eifion/llyfr_Bro_Aled_tudalen_1_001.jpg

Tudalen 1 yn esbonio peth o'r cefndir.
Page 1 explaining some of the background.

/image/upload/eifion/Alwyn_yn_croesawy_pawb.JPG

Alwyn Williams, Cadeirydd Menter Bro Aled Cyf yn croesawy y gynulleidfa i'r digwyddiad.
Alwyn Williams Chairman of Menter Bro Aled Cyf welcoming the assembled to the event.

/image/upload/eifion/Berwyn_yn_siarad.JPG

Berwyn Evans, awdur y llyfr yn trafod trefniadau'r noson.
Berwyn Evans, the book's author discussing the arrangements for the evening.

/image/upload/eifion/Ann_Alwyn_Merfyn_Berwyn.JPG

Ann Evans, Alwyn Williams, Merfyn Davies (BBC Radio Cymru) a Berwyn Evans,
Ann Evans, Alwyn Williams, Merfyn Davies (BBC Radio Cymru) and Berwyn Evans,

Mwy / More
website link

Llyfr Bro Aled / Bro Aled Book Statistics: 0 click throughs, 483 views since start of 2024

Llyfr Bro Aled 001.jpgLlyfr Bro Aled / Bro Aled Book

Nos Wener y 23ain o Hydref 2015, cafwyd lansiad llyfr "Bro Aled, E'i Phobl, Ddoe a Heddiw" yng Nghanolfan Addysg Bro Aled.
'Roedd cyfle i'r rhai a gyfranodd ddefnydd at gynhyrchu'r llyfr ddod i dderbyn ei copi. Gan fod Menter Bro Aled Cyf wedi derbyn grant gan y Loteri Treftadaeth i gynhyrchu'r llyfr, ni all fynd ar werth ond bydd copiau ar gael mewn llyfrgelloedd lleol.
Friday evening the 23rd October 2015,saw the launch of the Bro Aled book "It's People Past and Present" at the Bro Aled Community Centre
It was an opportunity for the contributors in it's production to receive their free copy. As Menter Bro Alef Cyf had received a grant from the Heritage Lottery for the production of this publication, it can not be sold, however copies are at local libraries.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 54499 views since start of 2024