Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Llyfr Bro Aled-mwy / Bro Aled Book-more

/image/upload/eifion/Gwneud_paned.JPG

Darparwyr yr ymborth
Refreshment providers

/image/upload/eifion/Gwenfyl.JPG

Llyfrau eraill ar y bwrdd.
Other copies on the table

/image/upload/eifion/Robert_Woods.JPG

Robert Woods, Lleifior. Bydd DVD o Flwyddyn ym Mhentref Llansannan ar gael i gyfranwyr y llyf cyn hir wedi ei gynyrchu gan Robert.
Robert Woods, Lleifior. A DVD on a year in Llansannan will be available soon for all contributors to the book, having been produced by Robert.

/image/upload/eifion/Y_gunilleidfa_yn_gwrando.JPG

Y gynulleidfa yn gwrando ar Berwyn yn siarad ar ddechrau'r digwyddiad
The assembled listening to Berwyn at the beginning of the event.

/image/upload/eifion/Mwy_o_gynilleidfa.JPG

Mwy o'r gynulleidfa.
More of the people present.

Llyfr Bro Aled-mwy / Bro Aled Book-more Statistics: 0 click throughs, 224 views since start of 2024

Joan Owen.JPGLlyfr Bro Aled-mwy / Bro Aled Book-more

Joan ac Emrys Owen wedi derbyn copi ac yn edrych trwyddo.
Mae 102 o dudalenni teuluol wedi ei gosod yn y llyfr
Joan and Emrys Owen looking at their copy. 102 pages have been produced by families for the book.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47652 views since start of 2024