Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Sul y Cofio 2018 Remembrance Sunday

/image/upload/eifion/Tyrfa._2_JPG.JPG

Casglu ger y Gofgolofn an 10.50
Gathering at the Memorial at 10.50

/image/upload/eifion/Tyrfa.7_JPG.JPG

Ymysg y rhai oedd yn bresennol oedd nifer o Scowtiaid Crosby yn y pentref tros y penwythnos.
Amongst those present were Crosby Scouts here for the week end

/image/upload/eifion/Tyrfa_3.JPG

Arwienwyd y Gwasanaeth gan Dr Rhodri Glyn gyda cymorh gan Mr Richard Smyth, Mr Huw Rawson a Mr Rhys Dafis.
The Service was led by Dr Rhodri Glyn, assisted by Mr Richard Smyth, Mr Huw Rawson and Mr Rhys Dafis.

/image/upload/eifion/Tyrfa._4_JPG..JPG

Dau funud o dawelwch
Two minutes silence

/image/upload/eifion/Gosod_torchau.JPG

Gosod y torchau
Laying of wreaths

Sul y Cofio 2018 Remembrance Sunday Statistics: 0 click throughs, 363 views since start of 2024

Sul y Cofio 2018-poster.JPGSul y Cofio 2018 Remembrance Sunday

Eleni, syrthiodd Sul y Cofio ar yr 11eg o Tachwedd ac roedd yn derfyn ar bedair blynnedd o ddathlu 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Mawr.
Fel mewn cannoedd o leoliadau trwy Prydain, cafwyd gwasanaeth yma yn Llansannan, gyda llawer o'r trigolion yn cefnogi y digwyddiad
This year Remembrance Sunday fell on the 11th of November and was the end of four years of celebration of 100 years since the end of the Great War.
As in hundreds of places throughout Britain, a service was held here in Llansannan, with many local residents supporting the event.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 51063 views since start of 2024