Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Te Nadolig Clwb yr Heulwen 2019 Christmas Tea

Daeth 29 o aelodau y Clwb at ei gilydd p'nawn Dydd Iau yr 21 ain o Tachwedd i gael te yn y Ganolfan. Gan mae hwn oedd y cyfarfod olaf am 2019, penderfynwyd cael arlywyr allanol i'w ddarparu-Caryl Jones o'r Granar Dinbych. Noddwyd rhan or bwyd gan Age Cymry efo cyfraniad o £175.00. Mae hyn yn rhan o'i Rhaglen Grant Dathlu y Gaeaf. Rydym yn ddiolchgar iawn iddynt. Cyn bwyta cafwyd adloniant gan blant Ysgol Bro Aled yn cynnwys eitemau a fydd yn cael ei perfformio yn ystod Cyngerdd Nadolig yr ysgol ar nos Fercher y 18fed o Rhagfyr. Diolch yn fawr iddynt ac hefyd i Mrs Delyth Williams a Mrs Siwan McKnight an ei hyfforddi. 29 members of the Club came together for tea on the afternoon of 21st November at the Ganolfan. As this was the last meeting for 2019, it was decided that we would use external caterers for its preperation-Caryl Jones from the Granary Dinbych. The food was partially sponsored by a contribution from Age Cymru to the value of £175.00 as a part of their Winter Celebration Grant Programme. We are very grateful to them. Prior to eating, we were entertained by pupils of Ysgol Bro Aled who presented items from their forthcoming Christmas Concert to be held on the 18th December. Our grateful thanks to them and Mrs Delyth Williams and Mrs Siwan McNight for their tuition.

Ymysg yr eitemau o adloniant oedd solo ar y piano a'r delyn, grwp o gitariau a canu fel cor
Amongst the entertainment were a piano solo, harp, a guitar group and choir singing.

/image/upload/eifion/Te_Nadolig_CLWB_YR_HEULWEN.JPG

Eitem o gerddoriaeth ar y gitar.
Musical item on guitars.

/image/upload/eifion/Te_Nadolig_CLWB_YR_HEULWEN_raffl.JPG

Gwobrau raffl wedi ei gorchuddio efo papur Nadolig
"Secret Santa" raffle prizes

/image/upload/eifion/Te_Nadolig_CLWB_YR_HEULWEN_cor.JPG

Cor y plant yn canu.
The children's choir singing

Te Nadolig Clwb yr Heulwen 2019 Christmas Tea Statistics: 0 click throughs, 287 views since start of 2024

Te Nadolig Clwb yr Heulwen 2019 Christmas Tea

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47641 views since start of 2024