Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cinio Nadolig y Pensiynwyr 2022 Pensioners' Christmas dinner

/image/upload/eifion/Swper_bwrdd_4.jpg

Pawb yn hapus i fod yma unwaith eto.
Everyone happy to be here once again

/image/upload/eifion/Swper_bwrdd_fi.jpg

Yn aros am y bwyd.
Waiting for the food.

/image/upload/eifion/Swper_bwrdd_Ray_Katy.jpg

Rhai yma am y tro cyntaf.
Some here for the first time.

/image/upload/eifion/Swper_bwrdd_Alwen_a_Brenda.jpg

Rhai yma wedi mynychu sawl Cinio Nadolig wedi ei drefnu i'r pensiynwyr.
Some have attended many Christmas Dinners organised for pensioners.

/image/upload/eifion/Swper_gweinyddesau.jpg

Y cogyddion a'r gweinyddesau a wnaeth y noson yn llwyddiant.
The cooks and waitresses that made the evening a success.

Cinio Nadolig y Pensiynwyr 2022 Pensioners' Christmas dinner Statistics: 0 click throughs, 336 views since start of 2024

Swper-Delyth a Bethan.jpgCinio Nadolig y Pensiynwyr 2022 Pensioners' Christmas dinner

Arweinydd y noson, Mrs Delyth Williams efo Mrs Bethan Jones, Cynghorydd Bryn Rhyd yr Arian

Wedi cyfnod anodd oherwydd Covid 19, da oedd cael dod eto.od ynghyd i gael Cinio Nadolig y Pensiynwyr yng Nghanolfan Addysg Bro Aled, nos Wener yr ail o Ragfyr 2022. Roedd 90 wedi dod i fwynhau'r achlysur a cafwyd noson o wledda a chymdeithasu.
Following the difficult period due to Covid 19, it was great to come together for the Pensioners Christmas dinner at the Bro Aled Education Centre on Friday evening the second of December 2022. 90 turned out to enjoy the evening of feasting and socialising.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 54496 views since start of 2024