Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Sadwrn Siarad yn y Llew Coch Saturday Speaking at The Red Lion

Cynhaliwyd Sadwrn Siarad yn y Llew Coch ers 2004. Mae yn gyfle i ddysgwyr Cymraeg gael defnyddio beth maen't wedi ei ddysgu mewn awyrgylch anffurfiol efo siaradwyr rhugl a dysgwyr eraill. Saturday Speaking has been held at the Red Lion since 2004. It provides an opportunity for Welsh learners to practice their language skills with fluent speakers and other learners in an informal setting.

Yn ystod y Sadwrn diwethaf o gyfnod Tony yn y Llew Coch
The gathering at the last Saturday of Tony's tenancy at the Red Lion

/image/upload/eifion/Sadwrn_Sioarad_2.JPG

Criw yn diolch i Tony am ei gyfraniad i'r sesiynau Sadwrn Siarad tros y tri mis diwethaf.

The crew thanking Tony for his hospitality over the past three months

/image/upload/eifion/IMG_0135.JPG

Sadwrn Siarad 7fed o Fawrth yn y Ganolfan. Cael paned a sgwrs.
Saturdau Speaking session at the Bro Aled Education Centre on 7th March

/image/upload/eifion/Jacky_Fray.JPG

Jacky Fray o Langernyw efo Tlws am ennill cystadleuaeth garddio yn Llangernyw

Jacky Fray with a trophy for winning a gardening competition in Llangernyw

Sadwrn Siarad yn y Llew Coch Saturday Speaking at The Red Lion Statistics: 0 click throughs, 267 views since start of 2024

Sadwrn Siarad 3.JPGSadwrn Siarad yn y Llew Coch Saturday Speaking at The Red Lion

.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43388 views since start of 2024