Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Diffibriliwr ychwanegol i Lansannan / Additional defibrillator for Llansannan

/image/upload/eifion/Diffib_Cymdeithas_Chwaraeon_Bro_Aled.jpg

Wedi ei leoli ar wal yr adeilad yn gwynebu y cae pel droed
Sited on the building wall facing the football field

Diffibriliwr ychwanegol i Lansannan / Additional defibrillator for Llansannan Statistics: 0 click throughs, 278 views since start of 2024

Diffibriliwr (2).JPGDiffibriliwr ychwanegol i Lansannan / Additional defibrillator for Llansannan

Bu ychwanegiad i'r nifer o ddiffibrilwyr yn Llansannan pan fu Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled yn llwydiannus yn ei cais at Lywodraeth Cymru dan y cynllun Achub Bywyd Cymru.
Mae yr offer wedi ei osod mewn cabinet pwrpasol ar adeilad y pafiliwn yn y cae chwarae. Cysylltwyd y trydan er cynhesu y cabinet gan Mr Dave Johnson, Bryn Adar.
Mae y diffibriliwr ar gael i'r cyhoedd trwy alw 999 er cael y cod mynediad. Safle yr offer yw LL16 5LJ.
Llansannan has now increased it's number of difibrillators following a successful application to the Welsh Government under the Save a life Wales project by the Bro Aled Sports Association.
It is sited on the pavilion building in a purpose built cabinet. The electrical connection for heating this cabinet was completed by Mr Dave Johnson, Bryn Adar.
The defibrillator is available for use by the public by phoning 999 for the access code. The site is LL16 5LJ

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 51062 views since start of 2024