Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Diwrnod Agored / Open Day

/image/upload/eifion/John_Deere.JPG

Peiriant i lwytho a symud coed.

Machinery for loading and moving timber.

/image/upload/eifion/Coed_tan.JPG

Gall y peiriant yma lifio, hollti a llwytho coed tan i drelar.
This machine is able to saw, split and load the firewood onto a trailer.

/image/upload/eifion/Tractor_mawr.JPG

Mae'r peiriant yma'n gallu malu stympiau a darparu tir cyn plannu coed newydd.

This machine can smash tree stumps and prepare ground prior to planting new trees.

/image/upload/eifion/Unimog.JPG

Mae hwn yn cael gwared o ganghenau trwy ei gwneud yn sglodon bach a all ei defnyddio i gadw chwyn i lawr.

This shreds branches into chips that can be used for mulch

/image/upload/eifion/Blas_ar_fwyd.JPG

Darparwyr lluniaeth ysgafn o Lanrwst.

Providers of light refreshments from Llanrwst.

Diwrnod Agored / Open Day Statistics: 0 click throughs, 311 views since start of 2024

tomen goes.JPGDiwrnod Agored / Open Day

Trefnwyd y Diwrnod Agored ym Mhandy, Bryn Rhyd yr Arian, gan Goed Cymru gyda chymorth ariannol o'r Bartneriaeth Wledig Conwy, Cronfa Amaethyddol Ewrop, Leader, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Llywodraeth Cynulliad Cymru.

The Open Day was arranged in Pandy, Bryn Rhyd yr Arian by Coed Cymru with financial support from the Conwy Rural Partnership, the European Agricultural Fund, Conwy County Borough Council, Leader and the Welsh Asembly Government.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 51057 views since start of 2024