Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Te Nadolig Clwb yr Heulwen 2016 Sunshine Club Christmas Tea

/image/upload/eifion/Mwynhau_2.JPG

32 o aelodau yn mwynhau y plant yn canu
32 members enjoying the children singing.

/image/upload/eifion/Bwyta_4.JPG

Wrth y berddau
At the tables

/image/upload/eifion/Wrth_y_byrddau_2.JPG

Yn bwyta a sgwrsio efo ffrindiau
Chatting and eating amongst friends.

/image/upload/eifion/Bwrrdd_raffl.JPG

Y bwrdd efo gwobrau raffl wedi ei lapio mewn papur Nadolig
The raffle prizes wrapped in Christmas paper on the table.

Te Nadolig Clwb yr Heulwen 2016 Sunshine Club Christmas Tea Statistics: 0 click throughs, 129 views since start of 2023

Cymorth gan y  brifathrawes.JPGTe Nadolig Clwb yr Heulwen 2016 Sunshine Club Christmas Tea

Mae blwyddyn arall yn dod at ei diwedd ac ar y 17eg o Dachwedd y cyfarfod olaf am 2016 o Glwb yr Heulwen' cafwyd te Nadolig yn y Ganolfan.
Cyn eistedd i fwyta, 'roedd plant Ysgol Bro Aled wedi
trefnu adloniant yn y neuadd lle cafwyd pedair can gyda rhai o'r rhain efo naws Nadoligaidd. Ein diolch mawr i aelodau staff ac athrawon yr ysgol am drefnu hyn.
Another year is rapidly drawing to an end and on 17th November the last meeting of the Sunshine Club for 2016 a Christmas tea was served in the Ganolfan.
Prior to eating, the children of Bro Aled School had assembled in the hall for entertaining the group with a selection of songs, some of a Christmassy nature. Many thanks to the staff and teachers for arranging this.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 60 click throughs, 23239 views since start of 2023