Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cangen Merched y Wawr Llansannan yn casglu 'sbwriel / Llansannan branch of Merched y Wawr collecting litter

Diolch i Gyngor Conwy am ddarparu offer i'w ddefnyddio tra'n casglu sbwriel yn lleol fel rhan o weithgareddau cenedlaethol Merched y Wawr yn ystod 2018. Hefyd, diolch i'r Cynghorydd Sue Lloyd-Williams am ei chymorth efo'r trefniadau. Thanks to the Conwy Council for providing material for use during the local litter collection which was part of the national activity of Merched y Wawr during 2018. Thanks also to Councilor Sue Lloyd-Williams for her help with the arrangements

/image/upload/eifion/MYW_casglwyr_sbwriel.jpg

Aelodau cangen Merched y Wawr Llansannan a ddaeth at ei gilydd i gasglu 'sbwriel o amgylch y pentref dydd Iau y 26ain o Ebrill 2018
(Llun trwy ganiatad Alwyn Williams)

Members o the Llansannan Merched y Wawr that came together to collect litter around the village on Thursday 26th April 2018.
(Photo by permission of Alwyn Williams)

/image/upload/eifion/Sbwrriel_MYW.jpg

Dyma engraift o'r 'sbwriel a gasglwyd yn ystod y p'nawn wedi ei adael yn y sgwar i'w nol gan Adran Amgylchedd y Cyngor Sir.
(Llun trwy ganiatad Alwyn Williams)

An example o the material collected during the afternoon left for collection by the County Council's Environmental Department
(Photo by permission of Alwyn Williams)

/image/upload/eifion/Clirio_sbwriel_2.JPG

Symud y bagiau a 'sbwriel arall i'w warredu.

Moving the bags and other material or disposal

Cangen Merched y Wawr Llansannan yn casglu 'sbwriel / Llansannan branch of Merched y Wawr collecting litter Statistics: 0 click throughs, 179 views since start of 2024

Cangen Merched y Wawr Llansannan yn casglu 'sbwriel / Llansannan branch of Merched y Wawr collecting litter

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 67 click throughs, 37130 views since start of 2024