Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

B-B-Q CYMDEITHAS CHWARAEON BRO ALED 2023 BROALED SPORTS ASSOCIATION B-B-Q 2023

Da oedd gallu croesawy pawb i'r cae chwarae i'r B-B-Q ar b'nawn dydd Sadwrb yr 8fed o Gorffennaf eleni wedi torriad yn y digwyddiadau lleol am gyfnod o bedair blynnedd oherwydd Covid 19 a 'r cynllun lliniaru llifogydd yma yn Llansannan.
Erbyn diwedd y p'nawn roedd 5 ras hwyaid wedi ei cynnal, yr holl fwyd a ddarparwyd wedi fwyta, a'r holl wobrau raffl wedi ei ennill.Diolch i bawb a gefnogodd y digwyddiad a'i wneud yn llwyddiant. Gwnaed elw o dros £500.00
How pleasing it was to welcome everyone to the B-B-Q held on Saturday 8th July at the sports field following a break in this event for four years during Covid 19 and the Llansannan flood alleviation scheme. By the end of the afternoon, 5 duck races were held, all cooked food eaten and all raffle prizes claimed. Thanks to everyone that came to make the event a success. At the close of the afternoon a profit of over £500.00 was achieved.

/image/upload/eifion/Coginio_B_B_Q.jpg

stondin raffl
Raffl stall

/image/upload/eifion/B_B_Q_bwyd.jpg

Stondin coginio
Cooking

/image/upload/eifion/B_B_Q_hwyaid.jpg

Hwyaid yn dod
Ducks coming

Ennillwyr Rarus Hwyaid 2023 Duck Race winners
Ras 1 / Race 1
Rhif/No Enw/Name
98 Dwynwen
72 Beryl Davies
69 Amanda & Mark

Ras 2 / Race 2
96 John Rush
3 John Topham
97 Trish

Ras 3 / Race 3
David Lloyd
Jenny Macdonald
Azeem

Ras 4 / Race 4 Erin
Charlotte
Alfie

Ras 5 / Race 5 Ian Swan
Blodwen Davies
Dave Shackelton

/image/upload/eifion/B_B_B_castell_gwynt.jpg

Castell gwynt
Bouncy castle

/image/upload/eifion/B_B_Q_cynllun_dal_hwyaid.jpg

Rhwystro yr hwyaid gyrraedd Rhyl
Preventing ducks going to Rhyl

B-B-Q CYMDEITHAS CHWARAEON BRO ALED 2023 BROALED SPORTS ASSOCIATION B-B-Q 2023 Statistics: 0 click throughs, 152 views since start of 2024

Cylch  Meithrin-B-B-Q.jpgB-B-Q CYMDEITHAS CHWARAEON BRO ALED 2023 BROALED SPORTS ASSOCIATION B-B-Q 2023

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43368 views since start of 2024