Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Ymweliad ein cyfeillion o Roissy en Brie The visit of our friends from Roissy en Brie

Trefnwyd wythnos o weithgareddau ac ymweliadau i'r ymwelwyr tra roeddent yma. Ymysg rhain oedd Llanberis a'r Amgueddfa Llechi Gogledd Cymru, Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, Betws y Coed, a Chonwy. Cafwyd cyfle i ganu Nos Sul y 4ed yng Nghapel Coffa Henry Rees, nos Fercher yr 8fed yn Nhafarn yr Heliwr a cafwyd cyngerdd mawreddog yng Nghapel Mynydd Seion, Abergele Nos Iau y 9fed pan roedd Cor Meibion Bro Aled yn ei cefnogi.
The week was full of arranged visits and events. Amongst these were the North Wales Slate Museum Llanberis, the Llangollen International Eisteddfod, Betws y Coed and Conwy. There were opportunities for singing at the Henry Rees Memorial Chapel on Sunday the 5th, at the Sportman's Arms on the 8th and at a Grand Concert, supported by the Bro Aled Male Voice Choir on Thursday the 9th at Mynydd Seion Abergele

/image/upload/eifion/Ffrancwyr_Llanberis.JPG

Amgueddfa Llechi Gogledd Cymru Llanberis / North Wales Slate Museum Llanberis

/image/upload/eifion/Gwesty_r_Eryrod.JPG

Gwesty'r Eryrod Llanrwst / Eagles Hotel Llanrwst

/image/upload/eifion/Llanrwst.JPG

Pont Llanrwst / Llanrwst Bridge

/image/upload/eifion/Y_Bws.JPG

Amser i siopa / Time to shop

/image/upload/eifion/Ymarfer_canu.JPG

Bet sydd nesaf yn ein rhaglen? / What's next on our programme?

Ymweliad ein cyfeillion o Roissy en Brie The visit of our friends from Roissy en Brie Statistics: 0 click throughs, 255 views since start of 2024

Amgueddfa Llechi.JPGYmweliad ein cyfeillion o Roissy en Brie The visit of our friends from Roissy en Brie

Roedd yr wythnos o'r 4ydd i'r 11eg o Orffennaf yn un prysur a diddorol iawn i lawer o drigolion y fro. Daeth ymwelwyr o Roissy en Brie yma fel rhan o'r rhaglen gefeillio sydd wedi ei sefydlu ers sawl blwyddyn rhwng y dref Ffrengig, Bae Colwyn ac Abergele. Hefyd mae cysylltiad cryf efo Cor Meibion Bro Aled sydd wedi ymweld a Roisy en Brie yn y gorffennol.
The week of the 4th to the 11 July was busy and interisting for a number of local residents. Visitors from Roissy en Brie were here as part of the town twinning that was established many years ago between Colwyn Bay, Abergele and the French town. There is also a strong connection between the Bro Aled Male Voice Choir and Roissy which has been visited by the choir on past occasions.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47633 views since start of 2024