Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Te P'nawn / Afternoon Tea

Daeth y syniad gwreiddiol o gynnal te p'nawn o blant Ysgol Bro Aled ac fe fuont yn brysur yn helpu efo gosod byrddau, baneri, blodau ayb. Y nhw hefyd oedd yn gweini ar y byrddau a cadw golwg fod digon i bawb ei fwyta. Disgwylir y bydd elw da wedi ei wneud o'r digwyddiad yma.
The idea of arranging an afternoon tea originated with the Bro Aled School children and the helped with preparing the tables, errecting banners flwer arranging etc. It was they that waited on the tables and ensured that everyone seated had plenty to eat. A fair profit is expected from this event.

/image/upload/eifion/Te_P_Nawn_6.jpg

Byrddau wedi ei darparu.
Tables prepared.

/image/upload/eifion/Te_Pnawn_7.jpg

Cefnogwyr y digwyddiad yn cyrraedd.
Supporters of the event ariving.

/image/upload/eifion/Te_p_nawn_3.jpg

Adloniant ar y piano gan dalent lleol.
Entertainment on the piano by local talent.

/image/upload/eifion/Te_P_nawn_5.jpg

Gweinyddwyd y bwyd gan blant Ysgol Bro Aled.
Children from Ysgol Bro Aled School waited on the tables

/image/upload/eifion/Te_P_nawn_4.jpg

Dwy ferch weithgar a oedd yn rhan o'r trefnwyr
Two busy ladies being part of the organising team.

Te P'nawn / Afternoon Tea Statistics: 0 click throughs, 253 views since start of 2024

Te P'nawn.jpgTe P'nawn / Afternoon Tea

Cynhaliwyd Te P'nawn Dydd Sadwrn y 30ain o Fehefin fel rhan o weithgareddau y Pwyllgor Apel, Eisteddfod Genedlaethol Dinbych 2013. 'Roedd y gobeithion o'i gynnal ar y cae wedi ei gorchfygu gan dywydd ansefydlog ac fellu defnyddwyd neuadd y Ganolfan.
An afternoon Tea was held on Saturdayn 30th June as part of the Apeal Committee' s fund raising activities for the Denbigh 2013 National Eisteddfod. It was hoped to hold it on the field but the inclement weather meant that the hall within the Ganolfan was used

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43369 views since start of 2024