Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cwis Sant Cydeyrn / St Kentigern Quiz

/image/upload/eifion/Tim_Dave_Noleen.JPG

Yn y llun, or chwith i'r dde, Dave, Noleen, Toby a Karen
In the photo, from left to right, Dave, Noleen, Toby and Karen

Cynhaliwyd noson gwis yn y Llew Coch ar Nos Fercher y 26ain o Ebrill gyda'r elw yn mynd i Hosbis Sant Cydeyrn Llanelwy. Y Cwis Feistr oedd Mike Dafforne a'r buddugolwyr oedd Tim Dave & Noleen. Codwyd £120.00 tuag at yr achos da yma a mwynhawyd y noson gan bawb a oedd yn bresennol. Diolch hefyd i Jackie a Chris am ei croeso a'r lluniaeth ardderchog

A quiz evening was held in the Red Lion on Wednesday 26th April with the proceeds going to the St Kentigern Hospice St Asaph. Mike Dafforne was the Quiz Master and the winners were Dave & Noleen's team. £120.00 was raised towards this charity and everyone participating enjoyed the evening. Many thanks also to Chris and Jackie for their hospitality and the tasty refreshments

Cwis Sant Cydeyrn / St Kentigern Quiz Statistics: 0 click throughs, 268 views since start of 2024

Cwis Sant Cydeyrn / St Kentigern Quiz

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43371 views since start of 2024