Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Dathlu 50 y Cylch Meithrin / Celebrating 50 years of the Cylch Meithrin

/image/upload/eifion/Plant_a_Ben_Dant.JPG

Yn diddori'r plant.
Entertaining the children.

/image/upload/eifion/Rhieni_efo_babanod_eto.JPG

Dyfodol y Cylch. Babanod efo'i mamau o'r grwp Ti a Fi
The Cylch's future. Mothers with their babies from the Ti a Fi group.

/image/upload/eifion/Helpwyr_y_Cylch.JPG

Y criw gweithgar sy'n cynnal y Cylch efo Ben Dant
o'r chwith i'r dde. Elen, Olwen (Ben Dant), Bethan a Brenda.
The active crew that maintain the Cylch. From left to right. Elen, Olwen (Ben Dant), Bethan and Brenda.

/image/upload/eifion/cacennau_dathlu_50.JPG

Cacennau dathlu wedi ei darparu'n lleol.
Celebration cackes prepared locally.

/image/upload/eifion/Lliain_llaw.JPG

Anrheg i'w gadw o'r Dathliad i bob un o blant presennol y Cylch. Lliain llestri efo olion dwylo pob plentyn.
Each child currently in the Cylch was given a present to remember this Celebration. A tea towel bearing the hand shapes of each child.

Dathlu 50 y Cylch Meithrin / Celebrating 50 years of the Cylch Meithrin Statistics: 0 click throughs, 359 views since start of 2024

Ben Dant.JPGDathlu 50 y Cylch Meithrin / Celebrating 50 years of the Cylch Meithrin

Cafwyd dathliad 50 mlynedd o Gylch Meithrin Llansannan ar b'nawn dydd Mercher y 10fed o Orffennaf 2019 yn neuadd y Ganolfan. I helpu efo hyn daeth Ben Dant (Rhaglenni Plant S4C) atom. Roedd ei bresenoldeb wedi creu argraff ardderchog ar yr holl blant.
A celebration of 50 years of Cylch Meithrin Llansannan was held in the Ganolfan hall on Wednesday afternoon, the 10th July 2019. To help with this, a well known celebrity from S4Cs children's programme, Ben Dant attended. His presence created a wonderful impression on the children.

Y Mor Leidr Ben Dant
Ben Dant the Pirate

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 54495 views since start of 2024