Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

B-B-Q Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Sports Association B-B-Q

/image/upload/eifion/Luke_a_tombola.jpg

Ifor yn gwerthu tocynnau raffl
Ivor selling rafle tickets.

/image/upload/eifion/John_Ifor_a_Bob.jpg

John, Ifor a Bob gyda'r castell gwynt yn y cefndir
John, Ivor and Bob with the bouncy castle in the bacckground.

/image/upload/eifion/Mwynhau_byrger.jpg

Teulu'n mwynhau awyrgylch y p'nawn.
A family enjoying the atmosphere of the afterrnoon.

/image/upload/eifion/hwyaid_yn_dod_3.jpg

Yr hwaid wedi ei rhyddhau yn yr afon.
Ducks released in the river.

/image/upload/eifion/Ble_mae_un_fi.jpg

A wnaeth fy un i ennill?
Ennillwyr Ras 1af /1st race/ Winners/
1af / 1st Rhif / No 40 Dewi Endres
2il / 2nd Rhif / No 52 Dave
3ydd / 3rd Rhif / No 73 No Jonquil Ifans
Did my one win?
Ennillwyr 2il ras / Winners 2nd race
1af / 1st Rhif / No 50 Arwel Evans
2il / 2nd Rhif / No 59 Maldwyn Williams
3ydd / 3rd Rhif / No 44 Mari Jones

B-B-Q Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Sports Association B-B-Q Statistics: 0 click throughs, 209 views since start of 2024

Rhieni a plant.jpgB-B-Q Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Sports Association B-B-Q

Cafwyd diwrnod braf i'r digwyddiad ar ddydd Sadwrn y 29ain o Fehefin. 'Roedd criw i ITV Cymru'n bresennol ac yn ffilmio yn ystod y p'nawn i rhaglen i'w ddarlledu ar ddylanwad y Gemau Olympaidd 2012 a'r Gymru. Gwnaed elw ar ddiwedd y dydd o £279.00.
It was a fine day for the event held on Saturday 29th June. A film crew from ITV Wales were present shooting footage for a programme being made on the 2012 Olympic Games' legacy in Wales. A profit of £279.00 was achieved by the end of the day.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 67 click throughs, 37113 views since start of 2024