Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Ffair Haf Eglwys Sant Sannan / St Sannan's Summer Fayre

/image/upload/eifion/Betty_a_Tammi.jpg

Beti a Tammi ar y bwrdd bric a brac
Betty and Tammi manning the bric-a brac table

/image/upload/eifion/Prynwyr.jpg

Rhai a ddaeth i brynnu.
Some that turned up to support

/image/upload/eifion/Bwyta_3.jpg

Mae rhywbeth diddorol yma!
Such interesting things here!

/image/upload/eifion/Sgwrsio_3.jpg

Cyfle i sgwrsio.
An opportunity for chatting

/image/upload/eifion/Sally_a_katie.jpg

Dyma'r mefus a hufen.
The strawberries and cream

Ffair Haf Eglwys Sant Sannan / St Sannan's Summer Fayre Statistics: 0 click throughs, 264 views since start of 2024

FFair Haf.jpgFfair Haf Eglwys Sant Sannan / St Sannan's Summer Fayre

Fel Wimbledon, mae'r Ffair Haf yn achlysur blynyddol
Like Wimbledon the Summer Fayre is an annual occasion.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47652 views since start of 2024