Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

B-B-Q a Mabolgampau / Sports and B-B-Q

/image/upload/eifion/Iwan_Davies.jpg

Iwan yn gweld y tu mewn i gar Heddlu. Diolch i Alex (Gorsaf Heddlu Dinbych) am ddod i'n gweld.
The inside of a Police car inspected by Iwan. Thanks go to Alex (Denbigh Police Station) for putting in an appearance.

/image/upload/eifion/Aros_am_ras_2.jpg

Aros yn eiddgar am hwyaid ddod efo'r dwr.Cafwyd dwy ras efo 100 o hwyaid yn ystod y p'nawn
Waiting patiently for ducks to come on the flow. Two races of 100 ducks each were held during the afternoon.

/image/upload/eifion/Hwyaid_yn_dod_2.jpg

Dyma nhw'n dod! Yr ennillwyr oedd:
Ras gyntaf 1af-£20.00 Rhoswen Williams, 2il-£15.00 Eifion Jones, 3ydd-£10.00, Dilwyn (Groes)
Ail ras. 1af-£20.00 Anne-Marie Jones, 2il-£15.00 Tomos Clwyd Edwards, 3ydd-£10.00 Shaun McArdle.
Here thy come! The winners were:
First Race. 1st-£20.00 Rhoswen Williams, 2nd-£15.00 Eifion Jones, 3rd-£10.00 Dilwyn (Groes)
Second Race 1st-£20.00 Anne-Marie Jones, 2nd-£15.00 Tomos Clwyd Edwards, 3rd-£10.00 Shaun McArdle.

/image/upload/eifion/Tammi.jpg

Tro i Tammi, un o'r helpwyr gael defnyddio'r castell gwynt!
An opportunity for Tammi, one of the helpers to use the bouncy castle.

B-B-Q a Mabolgampau / Sports and B-B-Q Statistics: 0 click throughs, 294 views since start of 2024

Liz Bond.jpgB-B-Q a Mabolgampau / Sports and B-B-Q

Cafwyd haul yn ystod y dydd i helpu efo denu plant a rhieni ir achlysur ac i roi gwen ar y wyneb! Yn ystod y p'nawn cafwyd cyfle i chwarae gemau, prynnu eitemau o fwyd a diod, cael paentio wyneb ac ennill cnau coco 'Roedd y dydd yn llwyddiannus hefyd yn y derbyniadau ariannol gyda'n agos i £400.00 o elw wedi ei wneud
A fine sunny day helped to draw children and parents to the event and to put a smile on a face! During the afternoon there was an opportunity for buying refreshments, face painting and winning coconuts. The day was also a financial success with nearly £400.00 profit being achieved.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47645 views since start of 2024