Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Nadolig 2021 Christmas

/image/upload/eifion/addurno_r_goeden.jpg

Gosodwyd y Goeden Nadolig ger y Feddygfa Maes Creiniog Dydd Iau y 9fed o Rhagfyr eleni. Gosodwyd addurniadau arni gyda cymorth plant ysgol Bro Aled.
This year's Christmas tree was placed in position outside of the Surgery, Maes Gogor on Thursday the 9th December. It was decorated with assistance from
Ysgol Bro Aled pupils.

/image/upload/eifion/Arwydd_Pen_Cleden.jpg

Arwydd Llansannan ar gyrion y pentref ger Pen Cleden yn edrych yn Nadoligaidd .
The Llansannan sign by Pen Cleden looking Christmasy.

/image/upload/eifion/arwydd_araf_2.jpg

Addurno ger yr Ysgol
By the School

/image/upload/eifion/Addurnad.JPG

Mae 24 o addurniadu fel hwn wedi ei gosod o amgylch y pentref eleni gyda pob un yn goleuo wei tywyllu. 24 decorations similar to this one have been placed around the village this year. Each one lights up after dark

/image/upload/eifion/Addurnad_Nadolig_blwch_postio.JPG

Golygfa tymhorol.
Seasonal scene

Nadolig 2021 Christmas Statistics: 0 click throughs, 345 views since start of 2024

Nadolig 2021 Christmas

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 51057 views since start of 2024