Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Bwrdd tenis allanol / External table tennis

Gosodwyd bwrdd tenis allanol yn y cae chwarae dydd Mawrth y 1af o Ebrill 2014. Arianwyd gan Bwrdd Tenis Cymru a gwnaed y trefniadau i'w osod yma gan Tim Ballam, Swyddog Datblygu Chwaraeon Gwledig Conwy. Gwnaethpwyd gan Concrete Sports Ltd 32-36 Hanover Street, Lerpwl, Mae gosod byrddau tenis mewn ardaloedd agored fel buarthau 'sgolion wedi profi i fod yn boblogaidd efo pobl ifanc a phlant. Profir i fod yn ffordd o ddenu ymarfer cymdeithasol da mewn ieuenctid. This external tennis table was placed in the sports field on Tuesday the 1st April 2014. It was financed by Table Tennis Wales and the arrangements for it's siting here were made by Tim Ballam Conwy Rural Sports Development Officer. The manufacturer is Concrete Sports Ltd 32-36 Hanover Street, Liverpool. The Tables increasingly prove to be a very simple, yet effective attraction to the youth spending time in schoolyards, youth clubs, parks and any other communal areas. Our outdoor concrete table tennis table is a definite contribution to increased activity and positive social behaviour.

/image/upload/eifion/Dadlwytho_4.jpg

Dadlwytho
Unloading

/image/upload/eifion/Tair_coes.jpg

Coesau
Legs

/image/upload/eifion/Gosod_5.jpg

Un hanner or top
half of the top

/image/upload/eifion/Gosod_6.jpg

Yn barod i'r rhwyd
Ready for the net

/image/upload/eifion/Dau_n_chwarae.jpg

Mewn defnydd
In use

Bwrdd tenis allanol / External table tennis Statistics: 0 click throughs, 305 views since start of 2024

Bwrdd tenis-arwydd.jpgBwrdd tenis allanol / External table tennis

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43371 views since start of 2024