Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Amrywiol / Miscellaneous

/image/upload/eifion/carolau_CFfI_1.jpg

Aelodau o Glwb Ffermwyr Ieuanc Llansannan allan yn canu carolau yn Llansannan
Members of the Llansannan Young Farmers' Club out carol singing around Llansannan.

/image/upload/eifion/Coeden_efo_goleuadau.jpg

Coeden Nadolig pentref Llansannan.
Llansannan's Christmas tree.

/image/upload/eifion/Ceffyl_bach.jpg

Plant Ysgol Bro Aled yn mwynhau cael ei cludo mewn cert gan geffyl bach.
Children of Bro Aled School enjoying a ride in a cart drawn by a little horse.

/image/upload/eifion/Awn_i_Fethlehem_2.jpg

Noson draddiodadol o ganu carolau yn Eglwys Sant Sannan "Awn i Fethlehem". Da oedd gweld yr eglwys yn llawn eto eleni.
The traditinal evening of carol singing "Awn i Fethlehem" in St Sannans church. it was good to see the church full for the service once again.

/image/upload/eifion/Cwis_tim_buddugol.jpg

Noson cwis yn y Llew Coch.
Quiz night at the Red Lion.

Amrywiol / Miscellaneous Statistics: 0 click throughs, 232 views since start of 2024

Tim Peldroedwyr.jpgAmrywiol / Miscellaneous

Noson Cwis CPD Llansannan 19-12-2012 yn y Llew Coch. 'Roedd 8 tim wedi troi allan. Dyma dim o chwaraewyr pel droed.
CPD Quiz evening of 19-12-2012 at the Red Lion. 8 teams were present. Here's a team of the football players.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43390 views since start of 2024