Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Bore Coffi Sadwrn Siarad Coffee Morning

/image/upload/eifion/Bore_Coffi_Sadwrn_Siarad._gwario_JPG.JPG

Arian yn newid dwylo
Money changing hands.

/image/upload/eifion/Bore_Coffi_Sadwrn_Siarad_jam_a_chatwad._1_JPG.JPG

Cynnyrch cartref
Home made produce.

/image/upload/eifion/Bore_Coffi_Sadwrn_Siarad_cael_paned.JPG

Amser am baned!
Time for a cuppa!

/image/upload/eifion/Bore_Coffi_Sadwrn_Siarad_cyfri_yr_arian.JPG

Cyfrif arian ar ddiwedd y dydd.
Counting the money at the end of the morning

/image/upload/eifion/6_Sadwrn_Siarad.jpg

Criw Sadwrn Siarad yn ystod y digwyddiad.
The Sadwrn Siarad crew who helped during the morning.

Bore Coffi Sadwrn Siarad Coffee Morning Statistics: 0 click throughs, 237 views since start of 2024

Bore Coffi Sadwrn Siarad-pethau plant.JPGBore Coffi Sadwrn Siarad Coffee Morning

Eleni cynhaliwyd ein Bore Coffi Blynyddol ar Dydd Sadwrn y 17fed o Tachwedd yn y Llew Coch a penderfynwyd y byddai'r elw yn mynd tuag at Bwyllgor Apel Llansannan a'r Cylch sy'n brysur yn codi arian at Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Sir Conwy 2019. Cafwyd cefnogaeth dda iawn gan drigolion yr ardal ac erbyn hanner dydd 'roedd £345.00 wedi ei wneud fel elw.
Our Annual Coffee Morning this year was held on Saturday the 17th November 2018 in the Red Lion and it was decided that the money raised would be presented to the Committee raising funds locally for the 2019 Conwy County National Eisteddfod of Wales. The event was well supported and by mid day had raised £345.00.

Anrhegion i blant / Presents for children

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 67 click throughs, 37123 views since start of 2024