Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Fair Nadolig Eglwys Sant Sannan / St Sannanan's Christmas Fair

/image/upload/eifion/Cael_paned.jpg

Cael paned a sgwrs
having a cuppa and a chat

/image/upload/eifion/Prynwyr_2.jpg

Prynwyr
Buyers

/image/upload/eifion/Tombola_2.jpg

Tombola

/image/upload/eifion/Cacennau_2.jpg

Cacennau
Cakes

/image/upload/eifion/Anrheg_gan_Sion_Corn.jpg

Sion Corn yn rhoi anrhegion i'r plant
Santa Clause giving presents to the children

Fair Nadolig Eglwys Sant Sannan / St Sannanan's Christmas Fair Statistics: 0 click throughs, 291 views since start of 2024

Raffl.jpgFair Nadolig Eglwys Sant Sannan / St Sannanan's Christmas Fair

Cynhaliwyd eleni ar ddydd Saddwrn y 14eg o Ragfyr
This year's date was the 14th December

Byddai 'run ffair yn gyflawn heb raffl!!
No fair would be complete without a raffle

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 51061 views since start of 2024