Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council

Croeso i dudalen Cartref Cyngor Cymuned Llansannan

Welcome to the home page of Llansannan Community Council

Bryn Rhyd yr Arian.JPG

Y Cyngor / The Council
Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am Gyngor Cymuned Llansannan. Gallwch ddod o hyd i'r Cynghorwyr ac i fusnes y Cyngor, cyfrifon blynyddol, Datganiaddau o ddiddordebau personnol y Cynghorwyr a sut i gwyno yn erbyn y Cyngor.

This page contains information on Llansannan Community Council. You will be able to find the Councillors and Council business, annual accounts, Councilors' declarations of personal interest and how to complain against the Council.

Gwybodaeth lleol / Local information

Siop y Llan, Swyddfa Post, Y Feddygfa a mannau ailgylchu
Village Shop, Post Office and re-cycling centres

Y%20ddarllenfa.jpg

Newyddion / News
Yma cewch wybodaeth am fywyd yr ardal, o blant, ieuenctid, a'r henoed, a llawer mwy o faterion diddorol eraill
This provides information on the life of the area from children, young people, senior citizens and many other items of interest

Arwydd Bylchau.JPG

Cysylltwch / Contact

Os oes gennych unrhyw sylwadau canmolaeth neu gwynion, gadewch i ni wybod amdanynt.

Should you have any comments, praise or complaints pass them on to us.

Neuadd goffa.JPG

Linciau / Links
Fe ewch i wefanau eraill o ddiddordeb trwy hwn.

You will enter other sites of interest through via this.

Arwydd Clwt.JPG

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 54507 views since start of 2024

MYW 3.JPGHenllan Bro Aled

Contact Details

phone: 01745870744 fax:

Owner/Manager: Emrys Williams

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council

Groesffordd Henllan Conwy LL16 5DA Conwy

News and Special Offers

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 54507 views since start of 2024