Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Gostwng cerb ym Maes Creiniog / Dropped kerb in Maes Creiniog

/image/upload/eifion/Maes_Creiniog.jpg

Y turio wedi ei wneud.
Digging completed.

/image/upload/eifion/Cerb_wedi_ei_ostwng.jpg

Wedi gorffen.
Completed work.

Gostwng cerb ym Maes Creiniog / Dropped kerb in Maes Creiniog Statistics: 0 click throughs, 272 views since start of 2024

Gostwng cerb ym Maes Creiniog / Dropped kerb in Maes Creiniog

Gosodwyd cerbiau wedi ei gostwng ym Maes Creiniog yn ystod wythnos olaf o mis Gorffennaff 2014. Bydd hyn yn gwneud gwaith cerdded i'r anabl yn llawer hawddach o hyn ymlaen. Gofynodd y Cyngor Cymuned i Adran Priffyrdd Cyngor Conwy am hyn dros dair blynnedd yn ol, ond gwell hwyr na hwyrach!
Dropped kerbs were laid in Maes Creiniog during the last week of July 2014. This will enable the disabled residents to access the road with considerable ease in the future. The Community Council asked the Highways Authority of Conwy Council for this over three years ago. Better late than never!

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47651 views since start of 2024