Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Ffair Nadolig Ysgol Bro Aled Christmas Fair

/image/upload/eifion/Prynwyr.jpeg

Daeth llawer o drigolion yr ardal i gefnogi'r digwyddiad ac i ddechrau ar siopa Nadolig yn lleol.
Many local residents came to support the event and do a little Christmas shopping locally.

/image/upload/eifion/Sion_Corn.jpeg

Sion Corn wedi dod i gael amser efo'r plant.
Father Christmas came to spend some time with the children

/image/upload/eifion/Stondin_llechi.jpeg

Gwaith crefft yn defnyddio llechi wedi ei wneud gan ferch lleol.
Craft work using slate made by local young lady..

/image/upload/eifion/Stondin_cefli.jpeg

Digon o ddewis yma.
Plenty of choice here

/image/upload/eifion/Ynyr_a_i_gacen_Nadolig.jpeg

Plentyn bach efo cacen Nadolig wedi ei hennill mewn cystadleuaeth pwysau y gacen.
A young child with a Christmas cake won in a "guess the weight" competition

Ffair Nadolig Ysgol Bro Aled Christmas Fair Statistics: 0 click throughs, 328 views since start of 2024

Athrawon.jpegFfair Nadolig Ysgol Bro Aled Christmas Fair

Yn dilyn llawer o waith trefnu, cafwyd y Ffair flynyddol ar nos Wener y 23ain o Tachwedd yn y Ganolfan. Roedd y neuadd wedi ei addurno ar gyfer yr achlysur ac fe roedd awyrgylch Nadoligaidd iawn efo nifer o stondinau yn gwerthu celfi, cacennau, melysion, gwaith crefft ac anrhegion Nadolig.
Un o fyrddau yr Ysgol gyda tair athrawes.
Following a great deal of planning and preparation the annual Christmas Fair was held on Friday evening of the 23rd November at the Canolfan. The hall was decorated for the occasion and there was a Christmas ambience with many stalls offering craft work,cakes, preserves, sweets and Christmas gifts.
One of the school tables manned by three teachers

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47641 views since start of 2024