Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Plant Ysgol Bro Aled yn plannu gwelau blodau. Children from Bro Aled School planting flower beds

Diolch i weithwyr Cyngor Conwy am ein helpu a dod a'r planhigion i ni.

Thanks to the Conwy Council and their employees for providing the plants

/image/upload/eifion/gwelyau_blodau_maes_Aled_2.jpg

Rhoi'r planhigion yn eu lle.

Placing the plants in their position.

/image/upload/eifion/Gwlyau_blodau_Maes_Aled._3jpg.jpg

Bwrw 'mlaen efo'r gwaith

Getting on with the job.

/image/upload/eifion/gwelyau_blodau_maes_Aled_8jpg.jpg

Planhigion wedi sefydlu yn dilyn cyfnod hir o dywydd gwlyb.

Established well following a prolonged period of rain

/image/upload/eifion/Gwlyau_blodau_Maes_Aled.10jpg.jpg

I'w edmygu am flynyddoedd

Here to admire for years

/image/upload/eifion/maes_Aled_blodau_5.JPG

Gwely ym Mis Mehefin 2010

Plants during June 2010

Plant Ysgol Bro Aled yn plannu gwelau blodau. Children from Bro Aled School planting flower beds Statistics: 0 click throughs, 286 views since start of 2024

Gwlyau blodau Maes Aled 1.jpgPlant Ysgol Bro Aled yn plannu gwelau blodau. Children from Bro Aled School planting flower beds

Prosiect efo plant Ysgol Bro Aled Llansannan lle planwyd gwelau efo blodau parhaol y tu allan i'r ysgol ym Maes Aled

A project with pupils from the Bro Aled School Llansannan where flower beds were planted with perennial plants outside of the school in Maes Aled

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43389 views since start of 2024