Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cyngerdd Gwyl Dewi St David's Day Concert

Daeth CÔr Meibion Llangwm i Ganolfan Addysg Bro Aled Nos Sadwrn yr 28ain o Chwefror i gyd ganu a ChÔr Meibion Bro Aled er dathlu Gwyl Nawdd Sant Cymru. Unawdwyr y noson oedd Trebor Lloyd Evans a Nia Hughes
Gafwyd gwledd o gerddoriaeth a da oedd gweld y neuadd dan ei sang
Rhennir elw'r noson rhwng Ymatebwyr Cyntaf Llansannan ac Ymddiriedolaeth Rhys Wynne Thomas

Llangwm Male Voice Choir were at the Bro Aled Education Centre on Saturday evening the 28th February for uniting with the Bro Aled Male Voice Choir in celebration of our Patron Saint's Day. The evenig's soloists were Trebor Lloyd Evans and Nia Hughes.
It was good to see the hall filled to capacity and all present satisfied with a feast of music.

The proceeds from the evening will be shared between Llansannan First Responders and the Rhys Wynne Thomas Trust

/image/upload/eifion/IMG_0113.JPG

Y ddau gor yn canu gyda'i gilydd a'r derfyn y cyngerdd The two choirs singing together at the end of the concert

/image/upload/eifion/C_r_Llang_unawdwyr..jpg

Bethan Smallwood, Trebor Lloyd Evans, Nia Hughes a Gwerfyl Williams

Cyngerdd Gwyl Dewi St David's Day Concert Statistics: 0 click throughs, 269 views since start of 2024

Cor Llangwm.JPGCyngerdd Gwyl Dewi St David's Day Concert

CÔr Meibion Llangwm Male Voice Choir
Arweinydd: Conductress
Bethan Smallwood
Cyfeilydd: Accompanists Gwerfyl Williams, Rhian Jones
Ffurfiwyd: Formed 1930
Aelodaeth: Membership 43
Man Cyfarfod: Meeting Place
Corlan Ddiwylliant Llangwm, Corwen
Ymarferion: Practice's Nos Lun 8pm Monday
Cyswllt: Contacts
Iolo Ll Hughes 01490 420229 neu/or Bethan Smallwood 01490 420500
ebost: Click to email

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 67 click throughs, 37113 views since start of 2024