Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Camfa Newydd ar lwybr troed rhif 10 / New stile on footpath no 10

Llwybr 10. Disgrifiad: Or ffordd i Lansannan gyferbyn a'r Hen Ysgol, i'r gogledd heibio Dyffryn Aled i'r ffordd am Ddinbych ym Mryn Rhyd yr Arian Hyd, tua 2850 medr. Llwybr troed sy'n dechrau o'i gyffordd a'r A544 ger y Rheithordy ac yn mynd i'r gogledd ar hyd trac a heibio'r gwairh trin carffosiaeth tuag at Plas Newydd, ond y mae yn troi i'r gogledd a chroesi'r afon (Pont yr Injian), ac eto i'r gogledd dwyrain cyn cyrraedd Plas Newydd a pharhau ar hyd y trac mynediad i Ddyffryn Aled ond mae'n gadael y trac i fynd heibio ochr dde yr eiddo hwn a parhau i'r gogledd ddwyrain trwy Coed Mawr a gwyro i'r dde-ddwyrain ar draws Afon Aled i'w gyffordd a'r B5382. Mae y llwybr yma yn rhan o Lwybr Pererinion Gogledd Cymru. Footpath 10. Description: From the road to Llansannan opposite the old school, to the north past Dyffryn Aled onto the road to Denbigh at Bryn Rhyd yr Arian. Length: 2850 meters approximately Footpath starts at it's junction with the A544 near the Vicarage and follows in the north east direction along a track past the sewage treatment plant towards Plas Newydd but then to the north crossing the river (Pont yr Injian) again towards north east prior to Plas Newydd continuing along the Dyffryn Aled access track but leaving this towards the right to go past this residence and continuing north east through Coed Mawr and veering to the south east across the River Aled to it's junction with the B 5382 at Bryn Rhyd yr Arian This path is part of the North Wales Pilgrim Trail.

/image/upload/eifion/Constance_Bibby.JPG

Er cof am Constance Bibby.
In memory of Constance Bibby

/image/upload/eifion/Sandy_Bibby.JPG

Er cof am Howard Morton Bibby (Sandy)
In memory of Howard Morton Bibby (Sandy)

/image/upload/eifion/Peter_yn_areithio.JPG

Peter Bibby yn rhoi cefndidr a hanes ei rieni yn Nyffryn Aled
Peter Bibby speaking about the time his parent's were at Dyffryn Aled

/image/upload/eifion/Cerddwyr_eto.JPG

Defnyddio'r gamfa
Using the stile

/image/upload/eifion/Edmygu_y_gamfa.JPG

Teulu a ffrindiau yn edmygu'r gamf.
Family and friends admiring the stile

Camfa Newydd ar lwybr troed rhif 10 / New stile on footpath no 10 Statistics: 0 click throughs, 256 views since start of 2024

Llwybr troed Pereinion.JPGCamfa Newydd ar lwybr troed rhif 10 / New stile on footpath no 10

Yn ystod haf, 2018 gosodwyd camfa ar lwybr 10, ger anedd Dyffryn Aled gan deuly Bibby er cof am Howard Morton a Constance Bibby.
Gwnaed y gamfa yn Llanrhaeadr ym Mochnant a gosodwyd gan Raymond Owen, Bryn Rhyd yr Arian.
During the summer of 2018 a stile was erected on footpath no. 10, near the Dyffryn Aled residence in memory of Howard Morton and Constance Bibby by the Bibby family The stile was made at Llanrhaeadr ym Mochnant and fitted by Raymond Owen of Bryn Rhyd yr Arian

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 67 click throughs, 37115 views since start of 2024