Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cinio Nadolig y Pensiynwyr 2017 Pensioners' Christmas Dinner

Arweinydd y noson oedd Eifion Jones gyda Celfyn Williams (Cadeirydd Cyngor Cymuned Llansannan) yn talu y diolchiadau .
The evening'c compare was Eifion Jones with Celfyn Williams (Chairman otf Llansannan Community Council) presenting the vote of thanks.

/image/upload/eifion/Cinio_Naolig_Pensiynwyr_2017_1.JPG

Bwyd yn barod ac yn cael ei weinyddu i'r gwestion gan ferched lleol.
Food ready for serving to the guests and local ladies waiting on the tables

/image/upload/eifion/Cinio_Naolig_Pensiynwyr_2017_bwrdd_Beryl.JPG

Sgwrsio efo ffrindiau tra'n aros am y bwyd.
Chatting with friends whilst waiting for the food

/image/upload/eifion/Cinio_Naolig_Pensiynwyr_2017_bwrdd_Bob_John.JPG

Yn mwynhau.
Enjoying

/image/upload/eifion/Cinio_Naolig_Pensiynwyr_2017_bwrdd_Berwyn.JPG

Darpaarwyd y cinio eleni gan Sian Huges cogyddes Ysgol Bro Aled a ymunodd a'r staff yn dilyn ymddeoliad Marian Davies yn gynharach eleni. Cafwyd cymorth yn y gegin gan Rhoswen Williams, Marian Davies a Cheryl Lloyd
The meal this year was prepared by Sian Hughes, the Bro Aled School Cook appointed following the retirement of Marian Davies earlier this year. Assistance in the kitchen was given by Rhoswen Williams, Marian Davies and Cheryl Lloy.d

/image/upload/eifion/Cinio_Naolig_Pensiynwyr_2017_raffl.JPG

Y raffl yn cynnwys amrywiaeth mawr o wobrau.
The raffle consisting of a large variety of prizes.

Cinio Nadolig y Pensiynwyr 2017 Pensioners' Christmas Dinner Statistics: 0 click throughs, 356 views since start of 2024

Cinio Naolig Pensiynwyr 2017-Coeden Nadolig.JPGCinio Nadolig y Pensiynwyr 2017 Pensioners' Christmas Dinner

Cynhaliwyd eleni ar nos Wener y 1af o Ragfyr ac fel arfer 'roedd cefnogaeth ardderchor gyda bron 90 yn eistedd i fwyta cinio traddodiadol Nadolig.
This was held this year on Friday 1st December and as usual, the support was excellent with nearly 90 sitting for a traditional Christmas dinner.

Coeden Nadolig wedi ei chyflwyno gan Maldwyn Lloyd a'i haddurno gan blant Ysgol Bro Aled.
Christmas tree supplied by Maaldwyn Lloyd and decorated by children of Bro Aled School

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 51059 views since start of 2024