Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

SUL Y COFIO 2021 REMEMBRANCE SUNDAY

/image/upload/eifion/Sul_y_Cofio.Cynulleidfajpg.jpg

Cynhaliwyd ar Dydd Sul y 14eg o Dachwedd a da oedd gweld nifer dda o drigolion Llansannan yn troi allan at yr achlysur. Nid oedd digwyddiad yn 2020 oherwydd cyfyngiadau Covid 19. Fel yn y blynyddoedd blaenorol cafwyd cynrychiolaeth gan Sgowtiaid Crosby a gosodwyd torch ganddynt.
It was held on the 14th November and it was good to see a good number of Llansannan residents in attendance. The event was not held during 2020 due to Covid 19 restrictions. As in previous years there were members of Crosby Scouts present fot wreath laying

/image/upload/eifion/Rhithoedd_2021.jpg

/image/upload/eifion/YBA_pabi_coch.jpg

SUL Y COFIO 2021 REMEMBRANCE SUNDAY Statistics: 0 click throughs, 251 views since start of 2024

cysgodfa rhieni-YBA.jpgSUL Y COFIO 2021 REMEMBRANCE SUNDAY

Cysgofda rhieni ger Ysgol Bro Aled
Parents shelter by Ysgol Bro Aled

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43373 views since start of 2024