Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cysgodfa rhieni Ysgol Bro Aled Parents shelter

/image/upload/eifion/Cysgodfa_rhieni_YBA.JPG

Yn barod i'w ddenyddio gan rieni.
Ready for use by parents

/image/upload/eifion/Adeiladu_sied_yn_y_Ganolfan_JCB_alan_Morgan.JPG

Peiriant defnyddiol o eiddo Alan Morgan.
An useful machine, the property of Alan Morgan

Cysgodfa rhieni Ysgol Bro Aled Parents shelter Statistics: 0 click throughs, 302 views since start of 2024

Cysgodfa rhieni-YBA 1.JPGCysgodfa rhieni Ysgol Bro Aled Parents shelter

Gosodwyd Cysgodfan rhieni ger mynedfa Ysgol Bro Aled yn ystod gwyliau haf 2020. Penderfynwyd ar wneud hyn mewn cyfarfod o'r Cyngor yn 2019 ond o herwydd Covid 19 aeth amser heibio cyn ei osod.
Gosodwyd gan gontractiwr lleol, Mr Alan Morgan

A parents shelter was erected near to the entrance of Ysgol Bro Aled during the summer holiday 2020. A decision to do this was made by the Council during a meeting in 2019 but the onset of Covid 19 delayed it's erection.
A local contractor, Mr Alan Morgan undertook the work

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47636 views since start of 2024