Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

PLYGU GWRYCH PANDY TUDUR HEDGE LAYING COMPETITION 2024

Ennillwyr / Winners Dosbarth 1 / Class 1 Dechreuwyr / Beginners 1. Ellis Williams (Bryn Rhyd yr Arian) 2. David Moore, Manceinion / Manchester 3. Eryl Jones, Maenan Dosbarth 2 / Class 2 Canolradd / Intermediate 1. Arwyn Roberts, Cwmpennaner 2. Rhys Jones, Corwen 3. Alwyn Evans, Pandy Tudur Dosbarth 3 / Class 3 Agored / Open 1. Aled Roberts, Llangernyw 2. Carwyn Jones, Dolanog 3. Dei Williams, Bryn Rhyd yr Arian.

Diolch i / Thanks to
Teulu Pen yr Hwylfa, Llansannan / Pen yr Hwylfa Family.
Undeb Amaethwyr Cymru / Farmers Union of Wales.
Lona a merched y bwyd / Lona and the catering ladies.
Hywel Evans Dinbych.
Gwyn Jones, Llansannan.
My Name's Doddie Foundation.
Hefin Lloyd Jones, Llanelwy.
Bwydydd Iwan Thomas Foods.
Denbigh Plant Services, Mochdre.

/image/upload/eifion/Plygu_gwrych_Elis_Williams_1_Dechreuwyr.jpg

Ennillydd Adran 1 Dechreuwyr, Elis Williams, Bryn Rhyd yr Arian
Winner of Class 1, Beginners, Elis Williams, Bryn Rhyd yr Arian

/image/upload/eifion/Plygu_gwrych.Arwyn_Roberts_1_af_canol_radd_jpg.jpg

Arwyn Roberts, Cwmpennaner, ennillydd Adran 2 Canolradd.
Arwyn Roberts, Cwmpennaner, winner of Class 2 Intermediate.

/image/upload/eifion/Plygu_gwrych._Aled_Roberts_1af_jpg.jpg

Ennillydd Dosbarth 3 Agored, Aled Roberts, Llangernyw.
Aled Roberts, Llangernyw, winner of Class 3, Open.

PLYGU GWRYCH PANDY TUDUR HEDGE LAYING COMPETITION 2024 Statistics: 0 click throughs, 69 views since start of 2024

Plygu gwrych. Arwydd jpg.jpgPLYGU GWRYCH PANDY TUDUR HEDGE LAYING COMPETITION 2024

Eleni, cynhaliwyd y gystadleuath ar gyrion Llansannan ar dir amaeth sy dan ofal teulu Pen yr Hwylfa ar Ddydd Sadwrn, y chweched o Ionawr Roedd 24 wedi cofrestru er cymeryd rhan yn y digwyddiad, yn dod o bell ac agos.
Bydd unrhyw elw a wnaed ar ddiwedd y dydd yn mynd at My Name's Doddie Foundation. (Llynedd cyfranwyd £2400.00)
Y beirniad oedd John Williams Malpas a Lloyd Edwards, Dinbych.
Noddwyd y tlysau gan y diweddar Tecwyn Evans
This year, this competition was held on the outskirts of Llansannan on land farmed by the Pen yr Hwylfa family on Saturday the sixth of January. 24 competitors from near and far were registered for participating.
Any profit made at the end of the day will be donated to My Name's Doddie Foundation. (£2400.00 was donated last year)
The Judges were John Williams, Malpas and Lloyd Edwards Dinbych.
The trophies were sponsored by the late Tecwyn Evans

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43389 views since start of 2024