Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Sul y Cofio 2019 Remembrance Sunday

/image/upload/eifion/Cofgolofn_10_11_2019.jpg

Y rhithoedd wedi ei gosod
The placed wreaths

/image/upload/eifion/Tu_allan_i_Neuadd_y_Sgowtiaid_1_.JPG

Tu allan i Neuadd y Sgowtiaid
Outside of the Scouts Hall

Sul y Cofio 2019 Remembrance Sunday Statistics: 0 click throughs, 357 views since start of 2024

Sgowtiaid 10-11-20`9.JPGSul y Cofio 2019 Remembrance Sunday

Eleni, cynhaliwyd ar y 10fed o Dachwedd 2019
Daeth nifer helaeth o drigolion y pentref ynghyd i ddangos parch tuag at y rhai a gollodd eu bywyd tra'n gwasanaeuthu eu gwlad yn y ddau ryfel byd.
Yn bresennol hefyd oedd aelodau o Sgowtiaid a Cybiau Crosby Adran 8 a gosodwyd torch ar y gofeb ar ran y grwp gan Louisa Shaw. Roeddant yn aros dros y penwythnos yn yn Neuadd y Sgowtiaid ac roeddent wedi gosod llif o babi coch yn mynedfa'r Neuadd
This was held this year on Sunday the 10th of November 2019
As in other years the support by the villagers was excellent in coming to show their respect for the fallen in the two World Wars
Also present were members of the 8 troupe of the Crosby Cubs and Scouts and Louisa Shaw laid a wreath on the memorial on their behalf. They were spending the weekend at their Residential Hall. A river of poppies was placed outside of the site.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 54495 views since start of 2024