Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Prosiect ymchwil 'Sbwriel Dosbarth 3 a 4 Ysgol Bro Aled / Bro Aled School, class 3 and 4 Litter Survey Project

/image/upload/eifion/Ysgol_Bro_Aled_dosbarth_3_a4.JPG

Bu plant dosbarth 3 a 4 Ysgol bro Aled yn brysur yn ddiweddar yn gwneud arolwg 'sbriel o amgylch Llansannan. Y mannau penodol oedd: Cae chwarae Maes Aled, y Sgwar, Cae Chwarae Maes Gogor a'r Grofudd. Cawsant hyd i 'chydig iawn o sbwriel yn ystod yr arolwr ac fel canlyniad, gwahoddwyd Eifion Jones, Clerc y Cyngor Cymuned i gwrdd ac alodau'r dosbarth i son am rol y Cyngor Cymuned er cadw'r ardal yn lan o 'sbwriel. Cafwyd sesiwn bywiog a diddorol gyda'r plant a da oedd gweld ei brwdfrydedd a deall ei gwybodaeth ynghylch ailgylchu a parchu'r amgylchedd

/image/upload/eifion/gwelyau_blodau_maes_Aled_2.jpg

Pupils from Class 3 and 4 of Ysgol Bro Aled have been busy recently undertaking a survey of litter around the village of Llansannan. The areas concentrated on were: Maes Aled Playing area, the Square, Maes Gogor playing field and the Grofudd. Very little litter was found and as a result, Eifion Jones, Clerk to the Community Council was invited to meet with the pupils for discussing the role of the Community Council in keeping the village clear of litter. The session with the children was lively and interesting and it was good to see their enthusiasm and their understanding of recycling and respect for the environment

/image/upload/eifion/maes_Aled_blodau_4.JPG

Planwyd dau o welau blodau ym Maes Aled ar yr 18fed o Hydref 2008 gan blant yr Ysgol. Dyma y gwelau dwy flynedd yn hwyrach.

Two flower beds were planted by children from the School on the 18th October 2008. these are these beds two years later.

Prosiect ymchwil 'Sbwriel Dosbarth 3 a 4 Ysgol Bro Aled / Bro Aled School, class 3 and 4 Litter Survey Project Statistics: 0 click throughs, 306 views since start of 2024

ysgol bro aled-wal blwyddyn 3 a 4.JPGProsiect ymchwil 'Sbwriel Dosbarth 3 a 4 Ysgol Bro Aled / Bro Aled School, class 3 and 4 Litter Survey Project

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43389 views since start of 2024