Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cinio Nadolig y Pensiynwyr 2019 Pensioner's Christmas Dinner

/image/upload/eifion/Cinio_Pesiynwyr_2019._NormanJPG.JPG

Ffrindiau yn sgwrsio ac yn trafod gwleidyddiaeth!
Friends chatting and discussing politics!

/image/upload/eifion/Cinio_Pesiynwyr_2019._byrddauJPG.JPG

Pawb yn mwynhau ac yn aros am ei cinio.
Everyone enjoying the evening whilst waiting for the meal.

/image/upload/eifion/Cinio_Pesiynwyr_2019._bwrdd_niJPG.JPG

Bwrdd arall yn llawn.
Another full table.

/image/upload/eifion/Cinio_Pesiynwyr_2019.J_y_geginPG.JPG

Prysurdeb yn y gegin.
A busy kitchen.

/image/upload/eifion/Cinio_Pesiynwyr_2019_cogyddion_a_gweinyddesau.JPG

Y Cogyddio a'r gweinyddesau
The waitresses and cooks

Cinio Nadolig y Pensiynwyr 2019 Pensioner's Christmas Dinner Statistics: 0 click throughs, 295 views since start of 2024

Cinio Pesiynwyr 2019.-coeden NadoligJPG.JPGCinio Nadolig y Pensiynwyr 2019 Pensioner's Christmas Dinner

Coeden Nadolig wedi ei darparu gan Gyngor Cymuned Llansannan.
Christ tree provided by Llansannan Community Council.

Daeth 91 o bensiynwyr yr ardal at ei gilydd i'r Ganolfan nos Wener y 6ed o Rhagfyr i fwynhau cinio Nadolig traddodiadol wedi ei ddarparu yng nghegin yr ysgol.
91 local pensioners came together to the Canolfan on Friday the 6th Decemberto enjoy the annual traditional Christmas dinner prepared in the school's kitchen.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 51053 views since start of 2024