Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Te Nadolig Clwb yr Heulwen 2022 Clwb yr Heulwen Christmas Tea

Yn dilyn dwy flynedd o gyfyngiadau oherwydd Covid 19, pleser oedd cael cyfarfod ar b'nawn dydd Iau yr 17eg o Dachwedd yn neuadd Canolfan Addysg Bro Aled i gael Te Nadolig 2022. Braf oedd croesawy 27 o aelodau hen a newydd i'r achlysur.
Cafwyd tair can Nadoligaidd gan ddisgyblion Ysgol Bro Aled ar ddechrau'r digwyddiad.
Darparwyd y lluniaeth gan y "Glass Onion" Dinbych, ac fe'i fwynhawyd gan bawb a oedd yn bresennol.
Following two years of various restrictions due to Covid 19, it was a pleasure being able to meet again on Thursday 17th November at the hall in Canolfan Addysg Bro Aled for the Christmas Tea.
27 came and it was nice to see old and new members present for the occasion. Pupils of the Bro Aled School provided entertainment prior to the meal by singing thre Christmassy songs. Refreshments was prepared by "The Glass Onion", Dinbych and enjoyed by everyone present.

/image/upload/eifion/Clwb_yr_Heulwen_Te_Nadolig_.jpg

/image/upload/eifion/Clwb_yr_Heulwen_Te_Nadolig_.2jpg.jpg

Yn mwynhau gwrando ar y plant yn canu..
Enjoyi8ng listening to the children singing

/image/upload/eifion/Clwb_yr_Heulwen_Te_Nadolig_raffl.jpg

Gwobrau raffl
Raffle prizes

/image/upload/eifion/Clwb_yr_Heulwen_Te_Nadolig_raffl_1.jpg

Gwobr i bawb yn bresennol
A prize for everyone present

Te Nadolig Clwb yr Heulwen 2022 Clwb yr Heulwen Christmas Tea Statistics: 0 click throughs, 238 views since start of 2024

Clwb yr Heulwen-Te Nadolig .1jpg.jpgTe Nadolig Clwb yr Heulwen 2022 Clwb yr Heulwen Christmas Tea

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47638 views since start of 2024